lørdag den 23. juli 2011

Anders Behring Breiviks kommentarer hos Document.no

Anders Behring Breiviks kommentarer hos Document.


Dette er en komplett oversikt over kommentarene Anders Behring Breivik har lagt igjen hos Document.no.

2010-10-29 14:08:40

Tusen takk for flott innsats til nå, Hans og Document. Dere gjør en utrolig viktig jobb og regnes i dag for å være en av svært få ideologisk alternative stemmer. Og dere BLIR lagt merke til fra landets stortingsrepresentanter og journalister. Jeg vil til og med påstå at Document har blitt en politisk maktfaktor i Norge, da vi alle vet at landets eliter smugleser Document ukentlig!:-) Dere fortsetter å gjøre Norge en stor tjeneste!:-)
Jeg ønsker imidlertid å komme med litt konstruktiv kritikk når det gjelder Documents organisatoriske og økonomiske planer. Vær så snill og ikke ta det personlig:)
Med tanke på Documents beskjedne økonomi og at det i alle fall finnes 50 dyktige skribenter i Norge som frivillig hadde bidratt mer aktivt, synes jeg det ville være en svært dårlig ide å fokusere 90% av Documents midler på en fast journalist-stilling. Det finnes i dag en overflod av essays og artikler som ønskes distribuert uten økonomisk kompensasjon så hvorfor bruke alle midlene på en journalist stilling? Jeg er ganske sikker på at denne, under omstendighetene, svært kostbare stillingen blir avviklet i løpet av en to-årsperiode da jeg regner med at dere til slutt vil komme til samme konklusjon.
Det hadde vært synd om dere ignorerte gode forslag og valgte å skusle bort alle pengene på en potensielt "politisk korrekt" person med bakgrunn fra den Marxistiske boot-campen: Høgskolen i Volda eller andre journalist (marxist) camper etc.
Det dere derimot bør fokusere økonomisk på er å videreutvikle "konseptet Document" sosialt og organisatorisk, primært gjennom å utvikle denne bloggen til en løsning mer lik et nettsamfunn f eksempel som er knyttet opp til tilsvarende organisasjoner i andre land (tilsvarende en begynelse på en kulturell euro-version av en Tea Party bevegelse).
Alternativt, bør dere gi ut et månedlig magasin som distribueres gjennom Narvesen. Jeg har allerede presentert en detaljert strategi for hvordan dette kan gjøres. Jeg innhentet alle tilbud fra leverandører, jeg kontaktet til og med Narvesen for deretter å oversende dette til deg, Hans. Full distribusjon gjennom Narvesen (2000 eksemplarer månedlig magasin), kan produseres for mindre enn kr. 35 000 per måned, en investering som GARANTERT vil gi "break-even" og potensielt kan resultere i det DOBBELTE i inntekter! Jeg forstår ikke hvorfor noen fra Document enda ikke har ønsket å ta stilling til forslaget mitt?
Dere har, på det nåværende tidspunkt, tilgang til en armada av noen av Norges dyktigste talenter innenfor de fleste bransjer, som vil være villig til å jobbe gratis. Dette talentet står i dag ubenyttet. Så hvorfor bruke opp 90% av Documents midler på en journalist stilling?
Jeg har jobbet med prosjektutvikling i 14 år med flere prosjekter relatert til nettløsninger, har økonomisk utdannelse + to andre bachelor grader, tjente min første mill som grunder i en alder av 24 og har mange kamerater som i dag er suksessfulle grundere innenfor de fleste bransjer. Flere av kameratene mine er eksperter på utvikling av nettsamfunn (en av dem driver Deiligst.no, Norges trolig mest profitable nettsamfunn til tross for et moralsk frynsete konsept).
Poenget med illustrasjonen er at dere har tilgang til svært verdifull kompetanse, kostnadsfritt, som dere i dag vegrer dere for å benytte.
Jeg håper dere vil bli villige til å motta hjelp i mye større grad enn dere er i dag og heller bruke de beskjedne midlene til mer essensielle kostnader, som skissert ovenfor.
Uansett, stå på! Jeg støtter dere 100% uansett hva dere til slutt måtte velge;-)

2010-09-21 23:20:25

Hovedaksene er økonomi og kultur.
De var høyreorienterte kulturelt men venstreorienterte økonomisk (ikke så ekstremt som planøkonomi men fortsatt sterkt sosialistisk). Så det blir like feil å kalle dem høyreekstreme som venstreekstreme. De var begge deler:P
Venstresiden liker selvfølgelig å tagge dem som høyreekstreme, likeledes som anti-sosialister omtaler dem som venstreekstreme.
Den tredje aksen: autoritær vs liberal blir lite hensiktsmessig å bruke som hovedmarkør.

2010-09-01 08:19:15

Lasse Moer,
Japan og Sør-Korea er mye klarere eksempler på i-land som konsekvent og svært direkte avfeide multikulturalismen. Dette stadfested de på 70-, 80-, 90-tallet og dette stadfester de den dag i dag.
FN har gjennom en årrekke forsøkt å presse dem til å motta hundretusenvis av flyktninger men tallet har endt på en promille av det opprinnelige kravet. Europe har aldri valgt å kjøre psykologisk eller økonomisk krigføring mot dem av denne grunn (slik de gjør mot Europeiske nasjoner/individer som forfekter samme argumenter og prinsipper)
Multikulturalister blir svært brydd når du nevner Japan og Sør-Korea da disse nasjonene beviser helt åpenlyst at masse-innvandring kun er et resultat av spesifikke Marxistiske doktriner og svært sjelden økonomisk eller kulturelt gunstig. Japan/Sør-Korea har en grense og grensevakter. Om man mangler visum blir man nektet passering... (Europa hadde visst denne ordningen før 1950-1960)
Det interessante spørsmålet blir jo; hvorfor blir ikke Japanere og Sør-Koreanere demonisert som nazister og fascister? Svaret vet vi...

2010-06-15 11:11:55

Meget bra og svært viktig artikkel. Flott jobbet, Hans!

2010-02-17 10:56:52

Problemet er at det ofte ikke hjelper om 80% av Muslimer er såkalte "moderate", dvs at de ignorerer Koranen. "Det kreves veldig få personer for å styrte et fly".
Hvor mange prosent utgjør Taliban av Pakistans befolkning? 1%, 3%, 5%? Og hvor mye kaos er det der i dag?
I et hvert samfunn der Islam eksisterer vil det være en viss prosent Muslimer som faktisk følger tradisjonelle tolkninger av Koranen.
Og så har vi forholdet mellom konservative Muslimer og såkalte "moderate Muslimer".
Det finnes moderate Nazister også, som ikke støtter gassing av Rom og Jøder. Men de er jo fortsatt Nazister og vil kun sitte å se på når de konservative Nazistene slår til (hvis dette noen gang skjer). Skal vi akseptere moderate Nazister så lenge de tar avstand fra gassing av Rom og Jøder?
Nå har det jo dessverre allerede skåret seg med Marxister som allerede har gjennom-infiltrert kultur, medie og skolesektoren. Disse individene blir tolerert og får til og med jobbe som professorer og forelesere på høyskoler/ universiteter og får dermed anledning til å spre propagandaen sin.
For meg blir det svært hyklersk å behandle Muslimer, Nazister og Marxister forskjellig. De er alle tilhengere av hat-ideologier. Ikke alle Muslimer, Nazister og Marxister er konservative, de fleste er moderate. Men spiller det noen rolle? En moderat Nazist kan, etter å ha opplevd svindel, velge å bli konservativ. En moderat Muslim kan, etter å ha blitt nektet å komme inn på et utested, bli konservativ etc.
Det ligger i kortene at moderate tilhengere av hat-ideologier, på et senere tidspunkt kan velge konservatisme.
Islam(isme) har historisk ført til 300 millioner dødsfall
Kommunisme har historisk ført til 100 millioner dødsfall
Nazisme har historisk ført til 6-20 millioner dødsfall
ALLE hat-ideologier bør behandles likt.

2010-02-16 19:25:24

Ifølge to undersøkelser støtter 13% av unge Britiske Muslimer mellom 15 og 25 Al Qaeda ideologisk. UK er representativt for Norge så jeg vil tippe at i hvert fall 15-20% av Norske Muslimer støtter drap av homofile. Det er i alle fall ikke færre som støtter drap på homofile enn som støtter Al Qaeda.

2010-02-02 13:35:11

Jeg er helt enig i at Obama er en brilliant retoriker og kommunikator, en av de beste vi har sett de siste 30 årene.
Men for det første; man kan ikke og bør ikke sammenligne kulturkampen i US med den i Europa. Retorikken må og bør være annerledes. Den gjennomsnittlige "høyrevelger" - Republikaner i US er en "libertarian" (anti-sosialistiske men pro multikulti) mens den gjennomsnittlige konservative i Europa er i mye større grad anti-multikulti men baserer argumentene på kulturell motstand mot Islamisering.
De såkalte anti-multiculti i US baserer retorikken sin på etnosentrisme alene noe som dermed skiller seg i stor grad fra Europeere. Dette er hovedgrunnen for at vi må skille Amerikansk og Europeisk kulturkamp. Jeg pleier å holde meg borte fra Amerikanske issues som følge av dette.
Uavhengig av om vi befinner oss i US eller Europa er det essensielle man må spørre seg om følgende:
Når var det multikulturalisme sluttet å være en ideologi designet for a dekonstruere Europeisk kultur, tradisjoner, identitet og nasjonalstater? Hvis man støtter en leder som propagerer multikulti (ideologien som i skrivende stund systematisk dekonstruerer vestlig sivilisasjon), kan man ikke da like så godt holde seg til klassekampen eller MSM?
Og hvis man så mener at multikulturalistiske doktriner er hovedårsaken til den pågående Islamisering i Europe og US, bør man ikke kritisere multikulturalismens leder nr. 1, selveste Jesus Obama Kristus for hans grunnleggende prinsipper?
Hvis man unnlater å kritisere ham, har man ikke da akseptert de multikulturalistiske premissene?

2010-01-25 05:20:24

folkefiende, carlchristian,
Det som dere presterer å komme med her er ikke noe annet enn svært stygge hersketeknikker.
Dere påstår at alle nordmenn som ikke følger landsmo(r)deren Gro Harlem Brundtlands definisjon, er rasister:
"Alle som til enhver tid innehar Norsk pass er fullverdige Nordmenn"... Som betyr at selv Somalieren (med norsk pass) som tygger khat hele dagen, banker kona og sender halve trygden til al-Shabaab skal sees på som en fullverdig Nordmann.
Hvis noen i dette landet VÅGER å se på denne Somalieren som noe annet enn en fullverdig Nordmann er de rasister og må brennmerkes offentlig. Og dere sier at alle som er uenig med deres ekstreme kulturmarxistiske verdensoppfatning - den utopiske, verdensborger-definisjonen er rasister?
I så fall tror jeg dere har stemplet 95% av verdens befolkning som nettopp dette men det spiller vel en mindre rolle for dere?
Dere er kun opptatt av å paralysere all debatt i samfunnet, å kneble alle som ikke er av samme oppfatning som dere, å utøve sosial kontroll på lik linje med de konservative Muslimene på Grønland? Så snart en person tar av seg den "ideologiske hijaben" sin er dere der med en gang som det trollet dere er.
Beklager, men det fungerer ikke lenger. Flere blir i økende grad immune mot hersketeknikkene deres pga massiv inflasjon i retorikken.
Jeg tror flertallet av Nordmenn krever full kulturell assimilering (Europeisk kultur) for å regne andre som fullverdige Nordmenn. Hans sin analyse er således korrekt. Norsk pass er irrelevant i denne sammenheng. Get over it...!
:-)

2010-01-24 10:45:19

Problemet med FrP etterhvert har blitt at i deres etterstrebenhet etter å nå opp til de multikulturalistiske krav og humanismens suisidale idealer har de på mange måter kastet ut babyen med badevannet.
Genuin motstand har blitt redusert til å lytte til PR-byrået og gjøre 2-3 taktiske uttalelser før hvert valg, for å sikre seg stemmene til kjernen.
De aller fleste nye fjesene i FrP er i dag politisk korrekte karrierepolitikere og ikke på noen måte idealister som er villig til å ta risiko eller jobbe for idealistiske mål.
Det komiske er at selv om de har kastet så og si alle prinsipper på søppeldynga og redusert kulturkampen til å "redusere asylstrømmen med et par tusen" blir de fortsatt brennmerket offentlig, latterliggjort, plaget og isolert av humanist-marxistene.
Stortingsrepresentanter fra FrP, burde i det minste lest document hver eneste dag og engasjert seg litt da det er deres plikt å være folkets talerør. Dessverre er det svært få av dem som i det hele tatt vet hva document er for noe, og færre enn 5% av dem vet hva taqiyya og naskh er.
F eksempel. når en samlet presse valgte å ignorere den Svenske og Franske intifadaen før forrige valg av strategiske årsaker, noe som senere kostet FrP kanskje 5%, burde Siv ha instruert alle sine folk om å ringe ned ARK og andre nyhetsredaksjoner og presset dem til å dekke dette om dette.
Jeg har stor respekt for hvordan Marxist-humanist nettverkene i Norge klarer å benytte makten sin optimalt gjennom "force multiplication" og samarbeid.
De er sinnssykt flittige, dyktige på konsolidering og hardt-arbeidende og de fleste på høyresiden har mye å lære av dem.

2010-01-22 02:53:39

Jeg er fristet til å ta kontakt med eierne og forespeile dem suksess gjennom restrukturering gjennom min ledelse. Dette vil involvere å sparke alle gjenværende kulturmarxister og starte med kulturkonservativ dekning som første storavis i Norge (kritisk til multikulturalisme/Islamisering). Det er realistisk å tro at opplaget da vil ha et potensiale til å nå opp mot 120-200k.
Det overrasker meg at det ikke finnes flere "kulturkonservative entreprenører" i kongeriket Norge?
Tror dere eierne vil være positivt innstilt til et slikt forslag?;p
Jeg vil dog ikke være et godt alternativ da jeg har absolutt null innsikt i redaksjonelle prosesser. Jeg synes derimot Hans Rustad burde være ansvarlig for det redaksjonelle og invitere dem til å vurdere konseptet hans. Jeg synes at timingen for dette er optimal i dette øyeblikk!
Det finnes 15 kulturmarxistiske politisk korrekte blekker allerede i Norge og ikke EN ENESTE kulturkonservativ. Denne første kulturkonservative (ikke politisk korrekte) publikasjonen vil derfor være GARANTERT suksess.

2010-01-19 11:25:11

Meget bra artikkel!:) Den bidrar til å pushe debatten til et nytt nivå.

2010-01-02 14:20:13

Det er politiske krefter i Oslo som ønsker å masse-oppføre subsidierte/lavpris "Islam-blokker" på Oslo Vest for å "bedre integreringen". Så vidt jeg vet er det kun FrP/Høyre som er imot for øyeblikket så det kan faktisk bli en realitet det neste tiåret.
Hvis dette noen gang blir tilfellet vil mange på Oslo Vest flytte til Bærum (og de fleste vil til slutt følge etter).
Hm, men hvor skal man flytte når denne policyen når Bærum?

2009-12-31 14:12:48

Lars M,
"Globaliseringen og moderniteten er irreversible fenomener".
Klassisk multikulturalistisk propaganda. Hva har globalisering og modernitet å gjøre med masse-Muslimsk innvandring?
Og du har kanskje ikke hørt og Japan og Sør Korea? Disse er suksessfulle og moderne regimer selv om de forkastet multikulturalisme på 70-tallet. Er Japanere og Sør-Koreanere nisser?
Kan du nevne ETT land der multikulturalisme er vellykket der Islam er involvert? Det eneste historiske eksempelet er i samfunn uten en velferdsstat med kun ikke-Muslimske minoriteter (US).
Dette regner jeg med at alle vet da det er elementære dokumenterbare sannheter.
Det jeg derimot aldri har forstått er hvorfor multikulturalistene (som tradisjonelt sett har bestått av og/eller blitt støttet av arbeiderbevegelsene) ikke har klart å forstå at multikulturalisme vil ødelegge fremtidige velferdstilbud (da social cohesion/tillit/villigheten til å la seg skatte) daler i tråd med utbredelsen av multikulturalisme?
Best case scenario for Europa blir at vi ender opp med et superkapitalistisk system som US med store underklasser/klasseforskjeller.
Det høres ikke særlig humanistisk ut;) Men da er vi i alle fall ikke nisser lenger?

2009-12-31 09:30:01

Supra, Aesop, Ira,
Det begynner å bli kun to basisbegreper mange benytter for å beskrive kulturståsted.
Kulturkonservativ (av order konservere/patiot/nasjonalist/monokulturalist) og kulturmarxistisk (internasjonalist/multikulturalist/kosmopolitanist/globalist).
Selv de fleste humanister men også mange liberalister er anti-nasjonalister og er derfor per definisjon kulturmarxister. Man støtter enten multikultur (kulturmarxist) eller monokultur (nasjonalist), det finnes ingenting imellom selv om de fleste ikke tør å innrømme dette enda. Vel, det finnes jo multikultur uten Islam som er en mellomting.
Uansett, det er mulig at THE ikke oppfyller kriteriet for en marxist/kommunist men alle internasjonalister er kulturmarxister.
Det er jo også en kjent sak at Gateavisa er en anarko-marxistisk avis og IKKE en anarkistisk avis. Anarkisme kan både være marxistisk orientert eller nasjonalistisk orientert. Gateavisa er så langt fra nasjonalistisk man kan komme;)
Gamle definisjoner gjelder ofte ikke lenger. F eks. de Britiske Toryene som faktisk fortsatt tør å kalle seg konservative støtter kulturmarxisme/multikulturalisme og burde derfor endret navn.
Man kan ikke støtte kulturmarxisme/multikulturalisme og samtidig kalle seg konservativ, selv om noen muligens ikke vil være enig med meg der:)
Flertallet på høyresiden har dessverre enda ikke funnet ut at man må beseire multikulturalisme for å kunne beseire Islamisering så mange ser fortsatt på seg selv som multikulturalister.
Dette vil uansett endre seg og tydeliggjøres i større grad for de fleste de neste tiårene da polariseringen vil øke.
En gang i fremtiden vil de fleste bli nødt til å flagge ståsted, man blir nødt til å ta et valg: nasjonalisme eller internasjonalisme.
Det er dessverre fortsatt mye stigma knyttet til order "nasjonalisme" så jeg bruker vanligvis ordet kulturkonservativ:)

2009-12-30 07:14:01

Problemet er at Europa tapte den kalde krigen allerede i 1950, i det øyeblikk de tillot Marxister/anti-nasjonalister å herje fritt, uten begrensninger for stillingene de kunne ha og maktposisjonene de hadde anledning til å tilkjempe seg (lærer/professorstillinger spesielt).
Resultatet, i spesielt Norge og Sverige er at ekstreme Marxistiske holdninger har blitt akseptable/dagligdagse mens gamle etablerte sannheter som patriotisme og kulturkonservatisme i dag blir stemplet som ekstremisme (av kulturmarxister og humanister). Anti-nasjonalistiske holdninger har dessverre ikke bare blitt mainstream men blir i dag påkrevd som basisholdning for å ha mulighet for å klatre innenfor PK hierarkier.
Det finnes ikke så mange fremtredende kulturmarxister som faktisk innrømmer hensikten bak dennne anti-nasjonale og "Marxistiske grande scheme" men ingen får sagt det bedre enn Thomas Hylland Eriksen:
“Den viktigste utfordringen består nå i å dekonstruere majoriteten og gjøre det grundig slik at den aldri kan kalles majoritet lenger”
“Noe slikt vil kunne bidra både til forståelse og frigjøring”.
http://www.culcom.uio.no/nyheter/2008/hylland-eriksen.html
Dette er HELT KLART ekstremistisk hate-speech. Her innrømmer Eriksen, på vegne av mange Europeiske kulturmarxister at målet er å skape et Marxistisk utopia, en verden uten grenser styrt av FN, en mening som er hoveddoktrinen I marxistiske tankegang. For å kunne klare dette er folket blitt erklært sinnsykt (rasistisk/nazistisk) og anti-demokratiske metoder kan derfor tillates til å bytte ut folket gjennom å tillate systematisk kolonisering fra den tredje verden.
I et samfunn hvor marxistekstremister som Thomas Hylland Eriksen blir tillatt å praktisere fritt innenfor rammene av politisk korrekthet vil andre mer moderate humanister/kulturmarxister (ekstremister), som Mads Gilbert og Erik Fosse fremstå som frigjørngshelter (Nazistene (Jødene) skal knuses akkurat som Nazi-Tyskland).
Hadde Vest-Europa og US bestemt seg for å fengsle alle Marxister (Nazister og Marxister) etter WW2 og banne Marxistiske prinsipper som hat-ideologi på linje med Nazisme hadde vi aldri vært i dagens situasjon.
Men vi lærer vel så lenge vi lever. Jeg tviler på at et fremtidig patriotisk regime vil gjøre denne feilen en gang til, hvis vi da klarer å redde Vesten før det er for sent...:-)

2009-12-25 09:58:33

Jeg har aldri forstått hvorfor vesten fokuserer så uforholdsmessig mye på Iran og så lite på Wahhabi lederskapet i Saudi som tross alt er den farligste og mektigste Muslimske sentralmakten. Vi bør selvfølgelig snarest bombe de suspekte fasilitetene deres men ellers fokusere mye mer på Saudi. Kan det ha noe med at Iran ikke er en stor oljeeksportør?
Shiaene utgjør en forholdsvis liten del av Muslimer og har overhodet ingen påvirkningskraft på Sunnier.
Jeg vil faktisk påstå at vi undergraver våre egne interesser ved å ensidig angripe det eneste relativt svake alternativet til Sunni Islam. Hvis Iran faller vil Wahhabienes posisjon styrkes betraktelig da de ikke har noen konkurrenter.
Vi bør ikke glemme at Saudi Arabia og og en rekke andre sunnimuslimske land ønsker å knuse Iran. Det er heller ikke Iran som har bygget 300-500 Wahhabi sentere rundt om kring i Europa of de finansierer kun 2 av 30 Jihadfronter rundt om kring i verden.

2009-12-17 18:36:54

Hans, Aesop,
Artikkelserien Ekstremistan I, II, III er en av de beste som noengang har vært her. Utrolig bra skrevet, Hans:)
Vel, jeg mener et av problemene våre er at for mange individer (særlig liberalister) på høyresiden bidrar til å kannibalisere sine egne menings-allierte. Årsaken er for noen relatert til for mange tiår med kulturmarxistisk hjernevasking. For andre er det kanskje grunnet feighet eller frykten for å bidra til å lage noe som kanskje en dag kan utvikle seg til et enda verre alternativ.
Mange som forsøker å konsolidere på høyresiden ved å presentere organisatoriske strukturer, punktlister eller ideologiske bannere (og som pusher for at spesifikke agendaer og deadlines blir fulgt for å nå de organisatorisk mål) blir kritisert av individer som ønsker å begrense motstanden til "essaykritikk/systemkritikk". De håper vel at dette alene vil være nok til at de kulturmarxistiske elitene/hegemoniet vil skjønne hvor dumme og slemme de har vært?
Før "vi" kan gjøre noe må det finnes et "vi". Konsolidering er det eneste alternativet og motstand kan ikke begrenses til "essaykritikk/systemkritikk". FrP er allerede etablert. Men det må jobbes aktivt for å sørge for kulturkonservativ kontroll over NGOs (gamle eller nye) og i tillegg bidra til å opprette ungdomsorganisasjoner (riksdekkende avis er selvsagt det aller viktigste men dette er allerede på agendaen).
Jeg vet at Hans og Aesop er uenig med meg ang dette (da de er redd for å bidra til å lage et uhyre som de senere vil miste kontrollen over) men her tar dere feil :-)
Og jeg håper dere er tøffe nok til å diskutere dette i stedet for å sensurere det vekk:).
Stikkord for diskusjon:
"Kan systemkritikk, alene, redde oss eller er vi nødt til å endelig starte å konsolidere de kulturkonservative på alle fronter?"

2009-12-09 17:14:41

Her er en fin oversikt - 10 grunner til at den moderne kirke vil dø:
http://gkupsidedown.blogspot.com/2009/11/why-modernist-christianity-will-die.html
Jeg er selv protestant og døpte/konfirmerte meg av egen fri vilje da jeg var 15.
Men dagens protestantisk kirke er en vits. Prester i jeans som marsjerer for Palestina og kirker som ser ut som minimalistiske kjøpesentre. Jeg er tilhenger av en indirekte kollektiv konvertering fra den protestantiske kirke tilbake til den katolske. I mellomtiden stemmer jeg på de mest konservative kandidatene ved kirkevalg.
Det eneste som kan redde den protestantiske kirke er å gå back to basics.

2009-12-09 10:50:32

Den dagen Dokument.no lanseres som en nasjonal publikasjon i papir-/nett utgave med et opplag på 2000+ bør redaksjonen/ledelsen av selskapet moderere seg, selvfølgelig avhengig av hva som er målsetningen med tanke på opplag og ideologiske mål. F eksempel: man kan tillate seg å være mindre moderat ved et opplag på 2000 enn 100 000. Dette er opplagt.
Det er essensielt at redaksjonen handler på en måte som er formålstjenlig for selskapet og selskapets ideologiske mål (hvis dokument i det hele tatt har noen ideologiske mål). Det må også vurderes om det i fremtiden (ved 20, 50, 100K opplag) skal tillates å kommentere artikler, i tillegg til å spesifisere begrensningene til å ytre seg i så måte.
- Skal kun individer som mener at den andre parten er "svake" få uttrykke seg?
- Skal individer som mener deler av den andre parten handler etter bevisste ideologiske overbevisninger bli sensurert?
- Skal kun individer som har et humanistisk syn på nyhetsformidling få uttrykke seg?
- Skal de individene som ønsker å formidle klare kulturkonservative ideologiske overbevisninger bli sensurert?
Disse spørsmålene kan kun bli besvart når man klargjør sine ideologiske prinsipper. I alle tilfeller bør det føres en åpen og ærlig linje overfor seg selv og sine lesere så langt dette er mulig.
Jeg tror redaksjonen i fremtiden (snart) blir nødt til å gå i seg selv og spesifisere deres målsetning (er målsetningen av humanistisk art eller skal det legges klare ideologiske prinsipper til grunn). Jeg er nysgjerrig på om redaksjonen i det hele tatt har en klar ideologisk overbevisning/målsetning (en ideologisk agenda slik andre publikasjoner virker å ha: Klassekampen, Dagsavisen, til dels NRK etc.) eller er målsetningen av humanistisk art?
Humanistisk i den forstand at det er en plikt å belyse den andre siden av en sak (der andre publikasjoner helt opplagt feiler). Er det slik at grunnlaget for dokument.no skal være drevet av en "humanistisk plikt" og ikke drevet av noen som helst form for ideologisk ambisjon (kulturkonservativ eller annet)?
Denne diskusjonen bør ikke tas her selvfølgelig men bør være til etterretning for redaksjonen og om mulig diskuteres på torsdag:)
Det er viktig å avklare slike grunnleggende spørsmål tidlig da en eventuell involveringer av andre parter, eksempelvis kulturkonservative politiske partier/NGOs/investorer/frivillige bidragsytere, vil være avhengig av å klarlegge dette før de evt. er villige til å gi sin finansielle/organisatoriske støtte til Dokument.
Det er en kjent sak at kommersielle publikasjoner (alt fra CNN, NRK, Dagbladet, Fox) har klare men ofte "uoffisielle ideologiske platformer" som det er ventet at de ansatte skal følge. Slike ideologisk prinsipper er nødvendig for å kunne ha en uoffisiell "ideologisk mytteriparagraf" som avverger uønskede fremtidige utviklinger.
F eksempel Lou Dobbs i CNN ble rammet av denne uoffisielle paragrafen og han valgte til slutt å gå. Det er ikke usannsynlig at han ble presset ut fordi han skiftet ideologisk ståsted i løpet av sin karriere. Han ble mer og mer kritisk til muslimsk masseinnvandring til US noe som ikke var forenelig med CNNs politisk korrekte linje.
Dokument er per i dag relativt uskyldig, men prisen man må betale for suksess er ofte at man mister uskylden:) På godt eller vondt.
Alle idealistiske prosjekter/individer opplever denne identitetsfasen/krisen så snart de ønsker å krysse en spesifikk mer eller mindre kommersiell barriere:)

2009-12-06 23:39:10

Hårstad,
Jeg tviler sterkt på at teorien din stemmer. Hele konflikten mellom BNP og EDL startet med et lederskifte i EDL for noen måneder siden. De kastet ut rasistene og tok avstand fra BNP. De valgte i stedet SIOE`s ideologiske grunnlag som er mer eller mindre mainstreamsynet til høyresiden i Vest Europa nå (Vienna School of Thought).
Nick ble svært fornærmet og begynte å svartmale EDL. Selv om de nå angriper hverandre så konkurrerer de overhodet ikke da dette er to helt forskjellige fronter. 90% av alle i EDL stemmer fortsatt BNP (Da dette er det eneste alternative mot multikulti i UK) og 90% av BNP støtter EDL uavhengig av hva Nick måtte mene.
For det andre: Labour styrer etterretningstjenesten. De hadde aldri i livet støttet EDL da disse skaper svært mye positiv oppmerksomhet for de kulturkonservative bevegelsene i UK.
Jeg har ved noen anledninger diskutert med SIOE og EDL og anbefalt dem å bruke bevisste strategier.
Taktikken til EDL går nå ut på å "lokke" en overreaksjon fra Jihadungdommen/Ekstrem-marxistene noe de har lykkes med flere ganger allerede. Overreaksjonen har flere ganger blitt vist på nyhetene noe som har boostet EDLs rekker kraftig. Dette har i tillegg gavnet BNP. WinWin for begge.
Men jeg må si jeg er svært imponert over hvor fort de har vokst men dette har å gjøre med smarte taktiske valg av ledelsen.
EDL er et eksempel til etterfølgelse og en norsk versjon er det eneste som kan hindre Blitz/SOS i å trakassere norske kulturkonservative fra andre fronter. Å lage en norsk EDL bør være nr. 3 på agendaen etter at vi har fått startet opp en kulturkonservativ avis med nasjonal distribusjon.
Agendaen til den norske kulturkonservative bevegelse de neste 5 år blir derfor:
1. Avis med nasjonal distribusjon
2. Jobbe for kontroll i flere NGOs
3. Norsk EDL

2009-12-06 13:26:53

Jarle J
Du tar opp mange interessante poenger. Jeg har selv laget oversikter over disse nettverkene som jeg skal lansere i boken min. Det er essensielt å kontre dette med å fortsette konsolideringen (har pastet inn oversikter tidligere over konkrete arbeidsoppgaver og gjøremål, årsplaner etc. for å systematisk gjenvinne kontroll over spesifikke NGOs og styrke de kulturkonservative på alle 7 ulike politiske fronter. En annen viktig oppgave blir å lage et kulturkonservativ medieselskap med nasjonal distribusjon. Dette er vi i gang med.
Ang ditt valg av ideologisk grunnlag. 50 års innsats av etnosentriske organisasjoner/bevegelser (fra 1960-2009) har feilet komplett. Dette vet vi og videre satsning, belysning av disse strategiene vil kun være kontra-produktive og potensielt svært skadelige for de nåværende Norske og Europeiske kulturkonservative bevegelser.
Etnosentriske bevegelser som BNP, National Front er IKKE velykkede og vil aldri klare å komme seg over 10% oppslutning (BNP har 5%, FN har 7%). Man kan ikke bekjempe rasisme (multikulti) med rasisme. Etnosentrisme blir derfor det komplett motsatte av hva vi ønsker å oppnå.
Vi har valgt Vienna School of Thought som det ideologiske grunnlag. Dette innebærer motstand mot multikulturalisme og Islamisering (på kulturelt grunnlag). Alle våre ideologiske argumenter baserer seg på anti-rasisme.
Dette har vist seg å være svært suksessrikt noe som forklarer hvorfor moderne kulturkonservative bevegelser/partier som bruker Vienna School of Thought er så vellykkede: FrP, Geert Wilders, dokument og mange andre.
Etnosentrisme strider mot prinsippene i Vienna School of Thought noe som er årsaken til at du sikkert har blitt sensurert her tidligere.
Jeg har selv jobbet flere år for FrP og kan garantere deg at FrP hadde hatt mindre enn 10% oppslutning om de ikke hadde valgt Vienna School of Thought som ideologisk grunnlag.
Ja, vi skal beseire multikulturalisme/kulturmarxisme til slutt (da denne er svært diskriminerende og rasistisk). Men vi må gjøre det på riktig ideologisk grunnlag.

2009-12-05 15:50:16

Hårstad,
Det hadde vært strategisk riktig og morsomt PR stunt, Hårstad:)
Det er forresten veldig interessant for oss yngre generasjoner å lære om norsk marxistbevegelse, tidligere maktkonflikter etc.
Jeg har fått inntrykk av at de mer "hardcore" marxistene har blitt nektet sentrale stillinger i AP etter WW2. De ble i stedet forespeilet ledende stillinger innenfor diverse høyskoler/universiteter, avisledelser og NGOs?
Kan du bekrefte om det har vært noen organisatoriske incentiver/assistering bak dette eller er rett og slett marxister eksepsjonelt karrierebevisste og flinke til å klatre i kulturhierarkiet?
Jeg har alltid lurt på hva som skjedde med den norske fascistbevegelse i Norge? Har den aldri eksistert eller kuttet de rett og slett ut politikk og fokuserte på næringslivet etter WW2?
Vet du forresten nøyaktig hvordan Aftenposten ble kuppet og når dette skjedde? De støttet jo NS under WW2. Ble ledelsen fengslet eller byttet ut rett etter krigen?

2009-12-05 08:42:59

I alle tilfeller.
Det er veldig viktig at vi her på dokument ikke begrenser vårt "politiske engasjement" til denne siden. Det er store politiske omveltninger som foregår i Vest Europa i dette øyeblikk (en omveltning på gressrotnivå). De kulturkonservative bevegelser vokser med rekordfart og det er en konsolideringsprosess på gang i alle Vest Europeiske land. ALLE kan bidra og hvert eneste bidrag teller!:) Det beste du kan gjøre i Norge er å støtte Dokument.no enten økonomisk eller gjennom frivillig arbeid. Gå inn på diverse norske debattforum og markedsfør artiklene på på Dokument.no. Med dedikert arbeidsinnsats er jeg sikker på at Dokument har potensiale til å bli det nye "Aftenposten".
Hans vil snart presentere sine ideer for hvordan dette kan gjøres.
Jeg anbefaller alle også på det sterkeste å utvide Facebook nettverkene deres, bruk den daglige kvoten på 50 invitasjoner til å knytte kontakter med Briter, Franskemenn, Svensker etc. Bli med i grupper som SIOE - Stop Islamisation of Europe, Against multiculturalism, bli med i FrP om ikke annet:)
Følg med på sider som gatesofvienna, brusselsjournal, Jihadwatch, religionofpeace etc.
Les Fjordmans verk "Defeating Eurabia". Dette er f eksempel den perfekte julegave til familie og venner.
Add: Analekta Informatics på Facebook. Denne gruppen formidler nyhetsartikler som er ukjente for de fleste. Veldig bra nyhetstjeneste som også Dokument kan bruke hvis ønskelig.
Det er spesielt viktig av vi, de norske kulturkonservative, gjør en innsats. Norge og Sverige er blant verdens mest repressive presseregimer (pressesensur) når det kommer til et kritisk syn på Islamisering og multikulturalisme.
Den største feilen folk flest gjør er at de regner med at "noen andre" skal gjøre innsatsen for dem. Det finnes ingen andre, det er kun oss;)
Ser frem til å møte så mange som mulig av dere på Torsdag:). Vi får håpe Hans ikke velger Blitz Kafe eller Internasjonalen:)).
(For å adde meg på Facebook send en mail til year2083@gmail.com)

2009-12-05 07:41:50

Apropos stae multikulturalister. Jeg husker en historie fra Oslo i Aftenposten for ca. 6 mnd siden svært godt (jeg finner dessverre ikke linken).
Jeg kan huske at det var på en skole i Oslo Sentrum Øst, i en skoleklasse der det kun var EN eneste norsk gutt igjen (majoriteten var muslimer). De aller fleste andre hadde tatt barna sine ut av skolen. Moren til denne gutten var selvfølgelig en hardbarket marxist som på død og liv skulle bevise at multikulturalisme og Islam vill fungere. Hun nektet å flytte til et annet område eller ta ham ut av skolen. Sønnen hennes skulle bevise en gang for alle at islamofobene på dokument og andre kulturkonservative tok feil og at det VAR mulig.
Den stakkars gutten ble trakkasert i flere år intil han en dag begynte med selvskading. Han fortalte sin marxistmor at han ønsket å dø. Først etter dette innså moren at hun hadde tatt feil. Resultatet ble at de flyttet til et annet nabolag og skiftet skole.
Så man skal ikke undervurdere faktisk hvor "hardcore" noen av disse kulturmarxistene er. Jeg er sikker på at noen av disse faktisk hadde ofret sine egen barn kun for å bevise denne syke marxistiske teorien.
Men det finnes tross alt noe justis oppe i det hele. Det positive for oss, de kulturkonservative, er at vi er blant de første som beskytter barna våre, vi flytter til trygge områder der barna våre ikke trenger å leve i dhimmitude.
Det er ofte barna til de grenseløst naive og marxistbarna som ender opp som ofrene. Det ironiske her er jo at de som overlever med psyken i behold ender opp som dedikerte kulturkonservative eller til å med som etnosentrerte til stor frustrasjon for sine kulturmarxistiske eller humanistiske foreldre:))

2009-12-05 07:14:39

Lars M,
si meg ett land der Muslimer har levd fredelig med ikke-muslimer uten å føre Jihad mot kafrene (dhimmitude, systematisk nedslaktning eller demografisk krigføring)?
Jeg kan nevne 40 land/områder der dette har fått KATASTROFALE følger for ikke-muslimene. Kan du vennligst nevne ETT eneste eksempel der det har lykkes å assimilere muslimer? Du virker grenseløst naiv. Selvfølgelig vil en del integrere seg men det er totalresultatet som teller (alt annet er irrelevant).
Hvor mange tusen nye Europeere må dø, hvor mange hundretusen Europeiske kvinner må bli voldtatt, millioner ranet og trakkassert før du forstår at multikulturalisme + Islam ikke fungerer?
Hvorfor tror du Norge skal være det første landet i verden de siste 1400 år der dette vil lykkes?
Historien repeterer seg alltid.

2009-12-04 23:40:02

Trondb: Det er ikke tvil om at det jeg sier ang masseflukt stemmer noe følgende dokumentasjon beviser:
http://www.dagsavisen.no/innenriks/article418561.ece
Og du kan sjekke igjen om 10 år, da vil antallet være 70-80 skoler, 100-120 om 20 år;) Majoriteten av dette er muslimer, selv om dette ikke nevnes.
Supra, vi vet alle at folk til høyre for Aslak Nore bare kan glemme å få noe som helst publisert. Tro meg, vi har prøvd hos alle i årevis. Vi hadde jo selvfølgelig hatt større sjanse for å penetrere den kulturmarxistiske pressesensuren hvis noen av oss hadde hatt Somalisk bakgrunn eller var en Egyptisk Copter men det er jeg dessverre ikke:). Du må også huske at det ikke finnes fri presse i Norge. Aftenposten var den ENESTE kulturkonservative avisen i Norge men de ble som kjent kuppet av kulturmarxister i 1972. 100% av landets nasjonale medieselskaper støtter nå multikulturalisme fullhjertet og ingen av disse vil derfor bidra til å underminere denne ideologien.
Det skal i alle fall nevnes at forholdene forbedrer seg drastisk fra man er 18 år. Årsaken er at de fleste av disse muslimene jeg omtalte ikke har karakterer til å komme inn på gode VGS. Mange av disse blir enten håndtverkere, arbeidsledige eller kriminelle. Det er spesielt i aldersgruppen 12-18 at en stor gruppe norske har det vanskelig da de er nødt til å gå på åpne offentlige skoler med de mest hatefulle muslimene i byen.

2009-12-04 20:08:02

Hans,
Vel, essensen er at Muslimske gutter lærer æreskodekser, stolthet over egen religion, kultur og kulturkonservative verdier hjemme mens norske gutter er blitt feminisert og lærer overdreven toleranse. Dette gjør dem totalt uforberedt på det som venter dem... Pensumet på skolen består nå også i stor grad av demonisering av våre forfedre (onde imperialister, storbønder som voldtok tjenestepikene, blodtørstige korsfarere som invaderte fredelige Muslimer) mens det gir offerrollen til Muslimene. Resultatet blir at norske gutter i alderen 12-18 er spesielt utsatt og ofte blir kuet. De mangler stolthet, æreskodekser og en korrekt forståelse av Islam.
Det har jo nå vært masseflukt av ikke-muslimer fra Oslo Øst i 20 år, selv om media nekter å dekke denne trenden. Grunnen er enkel. Folk ønsker ikke å bli kuet, de ønsker ikke å leve som annen rangs borgere (dhimmitude). Foreldrene observerer men kan ikke gjøre mye. Det kommer selvfølgelig veldig an på situasjonen. Om det er 50% Muslimer på skolen eller kun 2%. Det enkleste blir ofte å flytte i stedet for å la barnet ditt bære "integrasjonsproblematikken" på sine skuldre.
På mange måter intensiveres polariseringen mellom Muslimsk og ikke-Muslimsk ungdom blant de yngre generasjoner. Det finnes ti ganger så mange Muslimske gjenger som ikke-muslimske. Overgrepene og trakasseringen oppfattes som klar rasisme og frustrasjonen er stor da media ignorerer denne rasismen totalt. 100 rasistiske/Jihadi drap på Nordmenn de siste 15 år blir totalt oversett mens ET eneste drap av en Norsk rasist resulterer i et fakkeltog der 50 000 deltar og opprettelse av et minnefond.
Mange av ungdommen blir apatiske som resultat, andre blir svært rasistiske.
Jeg har fått et inntrykk av at de yngre generasjonene i Oslo ikke helt klarer å se den politiske sammenhengen her. De ser rasistiske angrep men forstår ikke helt at dette er Jihad (politiske/kulturelle angrep). De gjengjelder derfor de de oppfatter som rasisme med rasisme.
Håpet mitt er at de skal se den kulturelle/politiske sammenhengen men man skal ikke se bort fra at de nye generasjonene ungdom går i retningen etnosentrisme.
Ungdom trenger løsninger og per dags dato finnes det ingen anti-rasistiske kulturkonservative ungdomsalternativer. Noen velger derfor de alternativene som finnes, som da er etnosentriske.
Jeg tør ikke engang tenke på hvor mange norske ungdommer som har tatt selvmord pga disse opplevelsene (overgrep, ran, voldtekt, psykisk terror begått av Muslimsk ungdom). Det er trolig flere hundre de siste 15 år.
Vel, dette er i hvert fall noe av årsaken til at FrP ble større enn AP ved siste skolevalg...
Det spesielle her er at hvis vi hadde fjernet de Muslimske stemmene ved siste skolevalg i Oslo, hadde FrP havnet på ca 30-40% oppslutning.

2009-12-04 17:01:55

Ikke-muslimsk ungdom I Oslo i aldersgruppen 12-18 er i en spesielt utsatt situasjon med tanke på trakassering fra muslimsk ungdom. Jeg er selv født og oppvokst her og valgte av nødvendighet å knytte vennskap/allianser med A og B gjengen for å kunne ferdes fritt. Alternativet er at du holder deg til nabolaget ditt eller vestkanten. Jeg vet om flere hundre hendelser der ikke-muslimer ble ranet, banket opp og trakassert av muslimske gjenger. Bestekameraten min i alderen 12-17 var Pakistaner så jeg var en av de beskyttede, kule "potetene" som hadde beskyttelse. Men jeg så hykleriet på nært hold og ble kvalm. Muslimske gjenger får/fikk herje fritt (rasisme/Jihad-adferd) mens alle forsøk "potetene" gjør/gjorde for å lage tilsvarende gjenger blir systematisk stemplet for rasisme og dekonstruert av det lokale politikammer.
Det er ikke så veldig rart at FrP vant skolevalget i år. Det vokser opp en ny generasjon dhimmifisert ungdom som faktisk vet hva Islam og dhimmitude er i motsetning til stortingspolitikere og journalister som velger å flytte til Oslo i 20-30 års alderen.
Jeg er glad jeg alltid har bodd på Oslo Vest. For det må være et helvete på Oslo Øst:o
Arild,
Det finnes jo en haug av no-go zones i de fleste Amerikanske storbyer. De i LA er jo de mest kjente - Compton, Crenshaw, Watts, Inglewood etc. men det kan ikke direkte sammenlignes med situasjonen i Europa da Afro-Amerikanerne er kristne etc.

2009-12-04 04:10:42

Gule - her er definisjonen på en "Islamsk no-go zone"
Det finnes flere enn 30 Islamske no-go zones i Norge og tilsvarende i andre Vest Europeiske land proporsjonalt med Muslimske konsentrasjoner i diverse byer. Det finnes derfor trolig langt flere enn 751 i Frankrike. Garantert flere enn 1000, og det blir flere for hver eneste dag!
Her er definisjonen:
En Islamsk no-go zone:
1. Der fulle, lettkledde ikke-muslimske jenter/kvinner kan ferdes uten overhengene fare for voldtekt, vold, ran, trakassering.
2. Der ikke-muslimsk ungdom kan ferdes uten overhengene fare for trakassering, ran, vold fra Muslimske gjenger og/eller enkeltindivider.
3. Der ikke-muslimske personer kan utrykke individualitet i alle frie former (inkludert religiøse, seksuelle, kulturelle) uten overhengene fare for fysisk/psykisk trakassering eller ran fra Muslimer.
Deler av Holmlia, Furuset og en lang rekke andre områder på Oslo Øst/Oslo sentrum er soleklare Islamske no-go zoner.
Hvorfor tror dere ikke-Muslimer flytter fra disse områdene? Hvorfor tror dere den Muslimske enklavisering fortsetter? De eksisterende 30 Islamske no-go zonene i Norge øker for hver eneste dag.
Store deler av Serbia er i dag en no-go zone for ikke-Muslimske serbere (Kosovo) for å nevne ett ytterpunkt. Muslimene krever nå pass fra de kristne! En Islamsk no-go zone er derfor under utvikling fra den første Muslimske familien flytter inn i et område, der ikke-Muslimer må leve i en varierende grad av dhimmitude. Ingen aksepterer dette, derfor flytter de vekk fra disse Islamske no-go zonene. Dette igjen gjør det enda vanskeligere for de gjenværende dhimmier å leve normalt. Resultatene er at de Muslimske no-go zonene/enklavene vokser drastisk hver eneste dag!
Ikke-Muslimer ønsker å leve i frihet, ikke under dhimmitude.
Et hvert område der de ikke-muslimske innbyggerne eller de som ferdes opplever varierende grader av dhimmitude (begrensninger av sin frihet, vold, trakassering FORDI de ikke er Muslimer og følger sharia, går med hijab etc) er per definisjon en Islamsk no-go zone.
Gule, jeg er uansett imponert over dine kunnskaper relatert til retorisk dekonstruksjon og dine retoriske evner generelt. Vi har mye å lære av kulturmarxister på dette området.

2009-12-03 12:29:47

Donald,
Tallet er 270-300 mill (ikke mrd). Omlag 80-150 var Hinduer som ble drept under øst-Jihad kampanjene (Hindu Kush) før og etter erobringen av Sindh som varte i organisert form helt til Britene kom.
Hinduene og Buddhistene ble ikke vist noen nåde overhodet de første århundrene, i motsetning til bokens folk.
Dagens "rom folk/sigøynere" er etterkommere etter disse Hinduslavene som ble ført over Hindu Kush. Titusenvis av disse sigøynerne rømte når Kalifatet tapte i 1683, i Vienna (de hadde med seg omlag 100 000 slaver i Vienna-felttoget). Det var slik svært mange av dem kom seg til Europa.
Hindu Kush folkemordene er de største i menneskehetens historie. Ironisk nok er myndighetene i India verre når det gjelder ettergivenhet enn selv kulturmarxistene i Vest Europa.
Å skjule folkemord tilsvarende Hitler x 45 kan ikke beskrives som annet enn sinnsykt.

2009-12-03 01:21:04

Hlund, Fjordman, Hårstad, Rustad
Jeg er nok mye nyere i gamet enn ham da jeg kun har vært politisk aktiv i 13 år. Jeg er førstegenerasjonsdhimmi (generasjon y). Jeg var aktiv Oslo FrP/FpU i de første 6-7 år (i den kulturkonservative + laissez faire kapitalistiske/liberalistiske campen) og bidro til FrPs suksess før jeg stoppet. Jeg følte det da var viktigere å bidra til å utvikle/markedsføre politiske doktriner i utlandet spesielt Britiske, Tyske, Franske, Amerikanske). Jeg drev forretninger noen år mens jeg studerte og tjente noen mill slik at jeg kunne finansiere en inntektsløs politisk aktiv tilværelse. Jeg bruker nå disse midlene til å kunne jobbe fulltid med å videreutvikle/markedsføre Viennaskolen (Vienna school of thought) som Fjordman, Bat Yeor, Spencer + mange andre allerede har bidratt så mye till. De siste tre år har jeg jobbet fulltid med et kulturkonservativt verk som vil bidra til å videreutvikle/markedsføre disse politiske doktrinene ytterligere.
Uansett, fremover anser jeg konsolidering av kulturkonservative krefter på alle 7 fronter som det viktigste, i Norge og i alle Vest Europeiske land. Det er essensielt at vi jobber for at alle disse 7 frontene bruker Vienna school of thought eller i hvertfall deler av den som grunlag for 20-70 års-kampen som ligger forran oss.
Boken heter forresten 2083 og er på engelsk, 1100 sider).
For å oppsumere Vienna school of thought:
- Kulturkonservatisme (anti-multikulturalisme)
- Mot Islamisering
- Anti-rasistisk
- Anti-autoritært (motstand mot alle autoritære hat-ideologier)
- Pro-Israel/forsvarer av ikke-muslimske minoriteter i Muslimske land
- Forsvarer av de kulturelle aspektene ved kristendom
- Å avsløre Eurabia prosjektet og Frankfurt skolen (ny-marxisme/kulturmarxisme/multikulturalisme)
- Står ikke for en økonomisk politikk og kan dermed samle alt fra sosialister til kapitalister
Frankfurtskolen (kulturmarxisme) er en svært ambisiøs uoffisiell ideologi (og ganske ukjent for de fleste) og de har lykkes på de fleste områder (med unntak av å knuse kapitalismen, Europeisk kristendom og Europeisk identitet, tradisjoner, kultur). Viennaskolen er mer et forsvarsverk mot dette der vi ofte bruker Marxistenes egne kreasjoner mot dem (seksuell frigjøring, feminisme, liberalisme, anti-rasisme, anti-autoriære argumenter).
Vienna school of thought er på langt nær en komplett ideologi men består av prinsipper og ideer som hele tiden er under videreutvikling. Den er uoffisiell og trenger ikke nødvendigvis noen gang å bli anerkjent.

2009-12-02 19:57:10

Jeg tror at folk ofte glemmer selve definisjonen av order "konspirere". Hva er det?
Å konspirere er å jobbe felles (blant likesinnede) MOT en annen gruppe/den andre gruppens interesser (konspirasjon) eller FOR å implementere et bestemt mål/agenda.
Alle grupper med en politisk agenda konspirerer direkte eller indirekte. Om de vil innrømme dette eller ikke er irrelevant. Document, som alle andre politiske ledede entiteter (som klassekampen, N(A)RK, dagbladet, dagsavisen. Cluet er at alle som jobber mot et bestemt politisk mål konspirerer (oss inkludert, vi er kulturkonservative (>10%), de andre er kulturmarxister (>10%), Muslimer (støtter kulturmarxistene by default) (>5%) kapitalistglobalister (>1%) og så har vi den grå masse i midten (bestående av svært mange humanister, og andre som enten sympatiserer med marxistene eller de konservative. Dette er gruppen (80%) som vi alle forsøker å "vinne gunsten til".
En stor andel av multikulturalistene ER ikke Marxister men derimot enten naive humanister (KrF, V, SP, halve AP, halve Høyre) eller gobalist kapitalister (halve Høyre).
Mange av disse "ekte humanistene" blir manipulert av "falske humanister" (marxistene) som så ofte skjuler sin egentlige agenda ved å spille på humanisme.
Dette er innlysende for meg, men fortsatt teorier. Jeg vet at veldig mange ønsker å implementere en marxistisk agenda (de har marxist bakgrunn) men vi kan ikke bevise det 100%, ergo blir det teorier.
Folk kan naturligvis ikke bevise dette med mindre alle fra en politisk gruppe hadde innrømmet det (noe de ikke kommer til å gjøre). Det betyr jo ikke at sannheten om folks politiske motiver ikke er innlysende.
Individers bakgrunn forteller alt om deres intensjoner). F eks. det er en kjent sak at Barroso var medlem at et Portugisisk kommunistparti tidligere. Men det er vanskeligere å rulle opp og bevise at han og hundrevis av andre sentrale EU eliter ønsker å implementere disse Marxistiske doktrinene gjennom EU. Det er her martyr-ideologene skinner. De kommer med anklagene, presenterer teoriene, legger slagplanen, andre mer moderate forsyner seg av dette og ser på hva av dette teoretiske materialet som kan brukes på nåværende tidspunkt, hva som er hensiktsmessig etc.
For å komme tilbake til poenget. Ordet "konspirasjonsteori" blir ofte assosiert med noe svært negativt. Men det er i realiteten veldig ofte sentrale sannheter som foreløpig mangler belegg, kun påstander som ENDA ikke er blitt bevist. Med tiden vil sannheten komme frem for ALLE;)
I mellomtiden, får vi dele med de brede lag det som er "formålstjenelig" på dette tidspunkt;)
Litt teori er formålstjenlig hvis det er i tråd med folks oppfatninger;) Og det er selvfølgelig viktig å konsekvent (sakte men sikkert) tøye strikken for å bidra til at disse oppfatningene beveger seg mot sannheten.
Hårstad,
Jeg er generelt ganske motvillig til å bevege meg og teoretisere for mye ang US grunnet at forutsetningene der er forskjellig fra de i Europa. De domineres av kristen immigrasjon, noe som ikke er tilfellet her. Vi er indigenous til Europa noe ikke Amerikanerne er i US etc. Dette betyr ikke at utviklingen ikke utspiller seg slik du beskriver (selv om det for øyeblikket mangler nok beviser), men jeg tror ikke det er nødvendigvis formålstjenelig å legge for mye vekt på US geopolit. på dette tidspunkt. Jeg tror faktisk US sin skjebne (og skjebnen til multikulturalisme/kulturmarxisme) vil bli avgjort i Frankrike innen 20-70 år. Indikasjonene kan tyde på det.
Det er forresten essensielt at folk som deg selv og Fjordman fortsetter å utvikle teoriene deres (våre). Disse er i ferd med å legge grunnlaget for vår "Viennaskole". Hva moderate kulturkonservative mener om dette arbeidet bør du bry deg mindre om. De vil komme etter om noen år og rope "halleluja" når "nok" beviser underbygger disse påstandene;)

2009-12-02 00:56:39

Hårstad/Fjordman,
Ikke ta det personlig men heller som et kompliment. Dere blir nødt til å lese mellom linjene av og til (vi har faktisk kommet så langt at vi har lært en del av marxistene - war is deceit etc...). Sannheten er der. Men ikke tro at sannheten kun kan gavne oss, den kan faktisk skade oss om vi ikke benytter den riktig. Sannheten er nemlig så stygg at den har potensiale til å skremme mange moderate kulturkonservative tilbake til apati. Ja, dere (vi har rett), men vi har vel ikke så dårlig selvbilde at vi blir nødt til å hovere med den hele tiden?
For å si det på en annen måte. Det er helt kritisk at individer/ideologer som Fjordman/Hårstad presenterer den uinnpakkede sannheten til andre moderate men erfarne kulturkonservative. Disse moderate kulturkonservative vil så gjøre sine egne vurderinger og ta de nødvendige forhåndsregler. Hvis dere tror at de brede lag (individer som ikke har de samme intellektuelle kulturkonservative forkunnskaper som oss) er klare for den fulle og hele uinnpakkede sannhet tar dere feil. Jeg, med flere års studier av denne sannhet blir fortsatt kvalm og dårlig av å tenke på den. Hva tror dere et a-politisk menneske hadde blitt? Han hadde mest sansynlig fått sjokk og flyttet til Svalbard eller fortsatt å lyve for seg selv.
Dokument.no har et potensiale til å bli et enda mer innflytelsesrikt medieselskap hvis de spiller kortene sine riktig. Da målet er å nå de store masser må Dokument.no derfor moderere seg. Formålet med medieselskaper/NGOs er å formidle så mye av sanheten som er "formålstjenelig", målet er jo tross alt det viktige, ikke middelet. Således ligger det også i kortene at de kan og vil vedkjenne seg doktriner fra helt spesifikke individer KUN hvis det er formålstjenelig.
Jeg ser på slike ideologer som martyr-ideologer (jeg er kanskje i denne kategorien selv med tilsvarende teorier, selv om jeg ikke ble kjent med Fjordmans verk før i 2008). De legger de grunnleggende ideologiske linjer for mer moderate individer, den styggvakre sannhet, fundamentet, andre mer moderate bygger på dette. Det vil ofte være formålstjenelig å distansere seg fra disse martyr-ideologer av taktiske årsaker (spesielt hvis målet er å nå ut til de store masser). Slik er gamet enten vi liker det eller ikke. Individer har forskjellige funksjoner. Ikke bli fornærmet av den grunn, men ta det heller som et kompliment;)
Tror dere kulturmarxister noen gang vil være så dumme at de innrømmer at de ønsker å implementere Marx sine doktriner? At de bruker humanisme for å fremme et marxistisk utopia? Nei, de tar avstand fra Marx av strategiske årsaker. De er ikke født i går og det er ikke vi heller.
Vi var ærlige en gang, men Marx og Muhammad har tvunget oss til å bli mer som dem, dessverre.
De hadde sin "Frankfurtskole". Vi er på vei til å utvikle våre egen "Viennaskole" av nødvendighet.
Omfavn den! DE har laget spillereglene, vi bare følger dem. ;)

2009-12-01 12:02:38

Virvel,
Kontrollere - dominere, ikke nødvendigvis så veldig stor forskjell. Fellesnevneren i alle historiske tilfeller er dhimmitude + demografisk krigføring. Er ikke-Muslimer på Furuset, Holmlia i dag dhimmier? Ja, selvfølgelig er de det. Hvorfor tror du de systematisk velger å flytte?
Hvorfor tror du Furuset, Holmlia og andre områder i Oslo snart er tømt for ikke-Muslimer? Enklaviseringen på Oslo Øst fortsetter sakte men sikkert hver eneste dag.
For de som altså må ha det inn med teskje (det kan være greit med en liten demografisk historiepåminnelse av og til):
Kosovo demographical development[1]:
1900 40% Islam
1913 50%
1925 60%
1948 72%
1971 79%
1981 85%
2008 93%
Source:
1. http://www.serbianna.com/columns/savich/011.shtml#6
Lebanon demographical development – (Christian/Muslim pop)[1]:
1911 - 21% Islam
1921 - 45%
1932 - 49%
1943 - 48%
1970 - 58% (Civil war 1975–1990 started when Islam reached 60%)
1990 - 65% (Christians lost the war)
2008 - 75%
Source:
1. Tomass Mark, Game theory with instrumentally irrational players: A Case Study of Civil War and Sectarian Cleansing, Journal of Economic Issues, Lincoln; June 1997.
Bethlehem
Source 1
1948 85% Christians[1]
2006 12% Christians[1]
Source 2
1948 - 60% Christians[2]
1983 - 20% Christians[2]
Source:
1. http://littlegreenfootballs.com/weblog/?entry=23696_Christmas_Disappears_from_Bethlehem&only
2. http://www.danielpipes.org/1050/disappearing-christians-in-the-middle-east
3. http://www.danielpipes.org/1050/disappearing-christians-in-the-middle-east
Anatolia (Turkey)
1300 – 99% Christians
1450 – 90% (3 years before the fall of Constantinople)
1600 – 55%
1850 – 35% (Genocide/forceful conversions intensifies)
1900 – 20%
1920 – 15%
1945 – 6% (Focus shifts to persecution of Muslim Kurds)
1980 – 3%
2009 – 1%
1. http://home.att.net/~dimostenis/greektr.html
2. See all sources from Historic Balkan and Anatolia demographics
Syria [1]
1920 – 33% Christians
2007 – 10% (would be less than 5% if it weren’t for Christian immigration from Iraq).
1. http://en.wikipedia.org/wiki/File:Mandate_of_Syria.png
2. http://en.wikipedia.org/wiki/Syria
Pakistan (Hindu/Muslim population) [1]
1941 – 25% Hindus
1948 – 17%
1991 – 1,5%
2007 – 1%
Bangladesh (Hindu/Muslim population) [1]
1941 – 30% Hindus
1948 – 25%
1971 – 15%
1991 – 10%
2007 – 8%
2008 - Numbers and percentages of Muslims in many European cities (legal/illegal including city suburbs)[1][2][3]:
Marseilles 38%
Malmö 35%
Brussels 35%
Amsterdam 30%
Stockholm 20%
London 20%
Paris 20%
Oslo 20%
Moscow 16-20%
Berlin 18%
The Hague 17%
Copenhagen 17%
Utrecht 15%
Rotterdam 15%
Antwerp 15%
Hamburg 15%
Sources:
1. http://www.globalpolitician.com/24799-europe
2. http://tinyfrog.wordpress.com/2009/05/03/muslim-demographics/
3. Indymedia.be notes that Brussels is 25.5% Muslim
Hva er så fellesnevneren i alle disse historiske tilfellene?
Islam + dhimmitude + demografisk krigføring (Jihad)

2009-11-30 19:29:02

Dette er kun starten på en langvarig kampanje med psykologisk krigføring mot det Sveitsiske folk. Det værste av alt er at det fungerer svært effektivt, slik vi så med Østerrike for noen år siden. Det Sveitsiske folk vil gi etter for demoniseringen, som Østerikerne og Serberne før dem.
Det faktum at kulturmarxistene kontrollerer Euro/US MSM, 95% av NGOs og 80% de politiske partier er kanskje den viktigste årsaken til at vi må regne med å slite med multikulturalisme (kulturmarxisme) og Islamisering i ihvertfall 20-70 år til.
Inntil dette skjer blir det som Hårstad påpeker ytterligere polarisering mellom kulturmarxistene (elitene) og de kulturkonservative (folket). Muslimene kontrollerer i dag 20-25% av Oslo og tilsvarende områder i andre Europeiske hovedstader. 50-60% er den magiske enklaviseringsgrensen og det er flere byer som gradvis nærmer seg denne. Marseilles er det verste eksempelet i Vest Europa for øyeblikket med 38% Muslimer. Byen vil ha Muslimsk flertall innen 20 år. Det er således tenkelig at slaget om Islams fremtid i Europa vil utspille seg i nettopp Frankrike innen 20 år. Kanskje blir konsekvensen at Frankrike bryter ut av den nåværeden US/Euro dominerte multikulturalistiske verdensorden og søker en ny politisk allianse med Russland og noen andre mininasjoner (forhåpentligvis etterfulgt av flere Europeiske nasjoner).
20 år tidligst er mitt bet (70 år maksimalt). Så endring vil komme, garantert, vi må bare smøre oss med litt tålmodighet.

2009-11-30 02:32:30

Angrepet var mest sansynlig utført av Muslimer fra Ingusjetia, Dagestan, og Tsjetsjenia.
Det er nå flere sentrale Jihadister som er ettersøkt.
Ingen "bombe" med andre ord...;p
http://www.dagbladet.no/2009/11/29/nyheter/utenriks/russland/terror/togulykke/9247105/
Jeg forstår ikke hvorfor dagbladet nevner høyreekstreme og nasjonalsosialister? Jeg har aldri noensinne hørt om et høyreekstremt eller NS terrorangrep av betydning på Europeisk jord. Dette høres ut som kulturmarxistisk ønsketenkning.

2009-11-30 02:13:40

Meget bra skrevet, Hans:)
Euro/US kulturmarxistisk MSM er nå i gang med en omfattende motkampanje bestående av psykologisk krigføring mot det Sveitsiske folk (slik som vi så mot Østerikerne for noen år siden). De vil bli latterligjort, hånet, og truet til å skifte ståsted. De vil bli fremstilt som Nazister, rasister og fascister (monstere) og de kommer til å bli skremt til taushet. Det blir muligens en ny folkeavstemning om noen måneder der kun 40%ish kommer til å stemme for. Det er slik gamet fungerer, dessverre.
Vi bør ikke undervurdere MSM og deres svært effektive makt til å forme folks meninger.

2009-11-29 22:39:59

Daniel Pipes: Leftism and Islam. Muslims, the warriors Marxists have been praying for.
http://www.youtube.com/watch?v=GO6RgVo8Hd8&feature=player_embedded
Følgende oppsummerer agendaen til veldig mange kulturmarxister med Islam og forklarer derfor også hvorfor de på død og liv beskytter dem. Det forklarer dermed også hvorfor vi, de kulturkonservative, er imot Islamisering og implementeringen av disse agendaer.
Gule,
Jeg har stor respekt for kulturmarxister som er tøffe nok til å innrømme sine egentlige intensjoner. Det er svært irriterende derimot at 90% av alle kulturmarxister direkte lyver til folket ved å gjemme/skjule sin agenda bak "humanisme og menneskerettigheter".
Er du tøff nok til å inrømme at dette er agendaen din, Gule, eller hevder du fortsatt at du drives av "humanisme"? Det blir jo meningsløst å diskutere hvis den ene siden nekter å inrømme sine egentlige intensjoner.
De aller fleste av oss kulturkonservative er ærlige nok til å inrømme at vi jobber mot Marxisme og Marxistiske prinsipper (noe som er hovedgrunnen til at vi er imot den pågående Islamisering da vi ser på Ummahen som en entitet som fremmer Marxistiske prinsipper, blant annet). Så hvorfor kan ikke du være tøff nok til å inrømme at den egentige agendaen din er å jobbe FOR implementeringen av Marxistiske prinsipper og at du dermed ser på Muslimer som en naturlig alliert (av praktiske årsaker og IKKE av humanistiske).
Vi vet forresten alle hva som skjedde med de kristne marxistene i Libanon. Libanon var en gang et kristent land (80% i 1911). Når Muslimene kom i flertall i 1970 (en økning på 40% på kun 60 år) erklærte de krig. Årsaken til at de kom i den situasjonen var pga marxistenes appeasement politikk (de tillot demografisk krigføring). Marxistene regnet med at de skulle få en ekstra spesiell dhimmi status, noe som selvfølgelig ikke skjedde. Det er nå færre enn 25% kristne i Libanon og selv de kristne marxistene lever i en vanskelig situasjon. Tror dere virkelig at dere vil få en særskilt dhimmistatus om noen tiår i Vest Europa når ALLE historiske eksempler viser at kristne Marxister blir dolket i ryggen til slutt gang på gang?
Det er merkelig hvorfor de aldri lærer av historiske eksempler? Kulturmarxister har mye til felles med Muslimer, men på slutten av dagen blir de uansett sett på av Ummahen som gudshatende og homoelskende vantro, noe som er uforenelig med Islam. Resultatet blir at de gang på gang vil bli forrådt av Ummahen.
Det er ganske ironisk at Ummahen har mer respekt for sine motstandere, de kulturkonservative, enn sine allierte, kulturmarxistene, som de kun ser på som "midlertidige" nyttige idioter.
De får nyte alliansen så lenge den varer:)

2009-11-29 03:34:23

Om document hadde som formål å få "godkjent" stempel av Lars M og Gule hadde de øyeblikkelig blitt irrelevante. Det er rimelig sikkert;)
De fleste her har ingen ting imot Muslimer generelt, Muslimer som ikke følger koranen vel å merke. Det er de politiske doktrinene i Islam som er problemet.
Problemet er at sentrale Islamske konsepter som al-taqiyya og naskh (quranic abrogation) gjør det mer eller mindre umulig å skille "moderate muslimer" (individer som ikke følger koranen) fra rettroende muslimer.

Hvem tror du først presenterte konseptet "War is deceit"?;).
Lars M. og Gule,
Hva er deres refleksjoner rundt de politiske konseptene al-taqiyya og naskh?

2009-11-28 18:04:44

Om document hadde som formål å få "godkjent" stempel av Lars M og Gule hadde de øyeblikkelig blitt irrelevante. Det er rimelig sikkert;)
De fleste her har ingen ting imot Muslimer generelt, Muslimer som ikke følger koranen vel å merke. Det er de politiske doktrinene i Islam som er problemet.
Problemet er at sentrale Islamske konsepter som al-taqiyya og naskh (quranic abrogation) gjør det mer eller mindre umulig å skille "moderate muslimer" (individer som ikke følger koranen) fra rettroende muslimer.

Hvem tror du først presenterte konseptet "War is deceit"?;).
Lars M. og Gule,
Hva er deres refleksjoner rundt de politiske konseptene al-taqiyya og naskh?

2009-11-28 00:00:55

Jeg regnet med at angriperne var Muslimer med en gang Sør Filipinene ble nevnt. Alle vet at Sør Filipinene er en av verdens 40 Jihadfronter.
Det spiller liten rolle om ofrene var Kristne eller Muslimer. Muslimer i verdensdelen er kjent for å bruke svært brutale metoder.
Det finnes en rekke ekstremt brutale Islamistgrupperinger i Sør Filipinene - Abu Sayyaf Islamistene (Al-Harakat Al-Islamiyya) er en av dem. De finansierer organisasjonene sine gjennom kidnappinger og avkapping av hoder på sivile kristne er en del av metodene deres. Nå vil selvfølgelig ikke kulturmarxistiske Euro/US MSM forsøke å finne sammenhenger mellom disse gruppene og angrepet. Igjen, blir vi vanlige borgere nødt til å gjøre journalistisk arbeid FOR dem...
Igjen forsøker Europeisk og US MSM å føre folkene sine bak lyset. Jeg har enda ikke lest ET ENESTE STED i MSM at angriperne var Muslimer.
Så hva var det egentlig som skjedde? En mer konservativ Muslimsk klan som gjorde et eksempel ut av en mer sekulær klan av ukjente grunner?
Her kan dere lese mer om Abu Sayyaf og andre Islamistgrupperinger i Sør Fillipinene:
http://en.wikipedia.org/wiki/Abu_Sayyaf
For almost 30 years various Muslim groups have been engaged in an insurgency for an independent province in the country.
Abu Sayyaf-Al Qaeda group
The group received funding from Al-Qaeda in the early 1990s through Mohammad Jamal Khalifa, a brother-in-law of Osama bin Laden.[17][18] Al-Qaeda collaborator Ramzi Yousef operated in the Philippines in the mid-1990s and trained Abu Sayyaf soldiers. The 2002 edition of the United State Department’s Patterns of Global Terrorism mention links to Al-Qaeda.
Abdurajik Abubakar Janjalani’s first recruits were soldiers of the Moro National Liberation Front (M.N.L.F.) and the Moro Islamic Liberation Front (M.I.L.F.). However, the M.I.L.F. and M.N.L.F. deny having links with Abu Sayyaf. Both officially distance themselves from Abu Sayyaf because of its attacks on civilians and its supposed profiteering. The Philippine military, however, has claimed that elements of both groups provide support to the Abu Sayyaf.

2009-11-26 20:47:00

Sanobet,
Mininasjoner som Norge har aldri ført en uavhengig, suveren utenrikspolitikk.
De har derimot alltid fulgt de tre store Europeiske tungvektere - Frankrike, UK, Tyskland til punkt og prikke. Med andre ord, Norge har alltid kopiert disse tungvekterne og vil alltid gjøre det.
Det blir som å sammenligne Belarus og Russland. Vi vil alltid være Belarus og vårt Russland er de tre tigere.
UK skiller seg ikke fra Tyskland og Frankrike som alle har valgt multikulturalisme. Det at UK er skeptiske til EU dreier seg ikke om multikulti men mer om at UK vil fortsette å ha et spesielt forhold til US (som også er 100% multikulti).
De eneste "vestlige" nasjonene som nektet å implementere multikulti var Japan, Sør-Korea, Taiwan og delvis Finland.
Japan, Sør-Korea og Taiwan har sluppet unna EU/US sin heksejakt fordi de ikke er Europeere.
Om de hadde vært Europeere hadde de blitt demonisert som Nazister, fascister og rasister.
Hvorfor Norge er "mer EU" enn EU har noe å gjøre med "little man syndrom". Det kan sammenlignes med en "konvertitt til Islam", som ofte er mye mer fundamentalistisk enn selv Arabiske konservative Muslimer pga at de selv føler at de har mye å bevise ("little man syndrom").

2009-11-24 07:33:49

Hovedproblemet når kulturkonservative og kulturmarxister debatterer er at virkelighetsoppfatningen er FOR forskjellig.
Mange kulturmarxister ser på Israel som en "rasistisk" stat.
Kulturkonservative er uenige da de mener konflikten baserer seg på Islamistisk imperialisme, at Islam er en politisk ideologi og ikke en rase. Kulturkonservative mener Israel har rett til å beskytte seg mot Jihad.
Kulturmarxistene nekter å anerkjenne det faktum at Islams politiske doktriner er relevante og helt sentrale. De kan aldri innrømme eller støtte dette fordi de mener at dette primært handler om en rasekrig - at Israel hater arabere (rasen).
Så lenge man ikke kan bli enige om fundamentale virkelighetsoppfatninger blir det for naivt å forvente at man skal komme til noen som helst konklusjon.
Før man i det hele tatt kan begynne å diskutere denne konflikten må man først bli enige om fundamentale sannheter ved Islams politiske doktriner.
De fleste her har stor innsikt i sentrale Muslimske konsepter som al-taqiiya (political deceit), naskh (quranic abrogation) og Jihad. Problemet er at kulturmarxister nekter å anerkjenne disse konseptene.
De KAN ikke anerkjenne disse sentrale Muslimske konseptene. For hvis de gjør dette eroderer primærargumentet om at Israel er en "rasistisk stat" og at dette er en rasekrig (Israelere vs Arabere) og ikke forsvar mot Jihad (Kafr vs Ummah).
Det faktum at det finnes 40 forskjellige Jihadfronter (kriger) rundt om i verden velger de å ignorere. For dem eksisterer ikke Jihad. For dem er dette 40 etniske fronter (40 rasekriger) som OVERHODET ikke har noe med Islam å gjøre.
Disse Marxistiske teoriene er særdeles lite gjennomtenkt. F eksempel de såkalte Bosniakene ER etniske Serbere. Det eneste som skiller de to grupper er Islam. Eksemplene er mange.

2009-11-22 23:43:08

Vet ikke helt hvor jeg skal ta det opp men vår egen Fjordman er i ferd med å bli kåret til 3 plass blant de mest anerkjente/innflytelsesrike Europeiske anti-Jihad/anti-multikulti/anti-Marxist intellektuelle/bloggere.
Etter Gates of Vienna (nr. 1) og New English Review (2). Ovverraskende nok ligger Fjordman faktisk an til å slå selveste Brussels Journal!
Med andre ord. De som enda ikke har lest Fjordmans bok: "Defeating Eurabia" har ikke fulgt med i timen. Jeg vet at det er vanskelig å bli profet i eget land men dette er over all forventning. Gratulerer Fjordman!;)
Se oversikten her: http://infidelbloggerawards.blogspot.com/

2009-11-17 22:04:20

Nye Muslimske opptøyer i Marseilles
Sjekk youtube videoen:)
http://www.nationalpolicyinstitute.org/2009/11/17/video-algerian-riots-in-france-after-the-loss-from-egypt-2-0/

2009-11-06 17:24:40

Jan Hårstad.
Du har selvsagt helt rett. Det jeg refererte til var individer som Gule (leder for Human-Etisk Forbund) som kun angriper Kristendommen mens han ignorerer Islams utbredelse.
Det er tragikomisk at en viktig NGO som Human-Etisk Forbund har blitt kuppet av en kulturmarxist da den burde være ledet av en liberalistisk anti-Jihadist av typen Bruce Bawer.
De neste 20 årene MÅ vi jobbe hardt for å gjenvinne kontrollen av i alle fall 5 viktige NGOer. Det at FrP har blitt stuerent gjør denne oppgaven enklere.
Det er deilig å reflektere over at multikulturalisme er en selvutslettende ideologi. Den Europeiske kulturkonservative bevegelse er liten for øyeblikket men vi vokser for hver dag som går. Og innen 70 år er det duket for regimeskifter i Europa. På dette tidspunktet har de multikulturalistiske regimene enten implodert eller blitt særdeles stalinistiske.
Før den tid må vi fokusere på følgende:
1. Lage en kulturkonservativ avis med nasjonal distribusjon
2. Gjenvinne kontroll over flere NGOer
3. Utvikle og konsolidere den kulturkonservative intellektuelle bevegelse
4. Bygge opp en "EDL" type ungdomsorganisasjon

2009-11-05 06:57:21

Lars Gule: "Dette er rett og slett uakseptabelt i en moderne og demokratisk stat, basert på religionsfrihet og andre menneskerettigheter."
Problemet er at veldig mange kulturmarxister bryr seg faktisk svært lite om religionsfrihet og menneskerettigheter. De er kulturmarxister drevet av forakt og hat for de kulturkonservative, for Europeiske kulturer etc. Svært mange gjemmer seg bak falske påstander om menneskerettigheter og religionsfrihet da dette fungerer som den perfekte tåkelegging for sine egentlige motiver.
Hvor har de vært de siste 20 årene med tanke på kritikk av Islam? Hvorfor har de vært totalt fraværende på dette området? De har derimot brukt svært mye av tiden din på å angripe Kristendom...
Det blir svært vanskelig å forholde seg til individer som bevisst bruker bedrag for å fremme sin agenda. Kulturmarxistene har i 40 år gjemt seg bak humanistiske prinsipper mens deres egentlige agenda har vært å knuse Europeiske tradisjoner, kultur, identitet og nasjoners suverenitet. Alt i menneskerettighetenes navn...
Man kan ikke ha en dialog hvis den ene siden bevisst lyver, gang på gang.

2009-11-04 17:07:25

Nasjonalsosialisme har alltid vært en venstreekstrem ideologi så hvorfor prøver de hele tiden å strategisk plassere denne på høyresiden?
Hvis man hater kapitalisme og det frie marked, slik som Marxister, Nazister og Islamister gjør, tilhører man venstresiden, period.

2009-11-02 01:05:02

Hat-propagandaen mot Italia og Danmark er utrolig hyklersk. Norges egen voldelige "Marxist/Islamist Jugend" (Rød Ungdom, SOS Rasisme, Blitz, i samarbeid med Jihad ungdommen) som har skadet og terrorisert hundrevis av kulturkonservative de siste årene i Oslo blir ikke nevnt med et eneste ord... Det er kanskje greit så lenge multikulturalistene kontrollerer den voldelige mobben?
Det er uakseptabelt at AP, SV, Venstre, SP, KrF finansierer disse voldelige ekstremistene.
Komisk å se hver eneste Europeiske kultur-Marxist "fråde rundt kjeften" av hat mot Danmark og Italia. De eneste Vest Europeiske landene som har et snev av klokt lederskap.
Det er vår plikt å sørge for å støtte den eneste anti-rasistiske kulturkonservative organisasjonen som har guts nok til å ferdes i Oslos gater - SIOE. FpU er en annen anti-rasistisk kulturkonservativ organisasjon. Dessverre har de ikke guts til å demonstrere mot annet enn bomringer og høye bensinpriser etc.
Det er dog forståelig. Ingen tør fordi de vet de blir trakassert og angrepet. Men folk er i ferd med å bli lei av denne utryggheten. Resultatet er organisasjoner som EDL og andre former for borgervern.

2009-10-31 09:43:58

Problemstillingen er ganske under-analysert.
Hvis vi jobber for å "midlertidig sekularisere" Islam i Europa, ved å støtte individer som Kokkvold, vil det være det samme som å skyte oss selv. Det eneste som vil bli sekularisert er de "visuelle aspektene" ved Islam mens de destruktive sidene - den demografiske krigføringen får fortsette i det stille. Denne krigføringen blir akseptert så lenge ikke det "visuelle" er en faktor.
Moderate multikulturalister som Kokkvold kan dermed vise seg å være enda mer destruktive for Europa enn de mer ekstreme multikulturalister.

2009-10-31 08:39:09

Det de fleste fortsatt ikke forstår er at den pågående Islamiseringen (sekundær prosess) av Europa ikke kan stoppes før man tar ett oppgjør med de politiske doktriner som muliggjør dette (og individene som fronter disse doktrinene). Det må rettes mer fokus på multikulturelle doktriner (multikulturalisme=kulturmarxisme) da det er denne ideologien som muliggjør de politiske mekanismer som resulterer i fortsatt Islamisering (Islamsk demografisk krigføring). Folk må lære seg hva multikulturalistiske doktriner gjør med Europa:
Systematisk nedbryting av:
- Europeisk kristendom
- Europeiske tradisjoner
- Europeiske kulturer
- Europeisk (et lands) identitet
- Nasjonalstater
Selvfølgelig, det er en kjent sak at kulturmarxistene og humanistene i Europa tror de skal klare å reformere Islam men de vil feile som alle før dem har gjort. Vi, for vår del, de kulturkonservative og anti-Marxistiske liberale, må fokusere på det grunnleggende problemet - multikulturalisme (kulturmarxisme) og hvordan vi skal bekjempe denne hatideologien. Multikulturalisme kan kun stoppes gjennom fortsatt konsolidering av kulturkonservative og en ansvarliggjøring av individene som fronter ideologien. Vi må fokusere mer på å forsvare "vårt" alternativ og våre doktriner. En ytterligere konsolidering av kulturkonservative er løsningen. Vi må vekke folket og bidra til at flere bidrar gjennom politisk aktivisme (mot konkrete mål).
Fire viktige oppgaver vi må jobbe med de neste tyve år er følgende:
1. Få på plass en kulturkonservativ avis med nasjonal distribusjon (som vil bli den eneste avisen som kommer til å støtte FrP om 4 år). For tro meg, FrP kommer til å bli sabotert og torpedert ved hvert eneste valg (en velgerskare på 35% blir "skremt" ned til 20%).
2. Utvikle et alternativ til de voldelige ekstreme norske marxistiske organisasjonene Blitz/SOS Rasisme/Rød Ungdom. Dette kan f eksempel gjøres ved støtte til utvikling av SIOE. Konservative tør i dag ikke flagge sine synspunkter på gaten da de vet at ekstreme Marxister klubber dem ned. Vi kan ikke akseptere at Arbeiderpartiet subsidierer disse voldelige "Stoltenberg jugend" som systematisk terroriserer politiske konservative.
3. Jobbe for å få kontroll over 10-15 NGOs (kulturmarxistene kontrollerer i dag 10-15 mens vi kun har 2-3).
4. Initiere et samarbeid med de konservative kreftene innenfor den norske kirke. Jeg vet at de liberalistiske kreftene innenfor den Europeiske anti-Jihad bevegelsen (Bruce Bawer blant annet og noen andre liberalister) vil ha et problem med dette men konservative krefter innenfor kirken er faktisk en av våre beste allierte. Våre hovedmotstandere må ikke bli Jihadistene men Jihadistenes fasilitatorer - nemlig multikulturalistene.
Et marerittscenario slik jeg ser det blir hvis multikulturalistene gjør en "Ataturk" i Vest Europa. Resultatet i så fall blir en lang og smertefull død for Europas del, slik som i Libanon. Tykriaeksempelet beviser at en Muslimsk befolkning kan beherske seg (ingen krav) under et autoritært regime, for å kreve Sharia 100 år (eller lenger) i fremtiden så snart det åpner seg en mulighet. Dette kombinert mulighet for fortsatt Islamsk demografisk krigføring kommer til å ende i katastrofe.
Det bør nevnes at flertallet av de kristne i Libanon var kulturmarxister som frontet multikulturalistiske doktriner fra 1911 (det var for få som frontet nasjonalisme og separatisme fra Muslimene). Som vi alle vet endte dette i tragedie:
Lebanon demographical development – (Christian/Muslim pop)[1]:
1911 - 21% Islam (79% Christians)
1921 - 45%
1932 - 49%
1943 - 48%
1970 - 58% (Civil war 1975–1990 started when Islam reached 60%)
1990 - 65% (Christians lost the war)
2008 - 75%
Det verste av alt er at det finnes flere slike eksempler som kan dokumenteres. Vest Europa er et Libanon in effect...
Så vær så snill. Fokuser på det faktiske ondet - multikulturalisme og ikke på resultatet av ondet. Hvis det er en vannlekkasje så må man fokusere på å stoppe lekkasjen først, ikke sope opp vannet!;).
Source:
1. Tomass Mark, Game theory with instrumentally irrational players: A Case Study of Civil War and Sectarian Cleansing, Journal of Economic Issues, Lincoln; June 1997.

2009-10-25 18:40:34

Bra innlegg forresten, Fjordman.

2009-10-25 15:24:16

Yep. Denne saken MÅ ikke undervurderes! Den bidrar til å bevise følgende:
Labour wants mass immigration to engineer multicultural UK, says former Blair and Straw adviser.
Labour threw open Britain's borders to mass immigration to help socially engineer a "truly multicultural" country, a former Government adviser has revealed.
The former Labour adviser said the Government opened up UK borders partly to humiliate Right-wing opponents of immigration.
Dette beviser således at noe av motivasjonen for masse-innvandring ikke er tuftet på humanisme (skalkeskjul) men mer pga. direkte hat til mennesker med konservative verdier som oss, de kulturkonservative. En stor del av dem HATER alt Europeisk og ønsker å utslette dette gjennom multikulturalisme. Multikulturalisme er en anti-Europeisk hat ideologi designet for a utslette Europeisk kultur/tradisjoner, identitet, Kristendom og nasjoners suverenitet. Målet er en utopisk Marxistist superstat. For å kunne oppnå dette må først alt Europeisk utslettes. Det finnes selvsagt ekte humanister (som kun er suisidalt naive) men jeg mistenker at en større andel en tidligere antatt er kultur-Marxister (multikulturalister) med direkte hatefulle hensikter.
Muligens følgende andel:
Opponents of cultural conservative doctrines:
Cultural Marxists: 30% (hateful intentions)
Suicidal Humanists: 65% (naiv)
Capitalist globalists: 5% (greed)
Har andre forsøkt å lage et estimat over våre motstanderes intensjoner? Dette vil være relevant ved en eventuelt fremtidig Nurnbergprosess. Det blir jo selvfølgelig vanskelig å bevise dette da nesten alle kulturmarxister benytter humanistiske dekk-alibier.
Sources:
1.http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/politics/lawandorder/6418456/Labour-wanted-mass-immigration-to-make-UK-more-multicultural-says-former-adviser.html
2.http://www.dailymail.co.uk/news/article-1222613/Labour-let-migrants-engineer-multicultural-UK.html?ITO=1490&referrer=yahoo
3. http://www.dailymail.co.uk/news/article-1222769/Dishonest-Blair-Straw-accused-secret-plan-multicultural-UK.html

2009-09-15 00:33:34

Norske journalister vant krigen mot FrP. De klarte å redusere partiet med 6% gjennom fire ukers intens krigføring.
Vellykket media blackout av opptøyene i Frankrike, Storbritannia, Sverige forseglet denne skjebnen og kostet de borgerlige seieren.
Dette er vår egen skyld da vi har feilet i å lage en kulturkonservativ (pro-FrP) mediekanal med nasjonal distribusjon.

2009-09-14 23:11:14

Aesop
Yep, mulighetene/løsningen skaper vi selv. F eksempel uavhengige bloggere som document og andre kan levere kopier av innholdet/artikler/essays til dette nye selskapet, hvis de ønsker ekstra sikkerhet/skjerming.
Det vil bli minimalt med risiko for de involverte "innholdsleverandører". Det er kun oppside for disse leverandørene da de faktisk får/vil få godt betalt for en jobb de i dag gjør vederlagsfritt. De vil i tillegg få distribuert innholdet sitt til x3/x5/x10/x30 ganger flere lesere. Investorene tar all risikoen (pressestøtte er en bonus, men ikke en forutsetning).
Dette vil starte som et ideelt prosjekt men avhengig av videre målsetninger er det faktisk et godt potensiale for inntjening (hvis det kombineres med "folkelig" innhold). Inntjening er dog en underordnet målsetning. Hovedmålet er økt politisk innflytelse gjennom uoffisiell støtte til FrP/Høyre.
Økonomi/forretningsdrift vil mest sannsynlig bli det minste problemet. Utfordringen ligger i om de ønskede redaksjonelle "innholdsleverandørene" tør å ta steget.

2009-09-14 21:31:52

Med den nødvendige kapital bør et realistisk daglig opplagsmål ligge på 50.000 ved strategi 1 og 15.000 ved strategi 2 innen 5 år. Hvis vi går frem riktig bør det være mulig å kuppe ca. 50% av Aftenpostens lesere, 20% av VGs lesere, 10% av Dagbladets lesere + innen 10 år (ved 1, ganske mye mindre ved 2). Dette bør være målet.
Ser man på den logiske fremgangsmåten (basert på de ønskede lesere og deres sympatier/interesser) finnes det to strategier, et valg vi må ta basert på ønsket nedslagsfelt:
Strategi 1 - Harrymodellen
Estimert opplag innen 5 år - 50.000
Estimert opplag innen 10 år - 50.000-100.000
- Nevnte politiske agenda (se annen post) +
- Lite finansielt innhold
- Vanlige nyheter
- Mange "harrytemaer" (blant annet erotiske innslag, ref midtsidepiker slik vi finner i en del kontinentale aviser.
Velger vi denne modellen kan vi naturligvis glemme en stor del av konservative kristne lesere.
Strategi 2 - Den konservative modellen
Estimert opplag innen 5 år - 15.000
Estimert opplag innen 10 år - 15.000-50.000
- Nevnte politiske agenda (se annen post) +
- Mye finansielt innhold
- Vanlige nyheter
- Minimalt med "harrytemaer"
Velger vi denne modellen kan vi regne med mange tradere, økonomisk interesserte, konservative kristne lesere. Det blir en mindre "folkelig" appell og derfor nevneverdig mindre opplag.
Strategi 3
En hybrid av 1, 2
Det er mulig jeg brukte feil estimater ang strategi 2. Hvis det finansielle innholdet er solid er det mulig å stjele MANGE lesere fra DN, Finansavisen. Dette vil igjen få konsekvenser for hvilke investorer/eksisterende redaksjoner vi kan velge som strategiske partnere. Avhengig av valget vil det være et en evt. mulighet at vi får finansielle feeds fra eksisterende redaksjoner. Hvis FrP er interessert vil det eneste realistiske alternativet bli å fisjonere ut Fremskritt redaksjonen (Arbeiderbladet/Dagsavisen scenarion).
Viktigst av alt, avisen vil ha et et styre som ikke tillater at avisen blir infiltrert av kulturmarxistiske journalister (slik Aftenposten ble på 70-80 tallet).
Daglig opplagstall - 2008:
VG - 284.414
Aftenposten morgenutgave - 247.556
Dagbladet - 123.383
Aftenposten Aften - 124.807
Bergens Tidende - 85.825
Dagens Næringsliv - 82.775
Adresseavisen - 77.044
Stavanger Aftenblad - 66.343
Fædrelandsvennen - 40.729
Drammens Tidende - 39.121

2009-09-14 20:38:39

idag.no (Norge IDAG) er ute av bildet da dette er en KrF publikasjon/organ.
Men jeg kan sette opp et møte med Hegnar og Geir Mo og presentere løsningen. Investorer kommer til å bli det minste problemet.
Spørsmålet er hvordan Rustad, Nyquist, Mohn og Hjerpset-Østlie stiller seg til dette? Regner med dere har andre primære jobber?
Å sette sammen en redaksjon avhenger av mange faktorer. Det blir evt. et lite team i begynnelsen og det blir online-basert. Vi må vurdere hvordan vi kan koordinere online satsningen med en evt. papirutgave.
Ønsker først å høre Rustads innspill i alle tilfeller:)
Dette valget og dets dekning beviser en gang for alle at vi ikke kan leve uten et landsomfattende talerør. Dette er vi alle enige om (FrP/Fremskritt redaksjonen inkludert). Dette dreier seg kun om vilje og et par personer som tar initiativ.
Jeg har de nødvendige kontakter til å sørge for at dette kan skje. Men jeg mangler totalt redaksjonell erfaring, så jeg kan kun bidra til å sette opp et team, som brobygger mellom de relevante parter og bidra til investorer.

2009-09-14 13:29:20

Gratulerer Christine!;)

2009-09-14 11:30:26

Jeg kan også bidra med å skaffe støtte til dette projektet fra losjen min.
Dette er et nasjonalt prosjekt vi seriøst ikke kan ignorere. Det er vår plikt som de intellektuelle kulturkonservative kreftene i Norge å samarbeide om dette!:)

2009-09-14 11:12:20

Meget bra skrevet:)
Vi bør snarest jobbe felles mot opprettelsen av en kulturkonservativ storavis (papir/online nasjonal distribusjon).
Jeg kjenner mange i FrP og vet at det er sterke krefter der som ønsker å utvikle "Fremskritt", FrPs avis. Jeg vet også om flere kulturkonservative investorer.
Hva med å jobbe for å konsolidere Fremskritt med document (kanskje idag.no?) + få funding fra strategiske investorer?
Kalle avisen: "Konservativ" som det eneste kulturkonservative medieselskapet i Norge.
Det er en sjanse for at Hegnar vil ønske å være med på et slikt prosjekt.
Primærdoktriner:
Kritisk til multikulturalisme (Anti-kulturmarxistisk)
Anti-rasistisk
Pro FrP (kanskje Høyre)
Pro Israel (+ støtte til Armenia, kristne Koptere/Maronitter/Assyriere, kulturkonservative Indere, støtte til opprettelse av en kristen stat Biafra, Sør Nigeria og støtte til opprettelsen av en kristen stat i Sudan, støtte til Russlands/Thailands/Filipinenes/Kinas + kamp mot Jihad)
Anti-FN
Anti-EU
Kritisk til kulturmarxistiske medier (alle)
Pro fri marked
Pro kristelig
Noen med innspill?

2009-09-14 10:57:20

Caper,
Jeg sa ikke at EDL i dagens form er der vi hadde ønsket det hadde vært. Men det er helt essensielt at de intellektuelle konservative kreftene gir (uoffisielt) politisk og ideologist skolering til våre unge 15-25. Hvem skal ellers gjøre det?
Vi kan ikke forakte de unge i samfunnet og nekte å nærme oss disse fordi de mangler ideologisk trening, da det nettopp er VÅRT (de kulturkonservative intellektuelle) ansvar å sørge for denne.
Bawer er nok ikke rette personen til å jobbe som brobygger. Han er en liberal anti-Jihadist og ikke en kulturkonservativ på mange områder. Jeg har mine mistanker om at han er FOR paranoid (med tanke på sin homofile legning). Det kan virke som han frykter at "kulturkonservative" vil komme til å bli en trussel mot homofile i fremtiden. Han nekter derfor å gripe sin mulighet til å påvirke disse i positiv retning? Dette virker helt irrasjonelt.
Det skal sies at mange organisasjoner som VB har mange "reformer" å gjennomføre før de er på vårt nivå.
I alle tilfeller, vi er ikke i en situasjon der vi kan velge og vrake partnere. Vi må derfor sørge for å påvirke andre kulturkonservative til å komme på vår anti-rasistiske/pro-homser/pro-Israel linje. Når de når denne linjen kan man ta det til neste nivå.
Konsolideringen MÅ fortsette og folk må heller bidra til å påvirke (istedenfor å isolere).

2009-09-14 09:18:03

Jarle,
Meget bra analyse. Du har helt rett. Jeg har ikke vært tilstede I den norske debatten til nå da jeg har debattert på engelsk i flere år/samlet materiale til compendiumet som jeg straks er ferdig med:)
Jeg føler det er viktig å skape en pan-Europeisk plattform for retorikk/målsetninger/politisk analyse/research av historiske faktorer av betydning for så og overføre denne kunnskapen til hver nasjon. Det pan-Europeiske/US miljøet rundt Robert Spencer, Fjordman, Atlas, Analekta + 50 andre EU/US bloggere (og Facebook grupper) er selve epicenteret for politisk analyse og har vært det noen år.
Mye av denne kunnskapen har allerede blitt formidlet gjennom "document" (er utrolig imponert over kunnskapsnivået her:)) noe som indikerer at det er på vei til å formes en ny pan-Europeisk "kulturkonservativ" intellektuell bevegelse som er enige om de grunnleggende sannheter.
De neste 10/20/30 år bør vi fokusere på følgende:
- Lage en kulturkonservativ storavis (papir/online) i hvert land (vårt talerør som når ut til hele Norge). Målsetningen er naturligvis å vekke flere nordmenn opp fra komaen.
- Skaffe funding til dette prosjektet gjennom kulturkonservative investorer.
-Bidra til å forme/videreutvikle en ungdomsorganisasjon/aksjonsgruppe som representerer vår ideologiske platform (anti-rasistisk men kritisk til multikultur/Islamisering etc) EDL/SIOE danner konturene til hvordan en slik organisasjon vil se ut. Vi kan jo f eksempel videreutvikle SIOE eller skape en ny. EDL har fått rasiststempel og de jobber hardt for å bli kvitt dette (alle individer som kommer med rasistiske/diskriminerende ytringer blir fra nå av kastet ut). Det blir vanskeligere å starte en slik gressrot/aksjons gruppe i Norge da myndighetene pumper sinnsyke summer in over alt for å blidgjøre alle (utenom oss;)
Det er bare for oss å sette igang. Vinduet åpner seg om tidligst 10 år, senest om 70 år så vi har fortsatt god tid. Men vi bør ikke kaste bort for mye tid på å "bekrefte for hverandre at vi har et problem". Det er helt essensielt at vi heller fokuserer på å jobbe spesifikt mot disse punktene.
Jarle, jeg sender deg en mail:)

2009-09-13 23:03:08

Hårstad/Xebeche/Skaug
Yep, dere har helt rett.
Kulturmarxistene klarte å kuppe helt avgjørende populære plattformer som sikret dem seier:
- Seksuell frigjøring (svekkelse av kirken/moral/patriarkiet/kjernefamilien/fødselsrater)
- Feminisme - positive og negative sider (svekkelse av kirken/patriarkiet/kjernefamilien/fødselsrater)
- Rettigheter til arbeidere - positive sider
- Narkotika/alkohol/party frigjøring (svekkelse av kjernefamilien/moral/fødselsrater)
- Multikultur - selges inn som introduksjon av spennende tilbud/mat/opplevelser (negative sider: masse-innvandring, Islam, ghettofisering->enklavisering, kriminalitet- drap/voldtekter/ran/vold, svekkelse av identitet/kultur/enhet/nasjon mm.)
For mye av disse elementene (med et par unntak) bidrar til å dra oss mot et Marxistisk utopia (kaos).
Det eneste pragmatiske vi kan gjøre er å jobbe for videre kulturkonservativ konsolidering de neste 10/20/30/40 årene slik at vi kan benytte oss av vinduet som garantert vil åpne seg (Fjordmans scenario.)

2009-09-13 18:24:47

98% av alle norske journalister er nå kulturelle marxister/multikulturalister/politisk korrekte (eller sympatiserer).
Problemet er at de fundamentale institusjoner i Norge som f eksempel Høgskulen i Volda (journalist høyskole) og Blindern er blitt infiltrert allerede for flere tiår siden (og de fleste andre skoler for den saks skyld). Disse er i dag indoktrineringsleire for fremtidige generasjoner av kulturelle marxister/multikulturalister/politisk korrekte.
Dette skjedde naturligvis ikke i fjor. De kulturelle marxister har hatt anledning (da AP aldri straffet/fengslet disse) til å infiltrere alle våre institusjoner siden 1945. I 1968 var det første "kullet" med indoktrinerte marxister klare til å implementere sine doktriner. Resultatene ser vi i dag.
Jeg aner ikke hvordan vi skal klare å reversere dette. Det kan se ut som om Islam faktisk kan løse dette problemet for oss i løpet av 30-70 år, da de kulturelle marxister snart vil miste kontroll over disse kreftene.
Jeg har alltid lurt på; var det ingen kulturkonservative intellektuelle og/eller gressrot alternativer i 1968?
Man ser alltid de kulturelle marxistene demonstrere i gatene på bilder i 1968-1972, men hvor var de kulturkonservative kreftene?

2009-09-13 18:07:16

4 weeks of Jihad in Gøteborg, Sweden. European media companies are refusing to report. This case and the Muslim riots in United Kingdom (also categorically ignored by 90% of journalists) could have influenced the Norwegian election. How can a democracy work when 98% of Western European journalists openly sympathize with "cultural Marxism"? These deliberate "media blackouts" are authoritarian in nature.

2009-09-12 12:18:50

Muslimske opptøyer i London i går - 11.09.09!
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk/8251862.stm
Regner med dette kommer på dagsrevyen i dag! (NOT).

2009-09-08 17:08:03

Yep, det er virkelig ille (det kan umulig bli verre enn det er nå?).
Jeg fikk svar på to av mine spørsmål fra sjefskommunisten i Aftenposten i går forresten:
http://www.aftenposten.no/nettprat/article3251899.ece
Aftenposten – intervju med Hilde Haugsgjerd – sjefsredaktør, kom fra Arbeiderbladet, mange Aftenposten journalister er gamle AKP(ml) og SV sympatisører...
Hva er begrunnelsen for at Aftenposten, etter 1972, gradvis begynte å støtte multikulturalisme (kulturmarxisme) og dermed i praksis ikke lenger fortsatte å være et kulturkonservativt mediealternativ? Var det på grunn av press fra Arbeiderbevegelsen?
Anders B
Aftenposten er en uavhengig avis, med et liberalt-konservativt grunnsyn. Hilde
Hva synes du om at Norge føyer seg inn i rekken av land som ikke lenger har noen store kulturkonservative aviser (aviser som er kritiske til multikulturalismen)?
Anders B
Jeg synes også det er et problem at norske medier er for like i sine analyser og synspunkter. Jeg tror det har sammenheng med at konfliktene i norsk politikk egentlig ikke er så store. Hilsen Hilde

2009-09-08 17:00:26

Flott at du fant kilder på den undersøkelsen!:)
Denne prosessen (marxist-infiltrasjon i Europeiske universiteter) startet allerede i 1945 etter at kommunistene vant krigen.
Europas største tabbe var at de lot marxister operere fritt etter krigen. 45-50 generasjonen med marxister ble læremestrene til 68-generasjonen som i dag styrer alt.
Infiltrasjonen av marxister i Europeiske universiteter (1945-1968) beskrives svært detaljert her:
http://www.freecongress.org/centers/cc/index.aspx

2009-09-08 15:46:51

Xebeche
Du argumenterer meget bra for ditt syn. Jeg tviler ikke på at du har gode intensjoner. I alle tilfeller er vi fundamentalt uenige når det gjelder målsetninger. Jeg skulle ønske det var mulig å diskutere dette fritt.
"Når du har sagt hva du ikke vil ha, må du si hva du vil ha i stedet. Hvis ikke skjer det ingenting."
Problemet er at forutsetningene for diskusjon ikke er tilstede I Norge og Vest Europa. Vi, kulturkonservative, blir allerede stemplet som fascister/rasister/nazister av det politiske og media etablissementet fordi vi våger å kritisere multikulturalisme (kulturell marxisme) noe som er totalt uakseptabelt. Det er like ille som Jødeforfølgelsen i 30 årene eller under inkvisisjonen. Ingen/veldig få ønsker dermed å dele løsnings-orienterte ideer/konsepter i åpne forum i denne fasen da dette kan bidra til å stigmatisere personer ytterligere i fremtiden.
Fjordman,
Jeg har nå jobbet fulltid i mer enn tre år med et løsningorientert verk (kompendium skrevet på engelsk). Jeg har tatt sikte på å bidra på områder som er på siden av det som har vært hovedfokuset ditt. Mye av infoen jeg sitter på er ukjent for de fleste, til og med for deg.
Hvis du sender meg en email på year2083@gmail.com så vil jeg sende en elektronisk utgave når jeg blir ferdig.
Norge har for min del vært helt uinteressant til nå. Hovedfokuset bør gå på en intellektuell platformkonsolidering av Europeiske kulturkonservative organisasjoner/individer. Denne alliansen bør ha som hovedfokus å de-legitimere multikulturalisme (kulturmarxismen) for den "Europeiske hat-ideologien" den faktisk er. Dens formål (eller indirekte resultat) er som kjent å fullstendig ødelegge vestlig sivilisasjon, nasjonalstater, vestlig kultur/normer/tradisjoner, kristendom - Europeisk/Norsk identitet.
Hvis dette grovarbeidet blir ferdiggjort ligger det til rette for en Marxistisk superstat (EUSSR) uten de nødvendige kulturkonservative/nasjonalistiske komponenter som kunne ha stoppet Islam fra å dominere denne nye entiteten.

2009-09-08 01:27:58

Xebeche
Det virker som om du er ganske uopplyst og naiv med tanke på de potensielle følgene av multikulturalisme. Jeg begynner å lure på om du kanskje er en av dem som ikke engang har studert historiske demografiske oversikter over land som har hatt multikulturalisme og der Islam har vært involvert?;)
Se på den Libanesiske demografiske utviklingen. Som vi alle vet har Libanons demografiske utvikling vært preget at Islamsk demografisk krigføring (invandring + høye fødselsrater) kombinert med flukt av den kristne befolkningen. Libanon var en gang et kristent land. Takket være multikulturalismens uante gleder er Libanon i dag et svært ustabilt Muslimsk land som preges av mord, forfølgelse og tortur av ikke-Muslimer:
Libanon demografisk utvikling – (Kristne/Muslimer)[1]:
1911 - 21% Islam
1921 - 45%
1932 - 49%
1943 - 48%
1970 - 58% (Borgerkrig 1975–1990 startet når Islam nådde 60%)
1990 - 65% (De kristne tapte krigen)
2008 - 75%
Hva er begrunnelsen din for at du mener at ikke Vest-Europeiske land vil komme til å lide samme skjebne?
Kilde:
1. Tomass Mark, Game theory with instrumentally irrational players: A Case Study of Civil War and Sectarian Cleansing, Journal of Economic Issues, Lincoln; June 1997.

2009-09-07 16:46:27

Xebeche
Jeg anbefaler deg å lese bøker som forklarer ideologien multikulturalisme, Frankfurt skolen og dets opprinnelse. Du kan f. eksempel starte med boken "Defeating Eurabia".
Hovedproblemet i Vest Europa er at det kun er ett akseptert alternativ, nemlig PC (PC = kulturell marxisme/multikulturalisme).
De som våger å kritisere multikulturalisme (og som støtter kulturkonservative synspunkter) blir i dag stemplet som fascister/nazister/rasister. Problemet er at doktrinene som danner grunnlaget for politisk korrekthet ikke vil eller kan tillate alternative oppfatninger og er således svært intolerante.
FrP er et offer for denne intoleransen.

2009-09-07 14:28:28

Xebeche
Spørsmålet du bør stille deg selv er; hvis kulturforskjellene var for store for at kristne Nordmenn og kristne Svensker kunne leve sammen, hvordan kan man da forvente at Nordmenn og Somaliere kan leve sammen på en fredelig måte?
Ideologien multikulturalisme (kulturell marxisme) er en anti-Europeisk hatideologi som har som formål å ødelegge Europeisk kultur, identitet og kristendom forøvrig. Jeg sidestiller dermed multikulturalisme med de andre hatideologiene: nazisme (anti-jødisk), kommunisme (anti-individualisme) og Islam (anti-kafr).
Japan, Sør-Korea og Taiwan nektet å implementere multikulturalisme (som de tre eneste vestlige land som fortsatt har monokulturalisme). De argumenterte for at "societal cohesion" er ensbetydende med harmoni innenfor et samfunn. De ser fortsatt med forundring på dette merkelige Europeiske eksperimentet.

2009-09-07 11:48:06

Følgende blog dokumenterer antall hvite Sør-Afrikanere som er blitt drept i noe som begynner å ligne et systematisk rasismemotivert folkemord.
3066 dokumenterte drap (de reelle tallene er nok mye høyere).
200 000-300 000 hvite Afrikanere har allerede "flyktet" fra Sør-Afrika siden ANC overtok styringen.
http://sarahmaidofalbion.blogspot.com/2009/04/more-white-crosses-in-south-africa.html

2009-09-07 09:23:59

Slike saker må ses i sammenheng med liknende tilfeller der media konsekvent ignorerer saker relatert til muslimske opptøyer.
Alle husker juli-opptøyene i Marseilles og andre franske byer der mediene ble instruert om ikke å rapportere nyheter.
http://atlasshrugs2000.typepad.com/atlas_shrugs/2009/07/media-blackout-violence-in-france.html
Man kan bare undres om hvor mange opptøyer det har vært i Frankrike eller andre land som vi aldri har hørt om. Det er i ferd med å utvikle seg en trend i Vest Europa der det er full aksept for at media kan tie ihjel slike saker.
Estimerte skader fra juli-opptøyene i Frankrike: 800-1500 utbrente biler, titalls bygninger utbrent, flere personer skadet (inkludert politibetjenter). Ikke EN eneste artikkel i MSM. Jeg ringte både TV2 og NRK men de mente det ikke var "nyhetsverdig"... Kanskje ikke så rart da 90-95% av alle Europeiske journalister er tilhengere av multikulturalisme og ikke ønsker å bidra til å skade "integreringsarbeidet" ved å formidle sannheten.
Dette er en svært skremmende utvikling og dokumenterer ytterligere hvordan media fungerer som propagandamaskineriet til multikulturalistene.
------------------------------
The orders of "media blackout" have been strictly applied. Le Monde refused to respond, citing "ministerial instructions." "Yesterday morning, every journalist who came, even for the smallest piece of news, to the firemen, or gendarmes or police, heard the same answer: 'No fires'. In fact, the truth is quite different. Some of those we questioned admitted under their breath: 'We cannot say anything about the fires. We have received orders." In Lyons, the daily Le Progrès reports the same blackout: "Orders not to speak to the press were given to firemen, gendarmes and police."

2009-09-07 09:23:03

Slike saker må ses i sammenheng med liknende tilfeller der media konsekvent ignorerer saker relatert til muslimske opptøyer.
Alle husker juli-opptøyene i Marseilles og andre franske byer der mediene ble instruert om ikke å rapportere nyheter.
http://atlasshrugs2000.typepad.com/atlas_shrugs/2009/07/media-blackout-violence-in-france.html
Man kan bare undres om hvor mange opptøyer det har vært i Frankrike eller andre land som vi aldri har hørt om. Det er i ferd med å utvikle seg en trend i Vest Europa der det er full aksept for at media kan tie ihjel slike saker.
Estimerte skader fra juli-opptøyene i Frankrike: 800-1500 utbrente biler, titalls bygninger utbrent, flere personer skadet (inkludert politibetjenter). Ikke EN eneste artikkel i MSM. Jeg ringte både TV2 og NRK men de mente det ikke var "nyhetsverdig"... Kanskje ikke så rart da 90-95% av alle Europeiske journalister er tilhengere av multikulturalisme og ikke ønsker å bidra til å skade "integreringsarbeidet" ved å formidle sannheten.
Dette er en svært skremmende utvikling og dokumenterer ytterligere hvordan media fungerer som propagandamaskineriet til multikulturalistene.
------------------------------
The orders of "media blackout" have been strictly applied. Le Monde refused to respond, citing "ministerial instructions." "Yesterday morning, every journalist who came, even for the smallest piece of news, to the firemen, or gendarmes or police, heard the same answer: 'No fires'. In fact, the truth is quite different. Some of those we questioned admitted under their breath: 'We cannot say anything about the fires. We have received orders." In Lyons, the daily Le Progrès reports the same blackout: "Orders not to speak to the press were given to firemen, gendarmes and police."

This is a complete list of comments Anders Behring Breivik has left at Document.no. Dette er en komplett oversikt over kommentarene Anders Behring Breivik har lagt igjen hos Document.no.

2010-10-29 14:08:40 2010-10-29 14:08:40

Thanks for the great effort to date, Hans and Document. Tusen takk for flott innsats til nå, Hans og Document. You are doing an incredibly important job and is considered today to be one of very few ideological alternative voices. Dere gjør en utrolig viktig jobb og regnes i dag for å være en av svært få ideologisk alternative stemmer. And you will be noticed from the country's parliamentary representatives and journalists. Og dere BLIR lagt merke til fra landets stortingsrepresentanter og journalister. I would even argue that the Document has become a political force in Norway, as we all know that the country's elites secretly read Document weekly! :-) You continue to make Norway a great service! :-) Jeg vil til og med påstå at Document har blitt en politisk maktfaktor i Norge, da vi alle vet at landets eliter smugleser Document ukentlig!:-) Dere fortsetter å gjøre Norge en stor tjeneste!:-)
I wish however to make some constructive criticism when it comes to Documents organizational and financial plans. Jeg ønsker imidlertid å komme med litt konstruktiv kritikk når det gjelder Documents organisatoriske og økonomiske planer. Please do not take it personally:) Vær så snill og ikke ta det personlig:)
Considering Documents modest economy and that in any case, are 50 talented writers in Norway who had willingly helped more active, I think it would be a very bad idea to focus 90% of Documents assets of a permanent reporter position. Med tanke på Documents beskjedne økonomi og at det i alle fall finnes 50 dyktige skribenter i Norge som frivillig hadde bidratt mer aktivt, synes jeg det ville være en svært dårlig ide å fokusere 90% av Documents midler på en fast journalist-stilling. Today there are a plethora of essays and articles that requested distributed without financial compensation so why spend all the funds in a reporter position? Det finnes i dag en overflod av essays og artikler som ønskes distribuert uten økonomisk kompensasjon så hvorfor bruke alle midlene på en journalist stilling? I'm pretty sure that, under the circumstances, very costly position is liquidated in the course of a two-year period when I expect that you will eventually get to the same conclusion. Jeg er ganske sikker på at denne, under omstendighetene, svært kostbare stillingen blir avviklet i løpet av en to-årsperiode da jeg regner med at dere til slutt vil komme til samme konklusjon.
It would be a pity if you ignored the suggestions and decided to squandered all the money in a potentially "politically correct" person with a background in the Marxist boot camp: Volda University College or any other journalist (Marxist) camps, etc. Det hadde vært synd om dere ignorerte gode forslag og valgte å skusle bort alle pengene på en potensielt "politisk korrekt" person med bakgrunn fra den Marxistiske boot-campen: Høgskolen i Volda eller andre journalist (marxist) camper etc.
What you, however should focus economic is to develop "Concept Document" socially and organizationally, primarily through the development of this blog to a solution more like a social networking f such that is linked to similar organizations in other countries (similar to a beginning of a cultural Euro-version of a Tea Party movement). Det dere derimot bør fokusere økonomisk på er å videreutvikle "konseptet Document" sosialt og organisatorisk, primært gjennom å utvikle denne bloggen til en løsning mer lik et nettsamfunn f eksempel som er knyttet opp til tilsvarende organisasjoner i andre land (tilsvarende en begynelse på en kulturell euro-version av en Tea Party bevegelse).
Alternatively, should you give out a monthly magazine that is distributed through Narvesen. Alternativt, bør dere gi ut et månedlig magasin som distribueres gjennom Narvesen. I have already presented a detailed strategy for how this can be done. Jeg har allerede presentert en detaljert strategi for hvordan dette kan gjøres. I collected all the offers from suppliers, I contacted even Narvesen and then submit this to you, Hans. Jeg innhentet alle tilbud fra leverandører, jeg kontaktet til og med Narvesen for deretter å oversende dette til deg, Hans. Full distribution through Narvesen (2000 copies monthly magazine), can be produced for less than £. Full distribusjon gjennom Narvesen (2000 eksemplarer månedlig magasin), kan produseres for mindre enn kr. 35 000 per month, an investment guaranteed to provide "break-even" and could potentially result in twice the revenue! 35 000 per måned, en investering som GARANTERT vil gi "break-even" og potensielt kan resultere i det DOBBELTE i inntekter! I do not understand why someone from the Document have not wanted to consider my proposal? Jeg forstår ikke hvorfor noen fra Document enda ikke har ønsket å ta stilling til forslaget mitt?
You have, at present, access to a fleet of some of the brightest talents in most industries, that would be willing to work for free. Dere har, på det nåværende tidspunkt, tilgang til en armada av noen av Norges dyktigste talenter innenfor de fleste bransjer, som vil være villig til å jobbe gratis. This talent is now unused. Dette talentet står i dag ubenyttet. So why use up 90% of Documents agents on a reporter position? Så hvorfor bruke opp 90% av Documents midler på en journalist stilling?
I have worked with the project for 14 years with several projects related to web solutions, have the financial education + two other Bachelor's degrees, earned my first million as an entrepreneur at the age of 24 and have many friends who today are successful entrepreneurs in most industries. Jeg har jobbet med prosjektutvikling i 14 år med flere prosjekter relatert til nettløsninger, har økonomisk utdannelse + to andre bachelor grader, tjente min første mill som grunder i en alder av 24 og har mange kamerater som i dag er suksessfulle grundere innenfor de fleste bransjer. Several of my friends are experts on the development of social networking sites (one of them runs Deiligst.no, Norway's probably the most profitable online communities despite the frayed moral concept). Flere av kameratene mine er eksperter på utvikling av nettsamfunn (en av dem driver Deiligst.no, Norges trolig mest profitable nettsamfunn til tross for et moralsk frynsete konsept).
The point of the illustration is that you have access to very valuable skills, free, as you now refuse you to use. Poenget med illustrasjonen er at dere har tilgang til svært verdifull kompetanse, kostnadsfritt, som dere i dag vegrer dere for å benytte.
I hope you will be willing to receive help in a much greater extent than you are today and instead use the modest funds for more essential costs, as outlined above. Jeg håper dere vil bli villige til å motta hjelp i mye større grad enn dere er i dag og heller bruke de beskjedne midlene til mer essensielle kostnader, som skissert ovenfor.
Anyway, get on! Uansett, stå på! I support you 100% no matter what you ultimately have to choose ;-) Jeg støtter dere 100% uansett hva dere til slutt måtte velge;-)

2010-09-21 23:20:25 2010-09-21 23:20:25

The main axes are the economy and culture. Hovedaksene er økonomi og kultur.
They were right-wing culturally but economically leftist (not as extreme as the planned economy but still strong socialist). De var høyreorienterte kulturelt men venstreorienterte økonomisk (ikke så ekstremt som planøkonomi men fortsatt sterkt sosialistisk). So it is equally wrong to call them right wing as the left extreme. Så det blir like feil å kalle dem høyreekstreme som venstreekstreme. They were both: P De var begge deler:P
Liberals like of course to tag them as right wing, as well as anti-socialists refer to them as the left extreme. Venstresiden liker selvfølgelig å tagge dem som høyreekstreme, likeledes som anti-sosialister omtaler dem som venstreekstreme.
The third axis: authoritarian vs liberal is inappropriate to use as the main marker. Den tredje aksen: autoritær vs liberal blir lite hensiktsmessig å bruke som hovedmarkør.

2010-09-01 08:19:15 2010-09-01 08:19:15

Lasse Moer, Lasse Moer,
Japan and South Korea is much clearer examples of countries that consistently and very direct dismissed multiculturalism. Japan og Sør-Korea er mye klarere eksempler på i-land som konsekvent og svært direkte avfeide multikulturalismen. This stadfested those in the 70 -, 80 -, 90-number and this confirms the very day. Dette stadfested de på 70-, 80-, 90-tallet og dette stadfester de den dag i dag.
The UN has for years been trying to push them to receive hundreds of thousands of refugees but the number has ended in a tiny fraction of the original claim. FN har gjennom en årrekke forsøkt å presse dem til å motta hundretusenvis av flyktninger men tallet har endt på en promille av det opprinnelige kravet. Europe has never chosen to run the psychological and economic warfare against them for this reason (as they do to European nations / individuals who espouse the same arguments and principles) Europe har aldri valgt å kjøre psykologisk eller økonomisk krigføring mot dem av denne grunn (slik de gjør mot Europeiske nasjoner/individer som forfekter samme argumenter og prinsipper)
Multiculturalists will be very embarrassed if you mention Japan and South Korea as these nations proves quite obvious that mass immigration is only a result of specific Marxist doctrines and very rarely economically or culturally privileged. Multikulturalister blir svært brydd når du nevner Japan og Sør-Korea da disse nasjonene beviser helt åpenlyst at masse-innvandring kun er et resultat av spesifikke Marxistiske doktriner og svært sjelden økonomisk eller kulturelt gunstig. Japan / South Korea has a border and border guards. Japan/Sør-Korea har en grense og grensevakter. If one lacks the visa one is denied passage ... Om man mangler visum blir man nektet passering... (Europe had known this scheme prior 1950-1960) (Europa hadde visst denne ordningen før 1950-1960)
The interesting question is the, why are not Japanese and South Koreans demonized as the Nazis and fascists? Det interessante spørsmålet blir jo; hvorfor blir ikke Japanere og Sør-Koreanere demonisert som nazister og fascister? The answer, we know ... Svaret vet vi...

2010-06-15 11:11:55 2010-06-15 11:11:55

Very good and very important article. Meget bra og svært viktig artikkel. Great work, Hans! Flott jobbet, Hans!

2010-02-17 10:56:52 2010-02-17 10:56:52

The problem is that it often does not help about 80% of Muslims are "moderates", ie they ignore the Quran. Problemet er at det ofte ikke hjelper om 80% av Muslimer er såkalte "moderate", dvs at de ignorerer Koranen. "It takes very few people to overthrow a plane." "Det kreves veldig få personer for å styrte et fly".
What percentage is the Taliban of Pakistan's population? Hvor mange prosent utgjør Taliban av Pakistans befolkning? 1%, 3%, 5%? 1%, 3%, 5%? And how much chaos is there today? Og hvor mye kaos er det der i dag?
In every society where Islam exists there will be a certain percentage of the Muslims who actually follow the traditional interpretations of the Koran. I et hvert samfunn der Islam eksisterer vil det være en viss prosent Muslimer som faktisk følger tradisjonelle tolkninger av Koranen.
And then we have the relationship between conservative Muslims and so-called "moderate Muslims". Og så har vi forholdet mellom konservative Muslimer og såkalte "moderate Muslimer".
There is moderate Nazis, too, that does not support fumigation of rooms and Jews. Det finnes moderate Nazister også, som ikke støtter gassing av Rom og Jøder. But they're still Nazis and will only sit and watch as the conservatives Nazis strike (if it ever happens). Men de er jo fortsatt Nazister og vil kun sitte å se på når de konservative Nazistene slår til (hvis dette noen gang skjer). If we accept the moderate Nazis as long as they distance themselves from the fumigation of rooms and Jews? Skal vi akseptere moderate Nazister så lenge de tar avstand fra gassing av Rom og Jøder?
Now it unfortunately already cut himself with Marxists who have already infiltrated-culture, media and educational organizations. Nå har det jo dessverre allerede skåret seg med Marxister som allerede har gjennom-infiltrert kultur, medie og skolesektoren. These individuals will be tolerated and will even work as professors and lecturers at colleges / universities and are thus able to spread their propaganda. Disse individene blir tolerert og får til og med jobbe som professorer og forelesere på høyskoler/ universiteter og får dermed anledning til å spre propagandaen sin.
For me it is very hypocritical to treat Muslims, Nazis and Marxists differ. For meg blir det svært hyklersk å behandle Muslimer, Nazister og Marxister forskjellig. They are all supporters of hate-ideologies. De er alle tilhengere av hat-ideologier. Not all Muslims, Nazis and Marxists are conservative, most are moderate. Ikke alle Muslimer, Nazister og Marxister er konservative, de fleste er moderate. But does it matter? Men spiller det noen rolle? A moderate Nazi might, after having experienced fraud, choose to be conservative. En moderat Nazist kan, etter å ha opplevd svindel, velge å bli konservativ. A moderate Muslim can, after being refused to enter a club, be conservative, etc. En moderat Muslim kan, etter å ha blitt nektet å komme inn på et utested, bli konservativ etc.
It is obvious that the moderate supporters of hate-ideologies, at a later date may choose conservatism. Det ligger i kortene at moderate tilhengere av hat-ideologier, på et senere tidspunkt kan velge konservatisme.
Islam (ism) has historically led to 300 million deaths Islam(isme) har historisk ført til 300 millioner dødsfall
Communism has historically led to 100 million deaths Kommunisme har historisk ført til 100 millioner dødsfall
Nazism has historically led to 6-20 million deaths Nazisme har historisk ført til 6-20 millioner dødsfall
ALL hate ideologies should be treated equally. ALLE hat-ideologier bør behandles likt.

2010-02-16 19:25:24 2010-02-16 19:25:24

According to two studies supports 13% of young British Muslims between 15 and 25 Al Qaeda ideology. Ifølge to undersøkelser støtter 13% av unge Britiske Muslimer mellom 15 og 25 Al Qaeda ideologisk. UK representative for Norway, so I would guess that at least 15-20% of Norwegian Muslims support murder of gays. UK er representativt for Norge så jeg vil tippe at i hvert fall 15-20% av Norske Muslimer støtter drap av homofile. There is certainly no fewer that supports the killing of gays than to support Al Qaeda. Det er i alle fall ikke færre som støtter drap på homofile enn som støtter Al Qaeda.

2010-02-02 13:35:11 2010-02-02 13:35:11

I completely agree that Obama is a brilliant retoriker and communicator, one of the best we've seen over the past 30 years. Jeg er helt enig i at Obama er en brilliant retoriker og kommunikator, en av de beste vi har sett de siste 30 årene.
But firstly, we can not and should not compare the cultural struggle in the U.S. with that in Europe. Men for det første; man kan ikke og bør ikke sammenligne kulturkampen i US med den i Europa. Rhetoric must and should be different. Retorikken må og bør være annerledes. The average "right click" - Republican in the U.S. is a "libertarian" (anti-socialist but pro multikulti) while the average conservative in Europe is much more anti-multikulti but arguments based on cultural resistance against Islamization. Den gjennomsnittlige "høyrevelger" - Republikaner i US er en "libertarian" (anti-sosialistiske men pro multikulti) mens den gjennomsnittlige konservative i Europa er i mye større grad anti-multikulti men baserer argumentene på kulturell motstand mot Islamisering.
The so-called anti-multiculti in the U.S. based their rhetoric on ethnocentrism alone which thus differs greatly from Europeans. De såkalte anti-multiculti i US baserer retorikken sin på etnosentrisme alene noe som dermed skiller seg i stor grad fra Europeere. This is the main reason that we must separate the American and European cultural struggle. Dette er hovedgrunnen for at vi må skille Amerikansk og Europeisk kulturkamp. I usually stay away from American issues as a result. Jeg pleier å holde meg borte fra Amerikanske issues som følge av dette.
Regardless of whether we are in the U.S. or Europe, it is essential you have to ask about the following: Uavhengig av om vi befinner oss i US eller Europa er det essensielle man må spørre seg om følgende:
When was that multiculturalism ceased to be an ideology designed to deconstruct a European culture, traditions, identity and nation-states? Når var det multikulturalisme sluttet å være en ideologi designet for a dekonstruere Europeisk kultur, tradisjoner, identitet og nasjonalstater? If you support a leader who propagate multikulti (ideology as of this writing systematically deconstructs Western civilization), one can not then just as well stick to the class struggle or the MSM? Hvis man støtter en leder som propagerer multikulti (ideologien som i skrivende stund systematisk dekonstruerer vestlig sivilisasjon), kan man ikke da like så godt holde seg til klassekampen eller MSM?
And if we then think that multiculturalism wonderful doctrines is the main cause of the ongoing Islamization of Europe and the U.S., one should not criticize multiculturalism while leading No. 1, the one Jesus Christ Obama for his fundamental principles? Og hvis man så mener at multikulturalistiske doktriner er hovedårsaken til den pågående Islamisering i Europe og US, bør man ikke kritisere multikulturalismens leder nr. 1, selveste Jesus Obama Kristus for hans grunnleggende prinsipper?
Failure to criticize him, you have not then accepted the multiculturalism wonderful premise? Hvis man unnlater å kritisere ham, har man ikke da akseptert de multikulturalistiske premissene?

2010-01-25 05:20:24 2010-01-25 05:20:24

Public Enemy, Carl Christian, folkefiende, carlchristian,
What you manages to come up with here is nothing but very nasty control techniques. Det som dere presterer å komme med her er ikke noe annet enn svært stygge hersketeknikker.
You claim that all Norwegians who do not follow landsmo (s) container Gro Harlem Brundtland definition, is racist: Dere påstår at alle nordmenn som ikke følger landsmo(r)deren Gro Harlem Brundtlands definisjon, er rasister:
"Everyone always holds a Norwegian passport is full Norwegians" ... "Alle som til enhver tid innehar Norsk pass er fullverdige Nordmenn"... Which means that even Somali coach (with a Norwegian passport) who chew qat all day, banks send the wife and half the benefit of al-Shabaab should be viewed as a full Doe. Som betyr at selv Somalieren (med norsk pass) som tygger khat hele dagen, banker kona og sender halve trygden til al-Shabaab skal sees på som en fullverdig Nordmann.
If anyone in this country dared to look at the Somali coach as anything other than a full-Smith are the racists and need to burn marked public. Hvis noen i dette landet VÅGER å se på denne Somalieren som noe annet enn en fullverdig Nordmann er de rasister og må brennmerkes offentlig. And you say that everyone who disagrees with their extreme kulturmarxistiske world view - the utopian, global citizen definition are racists? Og dere sier at alle som er uenig med deres ekstreme kulturmarxistiske verdensoppfatning - den utopiske, verdensborger-definisjonen er rasister?
In that case, I think you have labeled 95% of the population that just this but it does just a minor role for you? I så fall tror jeg dere har stemplet 95% av verdens befolkning som nettopp dette men det spiller vel en mindre rolle for dere?
You are only committed to paralyze all the debate in society, to silence all those who are not of the same opinion as you, to exercise social control in line with the conservative Muslims in Greenland? Dere er kun opptatt av å paralysere all debatt i samfunnet, å kneble alle som ikke er av samme oppfatning som dere, å utøve sosial kontroll på lik linje med de konservative Muslimene på Grønland? Once a person takes off his "ideological veil" his is where you as soon as the troll you are. Så snart en person tar av seg den "ideologiske hijaben" sin er dere der med en gang som det trollet dere er.
Sorry, but it does not work anymore. Beklager, men det fungerer ikke lenger. More will be increasingly immune to rule techniques due to their massive inflation rhetoric. Flere blir i økende grad immune mot hersketeknikkene deres pga massiv inflasjon i retorikken.
I think the majority of Norwegians require full cultural assimilation (European culture) to calculate the second as full Norwegians. Jeg tror flertallet av Nordmenn krever full kulturell assimilering (Europeisk kultur) for å regne andre som fullverdige Nordmenn. His his analysis is thus correct. Hans sin analyse er således korrekt. Norwegian passport is irrelevant in this context. Norsk pass er irrelevant i denne sammenheng. Get over it ...! Get over it...!
:-) :-)

2010-01-24 10:45:19 2010-01-24 10:45:19

The problem with the Progress Party have become that in their etterstrebenhet after reaching up to the multiculturalism fantastic claims and humanism suisidale ideals they have in many ways thrown out the baby with the bath water. Problemet med FrP etterhvert har blitt at i deres etterstrebenhet etter å nå opp til de multikulturalistiske krav og humanismens suisidale idealer har de på mange måter kastet ut babyen med badevannet.
Genuine resistance has been reduced to listening to the PR agency and do 2-3 tactical statements before each election, to ensure the voices of the core. Genuin motstand har blitt redusert til å lytte til PR-byrået og gjøre 2-3 taktiske uttalelser før hvert valg, for å sikre seg stemmene til kjernen.
The vast majority of new faces in the Progress Party is now politically correct career politicians and not in any way idealists who are willing to take risks and work for idealistic goals. De aller fleste nye fjesene i FrP er i dag politisk korrekte karrierepolitikere og ikke på noen måte idealister som er villig til å ta risiko eller jobbe for idealistiske mål.
The comic is that even though they have thrown almost all principles of garbage dump and reduced cultural struggle to "reduce the flow of asylum with a couple of thousand" is still burning brand in public, ridiculed, harassed and isolated by the humanist-Marxist. Det komiske er at selv om de har kastet så og si alle prinsipper på søppeldynga og redusert kulturkampen til å "redusere asylstrømmen med et par tusen" blir de fortsatt brennmerket offentlig, latterliggjort, plaget og isolert av humanist-marxistene.
Parliamentary Representatives from the Progress Party, should at least read the document every single day and involved a bit when it is their duty to be the people's voice. Stortingsrepresentanter fra FrP, burde i det minste lest document hver eneste dag og engasjert seg litt da det er deres plikt å være folkets talerør. Unfortunately, very few of them at all know what the document is about something, and fewer than 5% of them know what taqiyya and naskh is. Dessverre er det svært få av dem som i det hele tatt vet hva document er for noe, og færre enn 5% av dem vet hva taqiyya og naskh er.
F example. F eksempel. when a combined force chose to ignore the Swedish and French intifada before the last election for strategic reasons, which later cost FrP maybe 5%, should Siv have instructed all of his people to call the ARK and other newsrooms and forced them to cover this about this. når en samlet presse valgte å ignorere den Svenske og Franske intifadaen før forrige valg av strategiske årsaker, noe som senere kostet FrP kanskje 5%, burde Siv ha instruert alle sine folk om å ringe ned ARK og andre nyhetsredaksjoner og presset dem til å dekke dette om dette.
I have great respect for how the Marxist-humanist networks in Norway are able to use their power optimally through "force Multiplication" and cooperation. Jeg har stor respekt for hvordan Marxist-humanist nettverkene i Norge klarer å benytte makten sin optimalt gjennom "force multiplication" og samarbeid.
They are insanely hard-working, skilled in the consolidation and hard-working and most on the right side has a lot to learn from them. De er sinnssykt flittige, dyktige på konsolidering og hardt-arbeidende og de fleste på høyresiden har mye å lære av dem.

2010-01-22 02:53:39 2010-01-22 02:53:39

I'm tempted to get in touch with the owners and would reflect their success through restructuring through my leadership. Jeg er fristet til å ta kontakt med eierne og forespeile dem suksess gjennom restrukturering gjennom min ledelse. This will involve kicking all remaining kulturmarxister and start with the cultural conservative coverage as the first major newspaper in Norway (critical of multiculturalism / Islamization). Dette vil involvere å sparke alle gjenværende kulturmarxister og starte med kulturkonservativ dekning som første storavis i Norge (kritisk til multikulturalisme/Islamisering). It is realistic to believe that the circulation will then have the potential to reach up to 120-200k. Det er realistisk å tro at opplaget da vil ha et potensiale til å nå opp mot 120-200k.
It surprises me that there are no more "cultural conservative entrepreneurs" in the Kingdom of Norway? Det overrasker meg at det ikke finnes flere "kulturkonservative entreprenører" i kongeriket Norge?
Do you think the owners will have a positive attitude to such proposals?, P Tror dere eierne vil være positivt innstilt til et slikt forslag?;p
I will not be a good option when I have absolutely zero knowledge of editorial processes. Jeg vil dog ikke være et godt alternativ da jeg har absolutt null innsikt i redaksjonelle prosesser. I think however, Hans Rustad should be responsible for the editorial and invite them to consider his concept. Jeg synes derimot Hans Rustad burde være ansvarlig for det redaksjonelle og invitere dem til å vurdere konseptet hans. I think the timing of this is optimal at this moment! Jeg synes at timingen for dette er optimal i dette øyeblikk!
There are 15 kulturmarxistiske politically correct tree trunk, back in Norway and not a single cultural conservative. Det finnes 15 kulturmarxistiske politisk korrekte blekker allerede i Norge og ikke EN ENESTE kulturkonservativ. The first cultural conservative (not politically correct) the publication will be GUARANTEED success. Denne første kulturkonservative (ikke politisk korrekte) publikasjonen vil derfor være GARANTERT suksess.

2010-01-19 11:25:11 2010-01-19 11:25:11

Very good article:) It helps to push the debate to a new level. Meget bra artikkel!:) Den bidrar til å pushe debatten til et nytt nivå.

2010-01-02 14:20:13 2010-01-02 14:20:13

There are political forces in Oslo who want to mass-act subsidized / low cost "Islam-blocks" in Oslo West for "better integration". Det er politiske krefter i Oslo som ønsker å masse-oppføre subsidierte/lavpris "Islam-blokker" på Oslo Vest for å "bedre integreringen". As far as I know, only the Progress Party / Conservatives who oppose the moment so it can actually become a reality over the next decade. Så vidt jeg vet er det kun FrP/Høyre som er imot for øyeblikket så det kan faktisk bli en realitet det neste tiåret.
If this ever becomes the case, many of Oslo West move to Bærum (and most will eventually follow). Hvis dette noen gang blir tilfellet vil mange på Oslo Vest flytte til Bærum (og de fleste vil til slutt følge etter).
Hm, but where do you move when this policy when Bærum? Hm, men hvor skal man flytte når denne policyen når Bærum?

2009-12-31 14:12:48 2009-12-31 14:12:48

Lars M, Lars M,
"Globalization and modernity are irreversible phenomena." "Globaliseringen og moderniteten er irreversible fenomener".
Classic multiculturalism drug propaganda. Klassisk multikulturalistisk propaganda. What is globalization and modernity to do with mass Muslim immigration? Hva har globalisering og modernitet å gjøre med masse-Muslimsk innvandring?
And you may not have heard and Japan and South Korea? Og du har kanskje ikke hørt og Japan og Sør Korea? These are successful and modern regimes even if they rejected multiculturalism in the 70's. Disse er suksessfulle og moderne regimer selv om de forkastet multikulturalisme på 70-tallet. Are Japanese and South Koreans goblins? Er Japanere og Sør-Koreanere nisser?
Can you name ONE country where multiculturalism is successful where Islam is involved? Kan du nevne ETT land der multikulturalisme er vellykket der Islam er involvert? The only historical example is the society without a welfare state with only non-Muslim minorities (U.S.). Det eneste historiske eksempelet er i samfunn uten en velferdsstat med kun ikke-Muslimske minoriteter (US).
This I expect that everyone knows when it is elementary documented truths. Dette regner jeg med at alle vet da det er elementære dokumenterbare sannheter.
What I can never understand is why multiculturalism seats (which traditionally has consisted of and / or have been supported by the labor movement) have failed to understand that multiculturalism will destroy the future welfare (as social Cohesion / confidence / willingness to let the tax) dollars in line with the spread of multiculturalism? Det jeg derimot aldri har forstått er hvorfor multikulturalistene (som tradisjonelt sett har bestått av og/eller blitt støttet av arbeiderbevegelsene) ikke har klart å forstå at multikulturalisme vil ødelegge fremtidige velferdstilbud (da social cohesion/tillit/villigheten til å la seg skatte) daler i tråd med utbredelsen av multikulturalisme?
Best case scenario for Europe is that we end up with a super-capitalist system such as the U.S. with large sub-class / class differences. Best case scenario for Europa blir at vi ender opp med et superkapitalistisk system som US med store underklasser/klasseforskjeller.
It does not sound very humanistic out:) But then we are certainly not goblins anymore? Det høres ikke særlig humanistisk ut;) Men da er vi i alle fall ikke nisser lenger?

2009-12-31 09:30:01 2009-12-31 09:30:01

Supra, Aesop, Ira Supra, Aesop, Ira,
It's getting only two basic concepts many use to describe the cultural point of view. Det begynner å bli kun to basisbegreper mange benytter for å beskrive kulturståsted.
Conservative Culture (of order preservation / patiot / nationalist / monokulturalist) and kulturmarxistisk (internationalist / multiculturalists / kosmopolitanist / globalist). Kulturkonservativ (av order konservere/patiot/nasjonalist/monokulturalist) og kulturmarxistisk (internasjonalist/multikulturalist/kosmopolitanist/globalist).
Although the majority of humanists but also many liberals are anti-nationalists, and is therefore by definition kulturmarxister. Selv de fleste humanister men også mange liberalister er anti-nasjonalister og er derfor per definisjon kulturmarxister. Promote either multiculturalism (cultural Marxism) or monoculture (nationalist), there is nothing in between, even though most do not dare to admit this yet. Man støtter enten multikultur (kulturmarxist) eller monokultur (nasjonalist), det finnes ingenting imellom selv om de fleste ikke tør å innrømme dette enda. Well, there's the multi-culture without Islam is a middle ground. Vel, det finnes jo multikultur uten Islam som er en mellomting.
However, it is possible that THE does not meet the criteria for a Marxist / Communist but all internationalists are kulturmarxister. Uansett, det er mulig at THE ikke oppfyller kriteriet for en marxist/kommunist men alle internasjonalister er kulturmarxister.
It's also a known fact that street newspaper is an anarcho-Marxist newspaper and NOT an anarchist newspaper. Det er jo også en kjent sak at Gateavisa er en anarko-marxistisk avis og IKKE en anarkistisk avis. Anarchism can be both Marxist-oriented and nationalist-oriented. Anarkisme kan både være marxistisk orientert eller nasjonalistisk orientert. Street newspaper is far from nationalistic one can get;) Gateavisa er så langt fra nasjonalistisk man kan komme;)
The old definitions often do not apply anymore. Gamle definisjoner gjelder ofte ikke lenger. Eg. F eks. the British Tories who actually still dare to call themselves conservatives support kulturmarxisme / multiculturalism and should be renamed. de Britiske Toryene som faktisk fortsatt tør å kalle seg konservative støtter kulturmarxisme/multikulturalisme og burde derfor endret navn.
One can not support kulturmarxisme / multiculturalism and simultaneously call themselves conservative, although some might not agree with me:) Man kan ikke støtte kulturmarxisme/multikulturalisme og samtidig kalle seg konservativ, selv om noen muligens ikke vil være enig med meg der:)
The majority on the right side has unfortunately not yet found out that one must defeat multiculturalism in order to defeat the Islamization as many still see themselves as multiculturalists. Flertallet på høyresiden har dessverre enda ikke funnet ut at man må beseire multikulturalisme for å kunne beseire Islamisering så mange ser fortsatt på seg selv som multikulturalister.
This will inevitably change and clarified to a greater extent for most of the next decade when the polarization will increase. Dette vil uansett endre seg og tydeliggjøres i større grad for de fleste de neste tiårene da polariseringen vil øke.
Sometime in the future, most will have to flag the point of view, you will have to make a choice: nationalism or internationalism. En gang i fremtiden vil de fleste bli nødt til å flagge ståsted, man blir nødt til å ta et valg: nasjonalisme eller internasjonalisme.
Unfortunately, there is still much stigma attached to the word "nationalism" as I usually use the word culture conservative:) Det er dessverre fortsatt mye stigma knyttet til order "nasjonalisme" så jeg bruker vanligvis ordet kulturkonservativ:)

2009-12-30 07:14:01 2009-12-30 07:14:01

The problem is that Europe lost the Cold War already in 1950, the moment they allowed Marxists / anti-nationalists to ravage freely, without restrictions for the positions they could have and the power positions they had the opportunity to obtain the (teacher / professor positions in particular). Problemet er at Europa tapte den kalde krigen allerede i 1950, i det øyeblikk de tillot Marxister/anti-nasjonalister å herje fritt, uten begrensninger for stillingene de kunne ha og maktposisjonene de hadde anledning til å tilkjempe seg (lærer/professorstillinger spesielt).
The result, in particular Norway and Sweden is the extreme Marxist attitudes have become acceptable / everyday while the old-established truths of patriotism and cultural conservatism today is branded as extremism (of kulturmarxister and humanists). Resultatet, i spesielt Norge og Sverige er at ekstreme Marxistiske holdninger har blitt akseptable/dagligdagse mens gamle etablerte sannheter som patriotisme og kulturkonservatisme i dag blir stemplet som ekstremisme (av kulturmarxister og humanister). Anti-nationalist attitudes have unfortunately not only become mainstream but is now required as a basis attitudes to be able to climb in PK hierarchies. Anti-nasjonalistiske holdninger har dessverre ikke bare blitt mainstream men blir i dag påkrevd som basisholdning for å ha mulighet for å klatre innenfor PK hierarkier.
There are not many prominent kulturmarxister actually admits the purpose behind dennne anti-national and "Marxist grand scheme" but nobody can say it better than Thomas Hylland Eriksen: Det finnes ikke så mange fremtredende kulturmarxister som faktisk innrømmer hensikten bak dennne anti-nasjonale og "Marxistiske grande scheme" men ingen får sagt det bedre enn Thomas Hylland Eriksen:
"The main challenge is now to deconstruct the majority and do it thoroughly so that it can never be called majority anymore" “Den viktigste utfordringen består nå i å dekonstruere majoriteten og gjøre det grundig slik at den aldri kan kalles majoritet lenger”
"Something like that could contribute both to understanding and liberation." “Noe slikt vil kunne bidra både til forståelse og frigjøring”.
http://www.culcom.uio.no/nyheter/2008/hylland-eriksen.html http://www.culcom.uio.no/nyheter/2008/hylland-eriksen.html
This is clearly the extremist hate-speech. Dette er HELT KLART ekstremistisk hate-speech. It admits Eriksen, on behalf of many European kulturmarxister that the goal is to create a Marxist utopia, a world without borders ruled by the UN, an opinion which is the main doctrine of Marxist thinking. Her innrømmer Eriksen, på vegne av mange Europeiske kulturmarxister at målet er å skape et Marxistisk utopia, en verden uten grenser styrt av FN, en mening som er hoveddoktrinen I marxistiske tankegang. To achieve this, the people declared insane (racist / Nazi) and anti-democratic methods can therefore be allowed to replace the people by allowing the systematic colonization of the developing world. For å kunne klare dette er folket blitt erklært sinnsykt (rasistisk/nazistisk) og anti-demokratiske metoder kan derfor tillates til å bytte ut folket gjennom å tillate systematisk kolonisering fra den tredje verden.
In a society where Marxist extremists Thomas Hylland Eriksen is allowed to practice freely within the bounds of political correctness, other more moderate humanists / kulturmarxister (extremists), as Mads Gilbert and Erik Fosse appear frigjørngshelter (Nazis (Jews) should be crushed just like the Nazi Germany). I et samfunn hvor marxistekstremister som Thomas Hylland Eriksen blir tillatt å praktisere fritt innenfor rammene av politisk korrekthet vil andre mer moderate humanister/kulturmarxister (ekstremister), som Mads Gilbert og Erik Fosse fremstå som frigjørngshelter (Nazistene (Jødene) skal knuses akkurat som Nazi-Tyskland).
Had Western Europe and the U.S. decided to imprison all Marxists (Nazis and Marxists) after WW2 and swearing Marxist principles of hate ideology similar to Nazism, we had never been in the current situation. Hadde Vest-Europa og US bestemt seg for å fengsle alle Marxister (Nazister og Marxister) etter WW2 og banne Marxistiske prinsipper som hat-ideologi på linje med Nazisme hadde vi aldri vært i dagens situasjon.
But we learn at least as long as we live. Men vi lærer vel så lenge vi lever. I doubt that a future patriotic regime will make that mistake again, if we manage to save the West before it is too late ...:-) Jeg tviler på at et fremtidig patriotisk regime vil gjøre denne feilen en gang til, hvis vi da klarer å redde Vesten før det er for sent...:-)

2009-12-25 09:58:33 2009-12-25 09:58:33

I have never understood why the West focus so disproportionately on Iran and so little on the Wahhabi Saudi leadership, which after all is the most dangerous and most powerful Muslim central power. Jeg har aldri forstått hvorfor vesten fokuserer så uforholdsmessig mye på Iran og så lite på Wahhabi lederskapet i Saudi som tross alt er den farligste og mektigste Muslimske sentralmakten. We should, of course, as soon as the bombing suspect their facilities but otherwise focus much more on Saudi. Vi bør selvfølgelig snarest bombe de suspekte fasilitetene deres men ellers fokusere mye mer på Saudi. Could it be something that Iran is not a major oil exporter? Kan det ha noe med at Iran ikke er en stor oljeeksportør?
Shias make up a relatively small proportion of Muslims and has absolutely no influence on the Sunnis. Shiaene utgjør en forholdsvis liten del av Muslimer og har overhodet ingen påvirkningskraft på Sunnier.
I would actually argue that we undermine our own interests by unilaterally attacking the only relatively weak alternative to Sunni Islam. Jeg vil faktisk påstå at vi undergraver våre egne interesser ved å ensidig angripe det eneste relativt svake alternativet til Sunni Islam. If Iran falls to Wahhabi position strengthened considerably, since they have no competitors. Hvis Iran faller vil Wahhabienes posisjon styrkes betraktelig da de ikke har noen konkurrenter.
We should not forget that Saudi Arabia and several other Sunni Muslim countries want to destroy Iran. Vi bør ikke glemme at Saudi Arabia og og en rekke andre sunnimuslimske land ønsker å knuse Iran. Nor is Iran that has built 300-500 Wahhabi centers around around Europe of the finances only 2 of 30 Jihad Fronts around the around the world. Det er heller ikke Iran som har bygget 300-500 Wahhabi sentere rundt om kring i Europa of de finansierer kun 2 av 30 Jihadfronter rundt om kring i verden.

2009-12-17 18:36:54 2009-12-17 18:36:54

Hans, Aesop, Hans, Aesop,
Article Series Ekstremistan I, II, III is one of the best that has ever been here. Artikkelserien Ekstremistan I, II, III er en av de beste som noengang har vært her. Incredibly well written, Hans:) Utrolig bra skrevet, Hans:)
Well, I think one of our problems is that for many individuals (especially liberals) on the right side helps to cannibalizing their own opinion allies. Vel, jeg mener et av problemene våre er at for mange individer (særlig liberalister) på høyresiden bidrar til å kannibalisere sine egne menings-allierte. The reason is related to some of the many decades of brainwashing kulturmarxistisk. Årsaken er for noen relatert til for mange tiår med kulturmarxistisk hjernevasking. For others it may be due to cowardice or fear of helping to create something that may one day evolve to an even worse alternative. For andre er det kanskje grunnet feighet eller frykten for å bidra til å lage noe som kanskje en dag kan utvikle seg til et enda verre alternativ.
Many people who try to consolidate on the right side of the present organizational structure, bulleted lists or ideological banners (and to push for specific agendas and deadlines are followed to achieve the organizational goals) will be criticized by individuals who want to limit opposition to the "essay critique / criticism of the system ". Mange som forsøker å konsolidere på høyresiden ved å presentere organisatoriske strukturer, punktlister eller ideologiske bannere (og som pusher for at spesifikke agendaer og deadlines blir fulgt for å nå de organisatorisk mål) blir kritisert av individer som ønsker å begrense motstanden til "essaykritikk/systemkritikk". They hope well that this alone will be NOK that the kulturmarxistiske elites / hegemony will realize how stupid and ugly they have been? De håper vel at dette alene vil være nok til at de kulturmarxistiske elitene/hegemoniet vil skjønne hvor dumme og slemme de har vært?
Before "we" can do something, there must be a "we". Før "vi" kan gjøre noe må det finnes et "vi". Consolidation is the only option and resistance can not be limited to "essay critique / criticism of the system." Konsolidering er det eneste alternativet og motstand kan ikke begrenses til "essaykritikk/systemkritikk". Progress Party is already established. FrP er allerede etablert. But it must work actively to ensure cultural conservative control over NGOs (old or new) and also help to create youth organizations (national newspaper is obviously the most important but this is already on the agenda). Men det må jobbes aktivt for å sørge for kulturkonservativ kontroll over NGOs (gamle eller nye) og i tillegg bidra til å opprette ungdomsorganisasjoner (riksdekkende avis er selvsagt det aller viktigste men dette er allerede på agendaen).
I know that Hans and Aesop disagree with me ang this (because they are afraid to help create a monster which they later will lose control over) but this will take you wrong :-) Jeg vet at Hans og Aesop er uenig med meg ang dette (da de er redd for å bidra til å lage et uhyre som de senere vil miste kontrollen over) men her tar dere feil :-)
And I hope you are tough NOK to discuss this rather than to censor it out:). Og jeg håper dere er tøffe nok til å diskutere dette i stedet for å sensurere det vekk:).
Key words for discussion: Stikkord for diskusjon:
"Can dissidence, alone, save us or are we going to finally start to consolidate the cultural conservatives on all fronts?" "Kan systemkritikk, alene, redde oss eller er vi nødt til å endelig starte å konsolidere de kulturkonservative på alle fronter?"

2009-12-09 17:14:41 2009-12-09 17:14:41

Here is a nice overview - 10 reasons why the modern church will die: Her er en fin oversikt - 10 grunner til at den moderne kirke vil dø:
http://gkupsidedown.blogspot.com/2009/11/why-modernist-christianity-will-die.html http://gkupsidedown.blogspot.com/2009/11/why-modernist-christianity-will-die.html
I myself am a Protestant and baptized / confirmed to me by my own free will when I was 15 Jeg er selv protestant og døpte/konfirmerte meg av egen fri vilje da jeg var 15.
But today's Protestant church is a joke. Men dagens protestantisk kirke er en vits. Priests in jeans who march for Palestine and churches that look like the minimalist shopping centers. Prester i jeans som marsjerer for Palestina og kirker som ser ut som minimalistiske kjøpesentre. I am a supporter of an indirect collective conversion of the Protestant church back to the Catholic. Jeg er tilhenger av en indirekte kollektiv konvertering fra den protestantiske kirke tilbake til den katolske. In the meantime, I vote for the most conservative candidates in church elections. I mellomtiden stemmer jeg på de mest konservative kandidatene ved kirkevalg.
The only thing that can save the Protestant church is to go back to basics. Det eneste som kan redde den protestantiske kirke er å gå back to basics.

2009-12-09 10:50:32 2009-12-09 10:50:32

The day Dokument.no launched as a national publication in papir-/nett edition with a circulation of 2000 + should editors / management of the company moderating them, of course, whichever is the goal in terms of circulation and ideological goals. Den dagen Dokument.no lanseres som en nasjonal publikasjon i papir-/nett utgave med et opplag på 2000+ bør redaksjonen/ledelsen av selskapet moderere seg, selvfølgelig avhengig av hva som er målsetningen med tanke på opplag og ideologiske mål. F example, one can allow themselves to be less moderate in an edition of 2000 100 000 F eksempel: man kan tillate seg å være mindre moderat ved et opplag på 2000 enn 100 000. This is obvious. Dette er opplagt.
It is essential that editors acting in a manner that is appropriate for the company and its ideological goal (if documented at all have any ideological goals). Det er essensielt at redaksjonen handler på en måte som er formålstjenlig for selskapet og selskapets ideologiske mål (hvis dokument i det hele tatt har noen ideologiske mål). It must also be considered whether in the future (at 20, 50, 100K circulation) should be allowed to comment on articles, in addition to specifying the restrictions to express themselves in that way. Det må også vurderes om det i fremtiden (ved 20, 50, 100K opplag) skal tillates å kommentere artikler, i tillegg til å spesifisere begrensningene til å ytre seg i så måte.
- If only individuals who believe that the other party is "weak" to express themselves? - Skal kun individer som mener at den andre parten er "svake" få uttrykke seg?
- Are individuals who believe that parts of the other party acting under conscious ideological affiliations being censored? - Skal individer som mener deler av den andre parten handler etter bevisste ideologiske overbevisninger bli sensurert?
- If only individuals who have a humanistic view of news reporting to express themselves? - Skal kun individer som har et humanistisk syn på nyhetsformidling få uttrykke seg?
- Are those individuals who want to convey clear cultural conservative ideological affiliations being censored? - Skal de individene som ønsker å formidle klare kulturkonservative ideologiske overbevisninger bli sensurert?
These questions can only be answered when setting up their ideological principles. Disse spørsmålene kan kun bli besvart når man klargjør sine ideologiske prinsipper. In all cases there should be an open and honest line to himself and his readers as much as possible. I alle tilfeller bør det føres en åpen og ærlig linje overfor seg selv og sine lesere så langt dette er mulig.
I think the editors of the future (soon) will have to go in themselves and specify their objectives (the goal of humanistic nature or will it be clear ideological principles of reason). Jeg tror redaksjonen i fremtiden (snart) blir nødt til å gå i seg selv og spesifisere deres målsetning (er målsetningen av humanistisk art eller skal det legges klare ideologiske prinsipper til grunn). I'm curious about the editorial staff at all have a clear ideological beliefs / goals (an ideological agenda as other publications seem to have: class struggle, the Times, partly Broadcasting Corporation, etc.) or is the goal of humanistic art? Jeg er nysgjerrig på om redaksjonen i det hele tatt har en klar ideologisk overbevisning/målsetning (en ideologisk agenda slik andre publikasjoner virker å ha: Klassekampen, Dagsavisen, til dels NRK etc.) eller er målsetningen av humanistisk art?
Humanities in the sense that it is a duty to examine the other side of an issue (where other publications certainly fail). Humanistisk i den forstand at det er en plikt å belyse den andre siden av en sak (der andre publikasjoner helt opplagt feiler). Is it true that the basis for dokument.no should be driven by a "humanistic duty" and not driven by any kind of ideological ambition (cultural conservative or otherwise)? Er det slik at grunnlaget for dokument.no skal være drevet av en "humanistisk plikt" og ikke drevet av noen som helst form for ideologisk ambisjon (kulturkonservativ eller annet)?
This discussion should not be taken here of course but should be note for editors and, if possible, be discussed on Thursday:) Denne diskusjonen bør ikke tas her selvfølgelig men bør være til etterretning for redaksjonen og om mulig diskuteres på torsdag:)
It is important to clarify these fundamental issues early when a possible involvement of other parties, such as culture, conservative political parties / NGOs / investors / volunteers will be depended on to clarify this before any are willing to give their financial / organizational support to the Document. Det er viktig å avklare slike grunnleggende spørsmål tidlig da en eventuell involveringer av andre parter, eksempelvis kulturkonservative politiske partier/NGOs/investorer/frivillige bidragsytere, vil være avhengig av å klarlegge dette før de evt. er villige til å gi sin finansielle/organisatoriske støtte til Dokument.
It is well known that commercial publications (ranging from CNN, BBC, Dagbladet, Fox) is clear but often "unofficial ideological platforms" as it is expected that employees will follow. Det er en kjent sak at kommersielle publikasjoner (alt fra CNN, NRK, Dagbladet, Fox) har klare men ofte "uoffisielle ideologiske platformer" som det er ventet at de ansatte skal følge. Such ideological principles is necessary to have an unofficial "ideological mutiny clause" that prevents unwanted future developments. Slike ideologisk prinsipper er nødvendig for å kunne ha en uoffisiell "ideologisk mytteriparagraf" som avverger uønskede fremtidige utviklinger.
F as Lou Dobbs of CNN was hit by the unofficial section and he ultimately chose to go. F eksempel Lou Dobbs i CNN ble rammet av denne uoffisielle paragrafen og han valgte til slutt å gå. It is not unlikely that he was forced out because he changed his ideological standpoint in the course of his career. Det er ikke usannsynlig at han ble presset ut fordi han skiftet ideologisk ståsted i løpet av sin karriere. He became more and more critical of Muslim mass immigration to the U.S. which was not consistent with CNN's politically correct line. Han ble mer og mer kritisk til muslimsk masseinnvandring til US noe som ikke var forenelig med CNNs politisk korrekte linje.
The document is currently relatively innocent, but the price one must pay for success is often loss of innocence:) For better or for worse. Dokument er per i dag relativt uskyldig, men prisen man må betale for suksess er ofte at man mister uskylden:) På godt eller vondt.
All idealistic projects / individuals experiencing this identity phase / crisis as soon as they want to cross a certain more or less commercial barrier:) Alle idealistiske prosjekter/individer opplever denne identitetsfasen/krisen så snart de ønsker å krysse en spesifikk mer eller mindre kommersiell barriere:)

2009-12-06 23:39:10 2009-12-06 23:39:10

Hårstad, Hårstad,
I strongly doubt that your theory is correct. Jeg tviler sterkt på at teorien din stemmer. The whole conflict between GDP and EDL started with a change of leadership in the EDL for a few months ago. Hele konflikten mellom BNP og EDL startet med et lederskifte i EDL for noen måneder siden. They threw out the racist and denounced the BNP. De kastet ut rasistene og tok avstand fra BNP. They chose instead SIOE's ideological basis that is more or less mainstream view on the right side in Western Europe now (Vienna School of Thought). De valgte i stedet SIOE`s ideologiske grunnlag som er mer eller mindre mainstreamsynet til høyresiden i Vest Europa nå (Vienna School of Thought).
Nick was very offended and began to demonize the EDL. Nick ble svært fornærmet og begynte å svartmale EDL. Although they are now attacking each other as they compete not at all as these are two quite different fronts. Selv om de nå angriper hverandre så konkurrerer de overhodet ikke da dette er to helt forskjellige fronter. 90% of all votes in the EDL continued GDP (Since this is the only alternative to multikulti in the UK) and 90% of GDP supports EDL regardless of what Nick had to think. 90% av alle i EDL stemmer fortsatt BNP (Da dette er det eneste alternative mot multikulti i UK) og 90% av BNP støtter EDL uavhengig av hva Nick måtte mene.
Second, Labour governs intelligence service. For det andre: Labour styrer etterretningstjenesten. They had never in his life supported the EDL as these create a lot of positive attention for the cultural conservative movement in the UK. De hadde aldri i livet støttet EDL da disse skaper svært mye positiv oppmerksomhet for de kulturkonservative bevegelsene i UK.
I have on some occasions discussed with SIOE and EDL and recommended them to use conscious strategies. Jeg har ved noen anledninger diskutert med SIOE og EDL og anbefalt dem å bruke bevisste strategier.
The tactics of the EDL is now out to "entice" an overreaction from Jihad Youth / Extreme-Marxists something they have succeeded several times already. Taktikken til EDL går nå ut på å "lokke" en overreaksjon fra Jihadungdommen/Ekstrem-marxistene noe de har lykkes med flere ganger allerede. Over The reaction has been repeatedly shown on the news which has booster EDLs ranks high. Overreaksjonen har flere ganger blitt vist på nyhetene noe som har boostet EDLs rekker kraftig. This has also benefited GDP. Dette har i tillegg gavnet BNP. WinWin for both. WinWin for begge.
But I must say I am very impressed with how quickly they have grown but this has to do with smart tactical choice by management. Men jeg må si jeg er svært imponert over hvor fort de har vokst men dette har å gjøre med smarte taktiske valg av ledelsen.
EDL is an example and a Norwegian version is the only way to prevent Flash / SOS to harass Norwegian cultural conservatives from other fronts. EDL er et eksempel til etterfølgelse og en norsk versjon er det eneste som kan hindre Blitz/SOS i å trakassere norske kulturkonservative fra andre fronter. Creating a Norwegian EDL should be No. 3 on the agenda after we have started up a cultural conservative newspaper with national distribution. Å lage en norsk EDL bør være nr. 3 på agendaen etter at vi har fått startet opp en kulturkonservativ avis med nasjonal distribusjon.
The agenda of the Norwegian cultural conservative movement over the next 5 years are therefore: Agendaen til den norske kulturkonservative bevegelse de neste 5 år blir derfor:
1. 1. Newspaper with national distribution Avis med nasjonal distribusjon
2. 2. Working for the control of several NGOs Jobbe for kontroll i flere NGOs
3. 3. Norwegian EDL Norsk EDL

2009-12-06 13:26:53 2009-12-06 13:26:53

Jarle J Jarle J
You raise many interesting points. Du tar opp mange interessante poenger. I've even made lists of these networks, which I will launch my book. Jeg har selv laget oversikter over disse nettverkene som jeg skal lansere i boken min. It is essential to counter this is to continue the consolidation (the paste into charts earlier of specific tasks and activities, annual plans etc. to systematically regain control of specific NGOs and strengthen the cultural conservatives of all 7 different political fronts. Another important task is to create a cultural conservative media company with national distribution. We are in the process. Det er essensielt å kontre dette med å fortsette konsolideringen (har pastet inn oversikter tidligere over konkrete arbeidsoppgaver og gjøremål, årsplaner etc. for å systematisk gjenvinne kontroll over spesifikke NGOs og styrke de kulturkonservative på alle 7 ulike politiske fronter. En annen viktig oppgave blir å lage et kulturkonservativ medieselskap med nasjonal distribusjon. Dette er vi i gang med.
Ang your choice of an ideological basis. Ang ditt valg av ideologisk grunnlag. 50 years of efforts by the ethnocentric organizations / movements (from 1960-2009) has failed completely. 50 års innsats av etnosentriske organisasjoner/bevegelser (fra 1960-2009) har feilet komplett. We know this and further focus, illumination of these strategies will only be counter-productive and potentially very damaging to the current Norwegian and European cultural conservative movement. Dette vet vi og videre satsning, belysning av disse strategiene vil kun være kontra-produktive og potensielt svært skadelige for de nåværende Norske og Europeiske kulturkonservative bevegelser.
Ethnocentric movements that BNP, National Front is not successful and will never be able to get over 10% support (GDP 5%, the UN has 7%). Etnosentriske bevegelser som BNP, National Front er IKKE velykkede og vil aldri klare å komme seg over 10% oppslutning (BNP har 5%, FN har 7%). One can not fight racism (multikulti) with racism. Man kan ikke bekjempe rasisme (multikulti) med rasisme. Ethnocentrism is therefore the complete opposite of what we want to achieve. Etnosentrisme blir derfor det komplett motsatte av hva vi ønsker å oppnå.
We have selected the Vienna School of Thought as the ideological basis. Vi har valgt Vienna School of Thought som det ideologiske grunnlag. This implies opposition to multiculturalism and Islamization (on cultural grounds). Dette innebærer motstand mot multikulturalisme og Islamisering (på kulturelt grunnlag). All ideological arguments based on anti-racism. Alle våre ideologiske argumenter baserer seg på anti-rasisme.
This has proven to be very successful which explains why the modern cultural conservative movement / parties that use the Vienna School of Thought is so successful: the Progress Party, Geert Wilders, document and many others. Dette har vist seg å være svært suksessrikt noe som forklarer hvorfor moderne kulturkonservative bevegelser/partier som bruker Vienna School of Thought er så vellykkede: FrP, Geert Wilders, dokument og mange andre.
Ethnocentrism is contrary to the principles of the Vienna School of Thought which is why you surely have been censored in the past. Etnosentrisme strider mot prinsippene i Vienna School of Thought noe som er årsaken til at du sikkert har blitt sensurert her tidligere.
I have worked several years for the Progress Party and guarantee you that the Progress Party had less than 10% support if they had not chosen Vienna School of Thought as an ideological basis. Jeg har selv jobbet flere år for FrP og kan garantere deg at FrP hadde hatt mindre enn 10% oppslutning om de ikke hadde valgt Vienna School of Thought som ideologisk grunnlag.
Yes, we will defeat the multiculturalism / kulturmarxisme finally (as this is very discriminatory and racist). Ja, vi skal beseire multikulturalisme/kulturmarxisme til slutt (da denne er svært diskriminerende og rasistisk). But we must do it in the correct ideological grounds. Men vi må gjøre det på riktig ideologisk grunnlag.

2009-12-05 15:50:16 2009-12-05 15:50:16

Hårstad, Hårstad,
It had been strategically and fun PR stunt, Hårstad:) Det hadde vært strategisk riktig og morsomt PR stunt, Hårstad:)
It is actually very interesting for us younger generations to learn about Norwegian Marxist movement, the former power conflicts, etc. Det er forresten veldig interessant for oss yngre generasjoner å lære om norsk marxistbevegelse, tidligere maktkonflikter etc.
I got the impression that the more "hardcore" Marxists have been denied key posts in the AP after WW2. Jeg har fått inntrykk av at de mer "hardcore" marxistene har blitt nektet sentrale stillinger i AP etter WW2. They were instead predicted leading positions in various colleges / universities, newspaper managements and NGOs? De ble i stedet forespeilet ledende stillinger innenfor diverse høyskoler/universiteter, avisledelser og NGOs?
Can you confirm whether there have been some organizational incentives / assisting behind this or is simply Marxists exceptional career conscious and able to climb in the cultural hierarchy? Kan du bekrefte om det har vært noen organisatoriske incentiver/assistering bak dette eller er rett og slett marxister eksepsjonelt karrierebevisste og flinke til å klatre i kulturhierarkiet?
I've always wondered what happened to the Norwegian fascist movement in Norway? Jeg har alltid lurt på hva som skjedde med den norske fascistbevegelse i Norge? Has it never existed or cut they are simply the politics and focused on the business after WW2? Har den aldri eksistert eller kuttet de rett og slett ut politikk og fokuserte på næringslivet etter WW2?
Do you know exactly how Aftenposten was the coup and when that happened? Vet du forresten nøyaktig hvordan Aftenposten ble kuppet og når dette skjedde? They supported the NS during WW2. De støttet jo NS under WW2. Was leadership imprisoned or replaced immediately after the war? Ble ledelsen fengslet eller byttet ut rett etter krigen?

2009-12-05 08:42:59 2009-12-05 08:42:59

In all cases. I alle tilfeller.
It is very important that we here in the document does not restrict our "political commitment" to this page. Det er veldig viktig at vi her på dokument ikke begrenser vårt "politiske engasjement" til denne siden. There is great political upheavals taking place in Western Europe at this moment (a subversion of gressrotnivå). Det er store politiske omveltninger som foregår i Vest Europa i dette øyeblikk (en omveltning på gressrotnivå). The cultural conservative movement is growing at record speed and it is a consolidation process going on in all Western European countries. De kulturkonservative bevegelser vokser med rekordfart og det er en konsolideringsprosess på gang i alle Vest Europeiske land. ANYONE can contribute and every contribution counts:) The best thing you can do in Norway is to support Dokument.no either financially or through volunteer work. ALLE kan bidra og hvert eneste bidrag teller!:) Det beste du kan gjøre i Norge er å støtte Dokument.no enten økonomisk eller gjennom frivillig arbeid. Visit the various Norwegian debate forum and market articles on the Dokument.no. Gå inn på diverse norske debattforum og markedsfør artiklene på på Dokument.no. With dedicated effort, I am sure that the document has the potential to become the new "Event". Med dedikert arbeidsinnsats er jeg sikker på at Dokument har potensiale til å bli det nye "Aftenposten".
He will soon present their ideas for how this can be done. Hans vil snart presentere sine ideer for hvordan dette kan gjøres.
I recommend to you all also strongly recommended to extend Facebook their networks, using the daily quota of 50 invitations to connect with Brits, French, Swedes, etc. Join groups that SIOE - Stop the Islamisation of Europe, Against Multiculturalism, join Progress Party, if anything:) Jeg anbefaller alle også på det sterkeste å utvide Facebook nettverkene deres, bruk den daglige kvoten på 50 invitasjoner til å knytte kontakter med Briter, Franskemenn, Svensker etc. Bli med i grupper som SIOE - Stop Islamisation of Europe, Against multiculturalism, bli med i FrP om ikke annet:)
Watch the pages gatesofvienna, brussels journal, Jihad Watch, religionofpeace etc. Følg med på sider som gatesofvienna, brusselsjournal, Jihadwatch, religionofpeace etc.
Read Fjord Man's work "Defeating Eurabia". Les Fjordmans verk "Defeating Eurabia". This is f as the perfect Christmas gift for family and friends. Dette er f eksempel den perfekte julegave til familie og venner.
Add: Analekta Informatics on Facebook. Add: Analekta Informatics på Facebook. This group communicates news articles that are unknown to most people. Denne gruppen formidler nyhetsartikler som er ukjente for de fleste. Very good news that the document can use if desired. Veldig bra nyhetstjeneste som også Dokument kan bruke hvis ønskelig.
It is especially important that we, the Norwegian cultural conservatives, are making an effort. Det er spesielt viktig av vi, de norske kulturkonservative, gjør en innsats. Norway and Sweden are among the world's most repressive regimes the press (press censorship) when it comes to a critical view of Islamization and multiculturalism. Norge og Sverige er blant verdens mest repressive presseregimer (pressesensur) når det kommer til et kritisk syn på Islamisering og multikulturalisme.
The biggest mistake most people make is they assume that "someone else" to make efforts for them. Den største feilen folk flest gjør er at de regner med at "noen andre" skal gjøre innsatsen for dem. There is no other, it's just us;) Det finnes ingen andre, det er kun oss;)
Looking forward to meeting as many as possible of you on Thursday:). Ser frem til å møte så mange som mulig av dere på Torsdag:). Let's hope his not choose Blitz Café or International:)). Vi får håpe Hans ikke velger Blitz Kafe eller Internasjonalen:)).
(To Adde me on Facebook please send an email to year2083@gmail.com) (For å adde meg på Facebook send en mail til year2083@gmail.com)

2009-12-05 07:41:50 2009-12-05 07:41:50

Speaking of stubborn multiculturalists. Apropos stae multikulturalister. I remember a story from the Oslo newspaper Aftenposten for approx. Jeg husker en historie fra Oslo i Aftenposten for ca. 6 months ago very good (I find, unfortunately, not this). 6 mnd siden svært godt (jeg finner dessverre ikke linken).
I can remember that it was a school in the City Center East, in a class where there was only a single Norwegian boy again (the majority were Muslims). Jeg kan huske at det var på en skole i Oslo Sentrum Øst, i en skoleklasse der det kun var EN eneste norsk gutt igjen (majoriteten var muslimer). Most others had taken their children out of school. De aller fleste andre hadde tatt barna sine ut av skolen. The mother of this boy was, of course, a hardcore Marxist who died and life was to prove that multiculturalism and Islam will be functioning. Moren til denne gutten var selvfølgelig en hardbarket marxist som på død og liv skulle bevise at multikulturalisme og Islam vill fungere. She refused to move to another area or take him out of school. Hun nektet å flytte til et annet område eller ta ham ut av skolen. Her son would prove once and for all that Islamophobes on documents and other cultural conservatives were wrong and that it WAS possible. Sønnen hennes skulle bevise en gang for alle at islamofobene på dokument og andre kulturkonservative tok feil og at det VAR mulig.
The poor boy was harassed for several years until satisfactory one day he began to self harm. Den stakkars gutten ble trakkasert i flere år intil han en dag begynte med selvskading. He told his marxistmor that he wanted to die. Han fortalte sin marxistmor at han ønsket å dø. Only after this the mother realized that she had been wrong. Først etter dette innså moren at hun hadde tatt feil. The result was that they moved to another neighborhood and changing schools. Resultatet ble at de flyttet til et annet nabolag og skiftet skole.
So one should not underestimate the fact how "hardcore" some of these kulturmarxistene is. Så man skal ikke undervurdere faktisk hvor "hardcore" noen av disse kulturmarxistene er. I'm sure some of these actually had sacrificed their own children just to prove this sick Marxist theory. Jeg er sikker på at noen av disse faktisk hadde ofret sine egen barn kun for å bevise denne syke marxistiske teorien.
But there are, after all, some justice up in it all. Men det finnes tross alt noe justis oppe i det hele. The positive for us, the cultural conservatives, is that we are among the first to protect our children, we move to safe areas where our children do not need to live in dhimmitude. Det positive for oss, de kulturkonservative, er at vi er blant de første som beskytter barna våre, vi flytter til trygge områder der barna våre ikke trenger å leve i dhimmitude.
It is often the children of the boundless naive and Marxist kids who end up as victims. Det er ofte barna til de grenseløst naive og marxistbarna som ender opp som ofrene. The irony here is that those who survive with psyche intact ends up as a dedicated cultural conservatives or to with which etnosentrerte of great frustration for their kulturmarxistiske or humanist parents:)) Det ironiske her er jo at de som overlever med psyken i behold ender opp som dedikerte kulturkonservative eller til å med som etnosentrerte til stor frustrasjon for sine kulturmarxistiske eller humanistiske foreldre:))

2009-12-05 07:14:39 2009-12-05 07:14:39

Lars M, Lars M,
tell me one country where Muslims have lived peacefully with non-Muslims without the Jihad against Kafr (dhimmitude, systematic slaughter or demographic warfare)? si meg ett land der Muslimer har levd fredelig med ikke-muslimer uten å føre Jihad mot kafrene (dhimmitude, systematisk nedslaktning eller demografisk krigføring)?
I could name 40 countries / areas where this has had catastrophic consequences for non-Muslims. Jeg kan nevne 40 land/områder der dette har fått KATASTROFALE følger for ikke-muslimene. Can you please name ONE single example where it has managed to assimilate the Muslims? Kan du vennligst nevne ETT eneste eksempel der det har lykkes å assimilere muslimer? You seem limitless naive. Du virker grenseløst naiv. Of course, some integrate but it is completely the result that counts (everything else is irrelevant). Selvfølgelig vil en del integrere seg men det er totalresultatet som teller (alt annet er irrelevant).
How many thousands of new Europeans must die, how many one hundred thousand European women should be raped, millions robbed and tractor discarded before you understand that multiculturalism + Islam does not work? Hvor mange tusen nye Europeere må dø, hvor mange hundretusen Europeiske kvinner må bli voldtatt, millioner ranet og trakkassert før du forstår at multikulturalisme + Islam ikke fungerer?
Why do you think Norway will be the first country in the world for the last 1400 years in which this will succeed? Hvorfor tror du Norge skal være det første landet i verden de siste 1400 år der dette vil lykkes?
History repeats itself forever. Historien repeterer seg alltid.

2009-12-04 23:40:02 2009-12-04 23:40:02

Trondb: There is no doubt that what I say ang mass exodus match any documents proving the following: Trondb: Det er ikke tvil om at det jeg sier ang masseflukt stemmer noe følgende dokumentasjon beviser:
http://www.dagsavisen.no/innenriks/article418561.ece http://www.dagsavisen.no/innenriks/article418561.ece
And you can check back in 10 years, then the number will be 70-80 schools, 100-120 in 20 years:) The majority of these are Muslims, although this is not mentioned. Og du kan sjekke igjen om 10 år, da vil antallet være 70-80 skoler, 100-120 om 20 år;) Majoriteten av dette er muslimer, selv om dette ikke nevnes.
Supra, we all know that people on the right Aslak Nore can forget about getting anything published. Supra, vi vet alle at folk til høyre for Aslak Nore bare kan glemme å få noe som helst publisert. Believe me, we have tried at all for years. Tro meg, vi har prøvd hos alle i årevis. We had of course had a greater chance to penetrate the kulturmarxistiske press censorship if any of us had had a Somali background, or was an Egyptian copter but I am unfortunately not:). Vi hadde jo selvfølgelig hatt større sjanse for å penetrere den kulturmarxistiske pressesensuren hvis noen av oss hadde hatt Somalisk bakgrunn eller var en Egyptisk Copter men det er jeg dessverre ikke:). You must also remember that there is no free press in Norway. Du må også huske at det ikke finnes fri presse i Norge. Aftenposten was the ONLY culture conservative newspaper in Norway, but they were known as the coup of kulturmarxister in 1972. Aftenposten var den ENESTE kulturkonservative avisen i Norge men de ble som kjent kuppet av kulturmarxister i 1972. 100% of the national media companies now support multiculturalism full heart and none of these will help to undermine this ideology. 100% av landets nasjonale medieselskaper støtter nå multikulturalisme fullhjertet og ingen av disse vil derfor bidra til å underminere denne ideologien.
It should at least be mentioned that the situation improves drastically from the man is 18 years. Det skal i alle fall nevnes at forholdene forbedrer seg drastisk fra man er 18 år. The reason is that most of the Muslims I spoke not have grades to get into good VGS. Årsaken er at de fleste av disse muslimene jeg omtalte ikke har karakterer til å komme inn på gode VGS. Many of these are either craftsmen, unemployed or criminals. Mange av disse blir enten håndtverkere, arbeidsledige eller kriminelle. It is especially in the age group 12-18 that a large group of Norwegian have it hard when they have to go to open public schools with the most hateful Muslims in the city. Det er spesielt i aldersgruppen 12-18 at en stor gruppe norske har det vanskelig da de er nødt til å gå på åpne offentlige skoler med de mest hatefulle muslimene i byen.

2009-12-04 20:08:02 2009-12-04 20:08:02

Hans, Hans,
Well, the essence is that Muslim boys learn æreskodekser, pride in their own religion, culture and cultural conservative values ​​at home while Norwegian men have been feminized and teacher excessive tolerance. Vel, essensen er at Muslimske gutter lærer æreskodekser, stolthet over egen religion, kultur og kulturkonservative verdier hjemme mens norske gutter er blitt feminisert og lærer overdreven toleranse. This makes them totally unprepared for what awaits them ... Dette gjør dem totalt uforberedt på det som venter dem... The curriculum at the school now consists also largely of the demonization of our ancestors (evil imperialists, big farmers who raped maids, bloodthirsty Crusaders who invaded the peaceful Muslims) as it gives a victim the role of Muslims. Pensumet på skolen består nå også i stor grad av demonisering av våre forfedre (onde imperialister, storbønder som voldtok tjenestepikene, blodtørstige korsfarere som invaderte fredelige Muslimer) mens det gir offerrollen til Muslimene. The result is that Norwegian girls aged 12-18 are particularly vulnerable and often oppressed. Resultatet blir at norske gutter i alderen 12-18 er spesielt utsatt og ofte blir kuet. They lack pride, æreskodekser and a correct understanding of Islam. De mangler stolthet, æreskodekser og en korrekt forståelse av Islam.
There have now been a mass exodus of non-Muslims from Oslo East in 20 years, even if the media refuses to cover this trend. Det har jo nå vært masseflukt av ikke-muslimer fra Oslo Øst i 20 år, selv om media nekter å dekke denne trenden. The reason is simple. Grunnen er enkel. People do not want to be oppressed, they do not want to live like other citizens rangs (dhimmitude). Folk ønsker ikke å bli kuet, de ønsker ikke å leve som annen rangs borgere (dhimmitude). Parents observe but can not do much. Foreldrene observerer men kan ikke gjøre mye. There are of course very dependent on the situation. Det kommer selvfølgelig veldig an på situasjonen. If it is 50% Muslims in school or only 2%. Om det er 50% Muslimer på skolen eller kun 2%. It is often easiest to move in instead of letting your child carry the "integration issue" on their shoulders. Det enkleste blir ofte å flytte i stedet for å la barnet ditt bære "integrasjonsproblematikken" på sine skuldre.
In many ways intensified the polarization between Muslim and non-Muslim youth among the younger generations. På mange måter intensiveres polariseringen mellom Muslimsk og ikke-Muslimsk ungdom blant de yngre generasjoner. There are ten times as many Muslim gangs as non-Muslim. Det finnes ti ganger så mange Muslimske gjenger som ikke-muslimske. Abuse and harassment is perceived as clear racism and frustration is high because the media ignores this racism in total. Overgrepene og trakasseringen oppfattes som klar rasisme og frustrasjonen er stor da media ignorerer denne rasismen totalt. 100 racial / Jihadi murder of Norwegians in the last 15 years are totally ignored as a single murder of a Norwegian racist resulting in a torchlight procession in which 50 000 participants and establishing a Memorial Fund. 100 rasistiske/Jihadi drap på Nordmenn de siste 15 år blir totalt oversett mens ET eneste drap av en Norsk rasist resulterer i et fakkeltog der 50 000 deltar og opprettelse av et minnefond.
Many young people are apathetic as a result, others are very racist. Mange av ungdommen blir apatiske som resultat, andre blir svært rasistiske.
I got the impression that the younger generations in Oslo not quite manage to see the political context here. Jeg har fått et inntrykk av at de yngre generasjonene i Oslo ikke helt klarer å se den politiske sammenhengen her. They see the racist attack but do not fully understand that this is Jihad (political / cultural attacks). De ser rasistiske angrep men forstår ikke helt at dette er Jihad (politiske/kulturelle angrep). They repay why they perceive as racism with racism. De gjengjelder derfor de de oppfatter som rasisme med rasisme.
My hope is that they will see the cultural / political context, but one should not ignore the fact that the new generations of young people going in the direction of ethnocentrism. Håpet mitt er at de skal se den kulturelle/politiske sammenhengen men man skal ikke se bort fra at de nye generasjonene ungdom går i retningen etnosentrisme.
Young people need solutions, and currently there are no anti-racist youth culture conservative options. Ungdom trenger løsninger og per dags dato finnes det ingen anti-rasistiske kulturkonservative ungdomsalternativer. Some people choose the options that exist, that it is ethnocentric. Noen velger derfor de alternativene som finnes, som da er etnosentriske.
I dare not even think of how many Norwegian children who have been suicide because of these experiences (assault, robbery, rape, psychological terror committed by Muslim youths). Jeg tør ikke engang tenke på hvor mange norske ungdommer som har tatt selvmord pga disse opplevelsene (overgrep, ran, voldtekt, psykisk terror begått av Muslimsk ungdom). There are probably several hundred in the last 15 years. Det er trolig flere hundre de siste 15 år.
Well, this is certainly part of the reason that the Progress Party was larger than the AP at the last school elections ... Vel, dette er i hvert fall noe av årsaken til at FrP ble større enn AP ved siste skolevalg...
The special thing here is that if we had removed the Muslim vote at the last school elections in Oslo, the Progress Party ended up about 30-40% support. Det spesielle her er at hvis vi hadde fjernet de Muslimske stemmene ved siste skolevalg i Oslo, hadde FrP havnet på ca 30-40% oppslutning.

2009-12-04 17:01:55 2009-12-04 17:01:55

Non-Muslim youth in Oslo aged 12-18 are in a particularly vulnerable situation in terms of harassment of Muslim youth. Ikke-muslimsk ungdom I Oslo i aldersgruppen 12-18 er i en spesielt utsatt situasjon med tanke på trakassering fra muslimsk ungdom. I myself am born and raised here and chose out of necessity to the friendships / alliances with A and B team to move freely. Jeg er selv født og oppvokst her og valgte av nødvendighet å knytte vennskap/allianser med A og B gjengen for å kunne ferdes fritt. The alternative is that you stick to your neighborhood or west side. Alternativet er at du holder deg til nabolaget ditt eller vestkanten. I know of hundreds of incidents where non-Muslims were robbed, beaten and harassed by Muslim gangs. Jeg vet om flere hundre hendelser der ikke-muslimer ble ranet, banket opp og trakassert av muslimske gjenger. Top My friend aged 12-17 was Pakistan that I was one of the protected sphere "potatoes" who had protection. Bestekameraten min i alderen 12-17 var Pakistaner så jeg var en av de beskyttede, kule "potetene" som hadde beskyttelse. But I saw hypocrisy at close range and was disgusted. Men jeg så hykleriet på nært hold og ble kvalm. Muslim gangs have / could devastate free (racism / Jihad behavior), while all attempts "potatoes" do / did to make the same thread are systematically stamped on racism and deconstructed by the local police. Muslimske gjenger får/fikk herje fritt (rasisme/Jihad-adferd) mens alle forsøk "potetene" gjør/gjorde for å lage tilsvarende gjenger blir systematisk stemplet for rasisme og dekonstruert av det lokale politikammer.
No wonder the Progress Party won the school election. Det er ikke så veldig rart at FrP vant skolevalget i år. It grows up to a new generation dhimmifisert youth who actually know what Islam and dhimmitude is in contrast to the white politicians and journalists who choose to move to Oslo in 20-30 years of age. Det vokser opp en ny generasjon dhimmifisert ungdom som faktisk vet hva Islam og dhimmitude er i motsetning til stortingspolitikere og journalister som velger å flytte til Oslo i 20-30 års alderen.
I'm glad I've always lived in Oslo West. Jeg er glad jeg alltid har bodd på Oslo Vest. For it must be hell on the Oslo East: o For det må være et helvete på Oslo Øst:o
Arild, Arild,
There's a bunch of no-go zones in most American cities. Det finnes jo en haug av no-go zones i de fleste Amerikanske storbyer. The LA's most famous - Compton, Crenshaw, Watts, Inglewood, etc. but it can not be directly compared with the situation in Europe while the Afro-Americans are Christians, etc. De i LA er jo de mest kjente - Compton, Crenshaw, Watts, Inglewood etc. men det kan ikke direkte sammenlignes med situasjonen i Europa da Afro-Amerikanerne er kristne etc.

2009-12-04 04:10:42 2009-12-04 04:10:42

Yellow - here is the definition of an "Islamic no-go zone" Gule - her er definisjonen på en "Islamsk no-go zone"
There are more than 30 Islamic no-go zones in Norway and those in other Western European countries, proportional to the Muslim concentrations in various cities. Det finnes flere enn 30 Islamske no-go zones i Norge og tilsvarende i andre Vest Europeiske land proporsjonalt med Muslimske konsentrasjoner i diverse byer. There are probably many more than 751 in France. Det finnes derfor trolig langt flere enn 751 i Frankrike. Guaranteed more than 1000, and it is growing every day! Garantert flere enn 1000, og det blir flere for hver eneste dag!
Here is the definition: Her er definisjonen:
An Islamic no-go zone: En Islamsk no-go zone:
1. 1. There, drunk, scantily clad non-Muslim girls / women can travel without the imminent threat of rape, violence, robbery, harassment. Der fulle, lettkledde ikke-muslimske jenter/kvinner kan ferdes uten overhengene fare for voldtekt, vold, ran, trakassering.
2. 2. Where non-Muslim young people can travel without imminent danger of harassment, robbery, violence by Muslim gangs and / or individuals. Der ikke-muslimsk ungdom kan ferdes uten overhengene fare for trakassering, ran, vold fra Muslimske gjenger og/eller enkeltindivider.
3. 3. Where non-Muslim people to express individuality in all the free forms (including religious, sexual, cultural) without the imminent threat of physical / psychological harassment or robbery from Muslims. Der ikke-muslimske personer kan utrykke individualitet i alle frie former (inkludert religiøse, seksuelle, kulturelle) uten overhengene fare for fysisk/psykisk trakassering eller ran fra Muslimer.
Parts of Holmlia, Furuset and many other areas of the Oslo East / Oslo is obvious Islamic no-go zones. Deler av Holmlia, Furuset og en lang rekke andre områder på Oslo Øst/Oslo sentrum er soleklare Islamske no-go zoner.
Why do you think non-Muslims move from these areas? Hvorfor tror dere ikke-Muslimer flytter fra disse områdene? Why do you think the Muslim enklavisering continue? Hvorfor tror dere den Muslimske enklavisering fortsetter? The existing 30 Islamic no-go zonene in Norway is increasing every day. De eksisterende 30 Islamske no-go zonene i Norge øker for hver eneste dag.
Large parts of Serbia is today a no-go zone for non-Muslim Serbs (Kosovo), to name an extreme. Store deler av Serbia er i dag en no-go zone for ikke-Muslimske serbere (Kosovo) for å nevne ett ytterpunkt. Muslims now require passports from the Christians! Muslimene krever nå pass fra de kristne! An Islamic no-go zone is being developed from the first Muslim family moves into an area where non-Muslims must live in a varying degree of dhimmitude. En Islamsk no-go zone er derfor under utvikling fra den første Muslimske familien flytter inn i et område, der ikke-Muslimer må leve i en varierende grad av dhimmitude. No one accepts this, so they move away from these Islamic no-go zones. Ingen aksepterer dette, derfor flytter de vekk fra disse Islamske no-go zonene. This in turn makes it even harder for the remaining dhimmis to live normally. Dette igjen gjør det enda vanskeligere for de gjenværende dhimmier å leve normalt. The results is that the Muslim no-go zonene / enclaves are growing dramatically every day! Resultatene er at de Muslimske no-go zonene/enklavene vokser drastisk hver eneste dag!
Non-Muslims want to live in freedom, not under dhimmitude. Ikke-Muslimer ønsker å leve i frihet, ikke under dhimmitude.
Any area where the non-Muslim citizens or those who travel are experiencing varying degrees of dhimmitude (restriction of their freedom, violence, harassment because they are Muslims and follow the sharia, go with the hijab, etc) is by definition an Islamic no-go zone . Et hvert område der de ikke-muslimske innbyggerne eller de som ferdes opplever varierende grader av dhimmitude (begrensninger av sin frihet, vold, trakassering FORDI de ikke er Muslimer og følger sharia, går med hijab etc) er per definisjon en Islamsk no-go zone.
Yellow, I'm impressed regardless of your knowledge related to the rhetorical deconstruction and your rhetorical skills in general. Gule, jeg er uansett imponert over dine kunnskaper relatert til retorisk dekonstruksjon og dine retoriske evner generelt. We have much to learn from kulturmarxister in this area. Vi har mye å lære av kulturmarxister på dette området.

2009-12-03 12:29:47 2009-12-03 12:29:47

Donald, Donald,
The number is 270-300 million (not billion). Tallet er 270-300 mill (ikke mrd). Approximately 80 to 150 were Hindus who were killed in the east-Jihad campaigns (Hindu Kush) before and after the conquest of Sindh, which lasted in an organized manner until the British arrived. Omlag 80-150 var Hinduer som ble drept under øst-Jihad kampanjene (Hindu Kush) før og etter erobringen av Sindh som varte i organisert form helt til Britene kom.
Hindus and Buddhists were shown no mercy whatsoever in the first centuries, in contrast to the book. Hinduene og Buddhistene ble ikke vist noen nåde overhodet de første århundrene, i motsetning til bokens folk.
Today's "space folk / Gypsies" are descendants of the Hindu slaves who were brought over the Hindu Kush. Dagens "rom folk/sigøynere" er etterkommere etter disse Hinduslavene som ble ført over Hindu Kush. Tens of thousands of these gypsies fled when the Caliphate lost in 1683, in Vienna (they brought about 100,000 slaves in the Vienna-campaign). Titusenvis av disse sigøynerne rømte når Kalifatet tapte i 1683, i Vienna (de hadde med seg omlag 100 000 slaver i Vienna-felttoget). There were so many of them made it to Europe. Det var slik svært mange av dem kom seg til Europa.
Hindu Kush genocide is the largest in human history. Hindu Kush folkemordene er de største i menneskehetens historie. Ironically NOK is the government of India worse when it comes to indulgence than self kulturmarxistene in Western Europe. Ironisk nok er myndighetene i India verre når det gjelder ettergivenhet enn selv kulturmarxistene i Vest Europa.
To hide the genocide similar Hitler x 45 can not be described as anything but insane. Å skjule folkemord tilsvarende Hitler x 45 kan ikke beskrives som annet enn sinnsykt.

2009-12-03 01:21:04 2009-12-03 01:21:04

Hlund, Fjordman, Hårstad, Rust Hlund, Fjordman, Hårstad, Rustad
I'm NOK much later in the game than him when I have only been politically active for 13 years. Jeg er nok mye nyere i gamet enn ham da jeg kun har vært politisk aktiv i 13 år. I førstegenerasjonsdhimmi (Generation Y). Jeg er førstegenerasjonsdhimmi (generasjon y). I was active Oslo FrP / FpU in the first 6-7 years (in the cultural conservatives + laissez faire capitalist / liberal camp) and contributed to the Progress Party's success before I stopped. Jeg var aktiv Oslo FrP/FpU i de første 6-7 år (i den kulturkonservative + laissez faire kapitalistiske/liberalistiske campen) og bidro til FrPs suksess før jeg stoppet. I felt the time was more important to help develop / promote the political doctrines abroad especially British, German, French, American). Jeg følte det da var viktigere å bidra til å utvikle/markedsføre politiske doktriner i utlandet spesielt Britiske, Tyske, Franske, Amerikanske). I ran the business a few years while I studied and earned a few million so I could finance a inntektsløs politically active life. Jeg drev forretninger noen år mens jeg studerte og tjente noen mill slik at jeg kunne finansiere en inntektsløs politisk aktiv tilværelse. I now use these funds to be able to work full time to further develop / promote the Vienna Academy (Vienna school of thought) that Fjordman, Bat Yeor, Spencer + many others have already contributed so much till. Jeg bruker nå disse midlene til å kunne jobbe fulltid med å videreutvikle/markedsføre Viennaskolen (Vienna school of thought) som Fjordman, Bat Yeor, Spencer + mange andre allerede har bidratt så mye till. The last three years I worked full time with a cultural conservative works that will help to further develop / promote these political doctrines further. De siste tre år har jeg jobbet fulltid med et kulturkonservativt verk som vil bidra til å videreutvikle/markedsføre disse politiske doktrinene ytterligere.
Anyway, I consider the future consolidation of the cultural conservative forces on all seven fronts as the most important in Norway and in all Western European countries. Uansett, fremover anser jeg konsolidering av kulturkonservative krefter på alle 7 fronter som det viktigste, i Norge og i alle Vest Europeiske land. It is essential that we work to ensure that all these 7 fronts using the Vienna school of thought, or at least parts of the grunlag for 20-70 year-struggle that lies in front of us. Det er essensielt at vi jobber for at alle disse 7 frontene bruker Vienna school of thought eller i hvertfall deler av den som grunlag for 20-70 års-kampen som ligger forran oss.
The book is called, by the way 2083 and is in English, 1100 pages). Boken heter forresten 2083 og er på engelsk, 1100 sider).
To sums up the Vienna school of thought: For å oppsumere Vienna school of thought:
- Cultural Conservatism (anti-multiculturalism) - Kulturkonservatisme (anti-multikulturalisme)
- Against Islamization - Mot Islamisering
- Anti-racist - Anti-rasistisk
- Anti-authoritarian (resistance to all authoritarian ideologies of hate) - Anti-autoritært (motstand mot alle autoritære hat-ideologier)
- Pro-Israel/forsvarer of non-Muslim minorities in Muslim countries - Pro-Israel/forsvarer av ikke-muslimske minoriteter i Muslimske land
- Defender of the cultural aspects of Christianity - Forsvarer av de kulturelle aspektene ved kristendom
- To reveal the Eurabia project and the Frankfurt School (ny-marxisme/kulturmarxisme/multikulturalisme) - Å avsløre Eurabia prosjektet og Frankfurt skolen (ny-marxisme/kulturmarxisme/multikulturalisme)
- Is not an economic policy and can collect everything from socialists to capitalists - Står ikke for en økonomisk politikk og kan dermed samle alt fra sosialister til kapitalister
Frankfurt School (kulturmarxisme) is a very ambitious unofficial ideology (and quite unknown to most) and they have succeeded in most areas (except to smash capitalism, European Christianity and European identity, traditions, culture). Frankfurtskolen (kulturmarxisme) er en svært ambisiøs uoffisiell ideologi (og ganske ukjent for de fleste) og de har lykkes på de fleste områder (med unntak av å knuse kapitalismen, Europeisk kristendom og Europeisk identitet, tradisjoner, kultur). Vienna school is more a defense against this where we often use the Marxist 'own creations against them (sexual liberation, feminism, liberalism, anti-racism, anti-autoriære arguments). Viennaskolen er mer et forsvarsverk mot dette der vi ofte bruker Marxistenes egne kreasjoner mot dem (seksuell frigjøring, feminisme, liberalisme, anti-rasisme, anti-autoriære argumenter).
Vienna school of thought is far from a complete ideology but consists of principles and ideas that are constantly under development. Vienna school of thought er på langt nær en komplett ideologi men består av prinsipper og ideer som hele tiden er under videreutvikling. It is unofficial and does not necessarily ever to be recognized. Den er uoffisiell og trenger ikke nødvendigvis noen gang å bli anerkjent.

2009-12-02 19:57:10 2009-12-02 19:57:10

I think that people often forget the very definition of the word "conspiracy". Jeg tror at folk ofte glemmer selve definisjonen av order "konspirere". What is it? Hva er det?
To conspire is to work in common (among peers) to another group / the other group's interests (conspiracy) or to implement a particular goal / agenda. Å konspirere er å jobbe felles (blant likesinnede) MOT en annen gruppe/den andre gruppens interesser (konspirasjon) eller FOR å implementere et bestemt mål/agenda.
All groups with a political agenda conspire directly or indirectly. Alle grupper med en politisk agenda konspirerer direkte eller indirekte. Whether they will admit this or not is irrelevant. Om de vil innrømme dette eller ikke er irrelevant. Document, like all other political led entities (such as class struggle, N (A) RK, cnn, daily newspaper. The clue is that everyone working toward a specific political goal conspire (us included, we are cultural conservatives (> 10%), the other is kulturmarxister (> 10%), Muslim (supports kulturmarxistene by default) (> 5%) kapitalistglobalister (> 1%), and so we have the gray mass in the middle (consisting of many humanists, and others who either sympathize with Marxists or the conservative. This is the group (80%) that we all try to "win the favor of." Document, som alle andre politiske ledede entiteter (som klassekampen, N(A)RK, dagbladet, dagsavisen. Cluet er at alle som jobber mot et bestemt politisk mål konspirerer (oss inkludert, vi er kulturkonservative (>10%), de andre er kulturmarxister (>10%), Muslimer (støtter kulturmarxistene by default) (>5%) kapitalistglobalister (>1%) og så har vi den grå masse i midten (bestående av svært mange humanister, og andre som enten sympatiserer med marxistene eller de konservative. Dette er gruppen (80%) som vi alle forsøker å "vinne gunsten til".
A large proportion of multiculturalism seats are not Marxists but rather either naive humanists (KrF, V, Cr, half said, half-Right) or gobalist capitalists (half right). En stor andel av multikulturalistene ER ikke Marxister men derimot enten naive humanister (KrF, V, SP, halve AP, halve Høyre) eller gobalist kapitalister (halve Høyre).
Many of these "true humanists" being manipulated by "false humanists" (Marxists) that so often hides his true agenda by playing on humanism. Mange av disse "ekte humanistene" blir manipulert av "falske humanister" (marxistene) som så ofte skjuler sin egentlige agenda ved å spille på humanisme.
This is obvious to me, but still theories. Dette er innlysende for meg, men fortsatt teorier. I know that many want to implement a Marxist agenda (they have a Marxist background) but we can not prove it 100%, ergo there will be theories. Jeg vet at veldig mange ønsker å implementere en marxistisk agenda (de har marxist bakgrunn) men vi kan ikke bevise det 100%, ergo blir det teorier.
People can of course do not prove this unless all from a political group had admitted it (and they are not going to do). Folk kan naturligvis ikke bevise dette med mindre alle fra en politisk gruppe hadde innrømmet det (noe de ikke kommer til å gjøre). It does not mean that the truth about people's political motives are obvious. Det betyr jo ikke at sannheten om folks politiske motiver ikke er innlysende.
Individual's background tells all about their intentions). Individers bakgrunn forteller alt om deres intensjoner). Eg. F eks. It is a known fact that Barroso was a member of the Portuguese Communist Party in the past. det er en kjent sak at Barroso var medlem at et Portugisisk kommunistparti tidligere. But it is harder to roll up and prove that he and hundreds of other central European elites want to implement the Marxist doctrines through the EU. Men det er vanskeligere å rulle opp og bevise at han og hundrevis av andre sentrale EU eliter ønsker å implementere disse Marxistiske doktrinene gjennom EU. This is where the martyr-ideologues rails. Det er her martyr-ideologene skinner. They come with the charges, presents theories, do battle plan, other more moderate helping themselves from this and look at what this theoretical material that can be used at the present time, as appropriate, etc. De kommer med anklagene, presenterer teoriene, legger slagplanen, andre mer moderate forsyner seg av dette og ser på hva av dette teoretiske materialet som kan brukes på nåværende tidspunkt, hva som er hensiktsmessig etc.
To get back to the point. For å komme tilbake til poenget. The word "conspiracy theory" is often associated with something very negative. Ordet "konspirasjonsteori" blir ofte assosiert med noe svært negativt. But it is in fact very often the central truths that still lack evidence, only assertions that have not yet been proven. Men det er i realiteten veldig ofte sentrale sannheter som foreløpig mangler belegg, kun påstander som ENDA ikke er blitt bevist. In time the truth will come out for ALL;) Med tiden vil sannheten komme frem for ALLE;)
In the meantime, we share with the mainstream what is "appropriate" at this time;) I mellomtiden, får vi dele med de brede lag det som er "formålstjenelig" på dette tidspunkt;)
A little theory is appropriate if it is in line with people's perceptions:) And of course it's important to consistently (slowly) stretching the elastic to help ensure that these perceptions are moving towards the truth. Litt teori er formålstjenlig hvis det er i tråd med folks oppfatninger;) Og det er selvfølgelig viktig å konsekvent (sakte men sikkert) tøye strikken for å bidra til at disse oppfatningene beveger seg mot sannheten.
Hårstad, Hårstad,
I'm generally quite reluctant to move, and theorize too much ang U.S. due to the conditions which are different from those in Europe. Jeg er generelt ganske motvillig til å bevege meg og teoretisere for mye ang US grunnet at forutsetningene der er forskjellig fra de i Europa. They are dominated by Christian immigration, which is not the case here. De domineres av kristen immigrasjon, noe som ikke er tilfellet her. We are indigenous to Europe, some Americans are not in the U.S., etc. This does not mean that the development does not unfold the way you describe (though it currently lacks evidence NOK), but I do not think it's necessarily appropriate to put too much emphasis on the U.S. geopolit. Vi er indigenous til Europa noe ikke Amerikanerne er i US etc. Dette betyr ikke at utviklingen ikke utspiller seg slik du beskriver (selv om det for øyeblikket mangler nok beviser), men jeg tror ikke det er nødvendigvis formålstjenelig å legge for mye vekt på US geopolit. at this time. på dette tidspunkt. I actually believe the U.S. their fate (and the fate of multiculturalism / kulturmarxisme) will be settled in France in 20-70 years. Jeg tror faktisk US sin skjebne (og skjebnen til multikulturalisme/kulturmarxisme) vil bli avgjort i Frankrike innen 20-70 år. The indications suggest it. Indikasjonene kan tyde på det.
It is actually essential that people like yourself and Fjordman continues to develop theories of their (our). Det er forresten essensielt at folk som deg selv og Fjordman fortsetter å utvikle teoriene deres (våre). These are about to lay the foundation for our "Vienna School". Disse er i ferd med å legge grunnlaget for vår "Viennaskole". What moderate cultural conservatives believe this work should worry less about. Hva moderate kulturkonservative mener om dette arbeidet bør du bry deg mindre om. They will come after a few years and shout "hallelujah" when "NOK" evidence supporting these claims;) De vil komme etter om noen år og rope "halleluja" når "nok" beviser underbygger disse påstandene;)

2009-12-02 00:56:39 2009-12-02 00:56:39

Hårstad / Fjordman, Hårstad/Fjordman,
Do not take it personally but rather as a compliment. Ikke ta det personlig men heller som et kompliment. You will have to read between the lines sometimes (we have actually gone so far that we have learned some of the Marxists - war is deceit, etc. ..). Dere blir nødt til å lese mellom linjene av og til (vi har faktisk kommet så langt at vi har lært en del av marxistene - war is deceit etc...). The truth is there. Sannheten er der. But do not believe that truth can only benefit us, it can actually harm us if we do not use it properly. Men ikke tro at sannheten kun kan gavne oss, den kan faktisk skade oss om vi ikke benytter den riktig. The truth is so ugly that it has the potential to scare many moderates cultural conservatives back into apathy. Sannheten er nemlig så stygg at den har potensiale til å skremme mange moderate kulturkonservative tilbake til apati. Yes, you (we are right), but we have not such a bad self-image that we have to gloat with it all the time? Ja, dere (vi har rett), men vi har vel ikke så dårlig selvbilde at vi blir nødt til å hovere med den hele tiden?
To put it another way. For å si det på en annen måte. It is critical that individuals / ideologues who Fjordman / Hårstad presents the unpackaged truth to other moderate but experienced cultural conservatives. Det er helt kritisk at individer/ideologer som Fjordman/Hårstad presenterer den uinnpakkede sannheten til andre moderate men erfarne kulturkonservative. These moderate cultural conservatives will then make their own judgments and take the necessary precautions. Disse moderate kulturkonservative vil så gjøre sine egne vurderinger og ta de nødvendige forhåndsregler. If you believe that the broad strata (individuals who do not have the same intellectual conservative culture knowledge like us) are ready for the full packaged truth will take you wrong. Hvis dere tror at de brede lag (individer som ikke har de samme intellektuelle kulturkonservative forkunnskaper som oss) er klare for den fulle og hele uinnpakkede sannhet tar dere feil. I, with several years of study of this truth is still sick and poor to think about it. Jeg, med flere års studier av denne sannhet blir fortsatt kvalm og dårlig av å tenke på den. What do you think an a-political people had been? Hva tror dere et a-politisk menneske hadde blitt? He had most likely been shocked and moved to Svalbard or continue to lie to themselves. Han hadde mest sansynlig fått sjokk og flyttet til Svalbard eller fortsatt å lyve for seg selv.
Dokument.no has the potential to become an even more influential media company if they play their cards right. Dokument.no har et potensiale til å bli et enda mer innflytelsesrikt medieselskap hvis de spiller kortene sine riktig. When the goal is to reach the broad masses must Dokument.no thus moderating them. Da målet er å nå de store masser må Dokument.no derfor moderere seg. The purpose of the media companies / NGOs is to convey as much of sanheten that is "appropriate", the goal is after all the important, not the means. Formålet med medieselskaper/NGOs er å formidle så mye av sanheten som er "formålstjenelig", målet er jo tross alt det viktige, ikke middelet. Thus, there is also in the cards that they can and want to acknowledge doctrines of very specific individuals ONLY if it is appropriate. Således ligger det også i kortene at de kan og vil vedkjenne seg doktriner fra helt spesifikke individer KUN hvis det er formålstjenelig.
I see such ideologues as a martyr-ideologues (I might be in this category, even with similar theories, even though I was not familiar with Fjord Man's works until 2008). Jeg ser på slike ideologer som martyr-ideologer (jeg er kanskje i denne kategorien selv med tilsvarende teorier, selv om jeg ikke ble kjent med Fjordmans verk før i 2008). They provide the basic ideological lines to more moderate individuals, the ugly truth beauty, foundation, other more moderate build on this. De legger de grunnleggende ideologiske linjer for mer moderate individer, den styggvakre sannhet, fundamentet, andre mer moderate bygger på dette. It will often be expedient to distance himself from these martyr-ideologues for tactical reasons (especially if your goal is to reach out to the large masses). Det vil ofte være formålstjenelig å distansere seg fra disse martyr-ideologer av taktiske årsaker (spesielt hvis målet er å nå ut til de store masser). How is the game whether we like it or not. Slik er gamet enten vi liker det eller ikke. Individuals have different functions. Individer har forskjellige funksjoner. Do not be offended because of that, but take it rather as a compliment;) Ikke bli fornærmet av den grunn, men ta det heller som et kompliment;)
Do you think kulturmarxister will ever be so stupid that they admit that they want to implement Marx's doctrines? Tror dere kulturmarxister noen gang vil være så dumme at de innrømmer at de ønsker å implementere Marx sine doktriner? The fact that they use humanism to advance a Marxist utopia? At de bruker humanisme for å fremme et marxistisk utopia? No, they distance themselves from Marx for strategic reasons. Nei, de tar avstand fra Marx av strategiske årsaker. They are not born yesterday and it is not we. De er ikke født i går og det er ikke vi heller.
We were honest once, but Marx and Muhammad has forced us to become more like them, unfortunately. Vi var ærlige en gang, men Marx og Muhammad har tvunget oss til å bli mer som dem, dessverre.
They had their "Frankfurt School". De hadde sin "Frankfurtskole". We are going to develop our own "Vienna School" of necessity. Vi er på vei til å utvikle våre egen "Viennaskole" av nødvendighet.
Embrace it! Omfavn den! DE has made the rules, we just follow them. DE har laget spillereglene, vi bare følger dem. ;) ;)

2009-12-01 12:02:38 2009-12-01 12:02:38

Eddy, Virvel,
Controllers - dominate, not necessarily very big difference. Kontrollere - dominere, ikke nødvendigvis så veldig stor forskjell. The common denominator in all historical cases, dhimmitude + demographic warfare. Fellesnevneren i alle historiske tilfeller er dhimmitude + demografisk krigføring. Are non-Muslims on Furuset, Holmlia today dhimmis? Er ikke-Muslimer på Furuset, Holmlia i dag dhimmier? Yes, of course they do. Ja, selvfølgelig er de det. Why do you think they systematically choose to move? Hvorfor tror du de systematisk velger å flytte?
Why do you think Furuset, Holmlia and other areas in Oslo soon be emptied of non-Muslims? Hvorfor tror du Furuset, Holmlia og andre områder i Oslo snart er tømt for ikke-Muslimer? Enklaviseringen in Oslo East continues slowly but surely every day. Enklaviseringen på Oslo Øst fortsetter sakte men sikkert hver eneste dag.
For those words must have it with a teaspoon (this may be fine with a small demographic history reminder now and then): For de som altså må ha det inn med teskje (det kan være greit med en liten demografisk historiepåminnelse av og til):
Kosovo demographical development [1]: Kosovo demographical development[1]:
1900 40% Islam 1900 40% Islam
1913 50% 1913 50%
1925 60% 1925 60%
1948 72% 1948 72%
1971 79% 1971 79%
1981 85% 1981 85%
2008 93% 2008 93%
Source: Source:
1 http://www.serbianna.com/columns/savich/011.shtml # 6 1. http://www.serbianna.com/columns/savich/011.shtml#6
Lebanon demographical development - (Christian / Muslim pop) [1]: Lebanon demographical development – (Christian/Muslim pop)[1]:
1911 to 21% Islam 1911 - 21% Islam
1921 to 45% 1921 - 45%
1932 to 49% 1932 - 49%
1943 to 48% 1943 - 48%
1970 to 58% (Civil War 1975-1990 started When Islam reached 60%) 1970 - 58% (Civil war 1975–1990 started when Islam reached 60%)
1990 to 65% (Christians lost the war) 1990 - 65% (Christians lost the war)
2008 to 75% 2008 - 75%
Source: Source:
1. 1. Tomass Mark, Game Theory with instrumentally irrational players: A Case Study of Civil War and Sectarian Cleansing, Journal of Economic Issues, Lincoln, June 1997. Tomass Mark, Game theory with instrumentally irrational players: A Case Study of Civil War and Sectarian Cleansing, Journal of Economic Issues, Lincoln; June 1997.
Bethlehem Bethlehem
Source 1 Source 1
1948 85% Christian [1] 1948 85% Christians[1]
2006 12% Christian [1] 2006 12% Christians[1]
Source 2 Source 2
1948 to 60% Christian [2] 1948 - 60% Christians[2]
1983 to 20% Christian [2] 1983 - 20% Christians[2]
Source: Source:
1 http://littlegreenfootballs.com/weblog/?entry=23696_Christmas_Disappears_from_Bethlehem&only 1. http://littlegreenfootballs.com/weblog/?entry=23696_Christmas_Disappears_from_Bethlehem&only
2 http://www.danielpipes.org/1050/disappearing-christians-in-the-middle-east 2. http://www.danielpipes.org/1050/disappearing-christians-in-the-middle-east
3 http://www.danielpipes.org/1050/disappearing-christians-in-the-middle-east 3. http://www.danielpipes.org/1050/disappearing-christians-in-the-middle-east
Anatolia (Turkey) Anatolia (Turkey)
1300 to 99% Christian 1300 – 99% Christians
1450 to 90% (3 years before the fall of Constantinople) 1450 – 90% (3 years before the fall of Constantinople)
1600 to 55% 1600 – 55%
1850 to 35% (Genocide / forceful conversions intensifies) 1850 – 35% (Genocide/forceful conversions intensifies)
1900 to 20% 1900 – 20%
1920 to 15% 1920 – 15%
1945 to 6% (Focus shift two persecution of Muslim Kurds) 1945 – 6% (Focus shifts to persecution of Muslim Kurds)
1980 to 3% 1980 – 3%
2009 to 1% 2009 – 1%
1 http://home.att.net/ ~ dimostenis / greektr.html 1. http://home.att.net/~dimostenis/greektr.html
2. 2. See all sources from Historic Balkans and Anatolia demo graphics See all sources from Historic Balkan and Anatolia demographics
Syria [1] Syria [1]
1920 to 33% Christian 1920 – 33% Christians
2007 to 10% (Would ask for less than 5% if it Were not for the Christian immigration from Iraq). 2007 – 10% (would be less than 5% if it weren't for Christian immigration from Iraq).
1 http://en.wikipedia.org/wiki/File:Mandate_of_Syria.png 1. http://en.wikipedia.org/wiki/File:Mandate_of_Syria.png
2 http://en.wikipedia.org/wiki/Syria 2. http://en.wikipedia.org/wiki/Syria
Pakistan (Hindu / Muslim Population) [1] Pakistan (Hindu/Muslim population) [1]
1941 to 25% Hindus 1941 – 25% Hindus
1948 to 17% 1948 – 17%
1991 to 1.5% 1991 – 1,5%
2007 to 1% 2007 – 1%
Bangladesh (Hindu / Muslim Population) [1] Bangladesh (Hindu/Muslim population) [1]
1941 to 30% Hindus 1941 – 30% Hindus
1948 to 25% 1948 – 25%
1971 to 15% 1971 – 15%
1991 to 10% 1991 – 10%
2007 to 8% 2007 – 8%
2008 - Numbers and Percentage of Muslims in many European cities (legal / illegal Including city suburbs) [1] [2] [3]: 2008 - Numbers and percentages of Muslims in many European cities (legal/illegal including city suburbs)[1][2][3]:
Marseilles 38% Marseilles 38%
Malmo 35% Malmö 35%
Brussels 35% Brussels 35%
Amsterdam 30% Amsterdam 30%
Stockholm 20% Stockholm 20%
London 20% London 20%
Paris 20% Paris 20%
Oslo 20% Oslo 20%
Moscow 16-20% Moscow 16-20%
Berlin 18% Berlin 18%
The Hague 17% The Hague 17%
Copenhagen 17% Copenhagen 17%
Utrecht 15% Utrecht 15%
Rotterdam 15% Rotterdam 15%
Antwerp 15% Antwerp 15%
Hamburg 15% Hamburg 15%
Sources: Sources:
1 http://www.globalpolitician.com/24799-europe 1. http://www.globalpolitician.com/24799-europe
2 http://tinyfrog.wordpress.com/2009/05/03/muslim-demographics/ 2. http://tinyfrog.wordpress.com/2009/05/03/muslim-demographics/
3. 3. Indymedia.be Notes That Brussels is 25.5% Muslim Indymedia.be notes that Brussels is 25.5% Muslim
What then is the common denominator in all these historical cases? Hva er så fellesnevneren i alle disse historiske tilfellene?
Islam + dhimmitude + demographic warfare (Jihad) Islam + dhimmitude + demografisk krigføring (Jihad)

2009-11-30 19:29:02 2009-11-30 19:29:02

This is only the beginning of a protracted campaign of psychological warfare against the Swiss people. Dette er kun starten på en langvarig kampanje med psykologisk krigføring mot det Sveitsiske folk. The worst of all, it works very effectively, as we saw in Austria a few years ago. Det værste av alt er at det fungerer svært effektivt, slik vi så med Østerrike for noen år siden. The Swiss people will succumb to demonization, as Østerikerne and Serbs before them. Det Sveitsiske folk vil gi etter for demoniseringen, som Østerikerne og Serberne før dem.
The fact that kulturmarxistene controls the Euro / U.S. MSM, 95% of NGOs and 80% of the political parties is perhaps the main reason that we must expect to struggle with multiculturalism (kulturmarxisme) and the Islamization of at least 20-70 years. Det faktum at kulturmarxistene kontrollerer Euro/US MSM, 95% av NGOs og 80% de politiske partier er kanskje den viktigste årsaken til at vi må regne med å slite med multikulturalisme (kulturmarxisme) og Islamisering i ihvertfall 20-70 år til.
Until this happens, the Hårstad points out further polarization between kulturmarxistene (elites) and the cultural conservatives (the people). Inntil dette skjer blir det som Hårstad påpeker ytterligere polarisering mellom kulturmarxistene (elitene) og de kulturkonservative (folket). Muslims make today 20-25% of the Oslo and similar areas in other European capitals. Muslimene kontrollerer i dag 20-25% av Oslo og tilsvarende områder i andre Europeiske hovedstader. 50-60% is the magic enklaviseringsgrensen and there are several cities that gradually approaches this. 50-60% er den magiske enklaviseringsgrensen og det er flere byer som gradvis nærmer seg denne. Marseilles is the worst example in Western Europe at the moment with 38% Muslims. Marseilles er det verste eksempelet i Vest Europa for øyeblikket med 38% Muslimer. The city will have a Muslim majority within 20 years. Byen vil ha Muslimsk flertall innen 20 år. It is thus conceivable that the battle for Islam's future in Europe will unfold in just France within 20 years. Det er således tenkelig at slaget om Islams fremtid i Europa vil utspille seg i nettopp Frankrike innen 20 år. Perhaps the consequence that France breaks out of the nåværeden U.S. / Euro dominated multiculturalism wonderful world order and seeking a new political alliance with Russia and some other mini-nations (hopefully followed by several European nations). Kanskje blir konsekvensen at Frankrike bryter ut av den nåværeden US/Euro dominerte multikulturalistiske verdensorden og søker en ny politisk allianse med Russland og noen andre mininasjoner (forhåpentligvis etterfulgt av flere Europeiske nasjoner).
20 years earlier, my bet (70 years maximum). 20 år tidligst er mitt bet (70 år maksimalt). So change will come, guaranteed, we just have to smear us with a little patience. Så endring vil komme, garantert, vi må bare smøre oss med litt tålmodighet.

2009-11-30 02:32:30 2009-11-30 02:32:30

The attack was most likely carried out by Muslims of Ingushetia, Dagestan and Chechnya. Angrepet var mest sansynlig utført av Muslimer fra Ingusjetia, Dagestan, og Tsjetsjenia.
There are now several key Jihadists who are wanted. Det er nå flere sentrale Jihadister som er ettersøkt.
No "bomb" in other words ..., p Ingen "bombe" med andre ord...;p
http://www.dagbladet.no/2009/11/29/nyheter/utenriks/russland/terror/togulykke/9247105/ http://www.dagbladet.no/2009/11/29/nyheter/utenriks/russland/terror/togulykke/9247105/
I do not understand why cnn mention the extreme right and the National Socialists? Jeg forstår ikke hvorfor dagbladet nevner høyreekstreme og nasjonalsosialister? I have never ever heard of a right extreme or NS terrorist attacks of importance on European soil. Jeg har aldri noensinne hørt om et høyreekstremt eller NS terrorangrep av betydning på Europeisk jord. This sounds like kulturmarxistisk wishful thinking. Dette høres ut som kulturmarxistisk ønsketenkning.

2009-11-30 02:13:40 2009-11-30 02:13:40

Very well written, Hans:) Meget bra skrevet, Hans:)
Euro / US kulturmarxistisk MSM is now working on a comprehensive motkampanje consisting of psychological warfare against the Swiss people (as we saw against Østerikerne a few years ago). Euro/US kulturmarxistisk MSM er nå i gang med en omfattende motkampanje bestående av psykologisk krigføring mot det Sveitsiske folk (slik som vi så mot Østerikerne for noen år siden). They will be latterligjort, mocked, and threatened to change his point of view. De vil bli latterligjort, hånet, og truet til å skifte ståsted. They will be portrayed as Nazis, racists and fascists (monsters) and they are going to be intimidated into silence. De vil bli fremstilt som Nazister, rasister og fascister (monstere) og de kommer til å bli skremt til taushet. It is possibly a new referendum in a few months where only 40% ish is going to vote for. Det blir muligens en ny folkeavstemning om noen måneder der kun 40%ish kommer til å stemme for. This is how game works, unfortunately. Det er slik gamet fungerer, dessverre.
We should not underestimate the MSM and their highly efficient power to shape people's opinions. Vi bør ikke undervurdere MSM og deres svært effektive makt til å forme folks meninger.

2009-11-29 22:39:59 2009-11-29 22:39:59

Daniel Pipes: Leftism and Islam. Daniel Pipes: Leftism and Islam. Muslims, the warriors Marxists Have Been praying for. Muslims, the warriors Marxists have been praying for.
http://www.youtube.com/watch?v=GO6RgVo8Hd8&feature=player_embedded http://www.youtube.com/watch?v=GO6RgVo8Hd8&feature=player_embedded
The following summarizes the agenda of many kulturmarxister with Islam, it explains also why those on death and life protecting them. Følgende oppsummerer agendaen til veldig mange kulturmarxister med Islam og forklarer derfor også hvorfor de på død og liv beskytter dem. It explains so well why we, the cultural conservatives, are against Islamization and the implementation of these agendas. Det forklarer dermed også hvorfor vi, de kulturkonservative, er imot Islamisering og implementeringen av disse agendaer.
Yellow, Gule,
I have great respect for kulturmarxister that are tough NOK to admit his true intentions. Jeg har stor respekt for kulturmarxister som er tøffe nok til å innrømme sine egentlige intensjoner. It is very annoying however, that 90% of all kulturmarxister directly lying to the people by hiding / hide their agenda behind the "humanism and human rights". Det er svært irriterende derimot at 90% av alle kulturmarxister direkte lyver til folket ved å gjemme/skjule sin agenda bak "humanisme og menneskerettigheter".
Are you tough NOK to admit that this is your agenda, Yellow, or claiming you are still you run of "humanism"? Er du tøff nok til å inrømme at dette er agendaen din, Gule, eller hevder du fortsatt at du drives av "humanisme"? It is the sense to discuss if one side refuses to admit his true intentions. Det blir jo meningsløst å diskutere hvis den ene siden nekter å inrømme sine egentlige intensjoner.
Most of us cultural conservatives are honest NOK to admit that we are working towards Marxism and Marxist principles (which is the main reason we are against the ongoing Islamization when we look at the Ummah as an entity that promotes the Marxist principles, among others). De aller fleste av oss kulturkonservative er ærlige nok til å inrømme at vi jobber mot Marxisme og Marxistiske prinsipper (noe som er hovedgrunnen til at vi er imot den pågående Islamisering da vi ser på Ummahen som en entitet som fremmer Marxistiske prinsipper, blant annet). So why can not you be tough NOK to admit that it really your agenda is to work for the implementation of Marxist principles and that you look at Muslims as a natural ally (for practical reasons and not the humanities). Så hvorfor kan ikke du være tøff nok til å inrømme at den egentige agendaen din er å jobbe FOR implementeringen av Marxistiske prinsipper og at du dermed ser på Muslimer som en naturlig alliert (av praktiske årsaker og IKKE av humanistiske).
We know by the way all of what happened to the Christians Marxists in Lebanon. Vi vet forresten alle hva som skjedde med de kristne marxistene i Libanon. Lebanon was once a Christian country (80% in 1911). Libanon var en gang et kristent land (80% i 1911). When the Muslims were in majority in 1970 (an increase of 40% in just 60 years), they declared war. Når Muslimene kom i flertall i 1970 (en økning på 40% på kun 60 år) erklærte de krig. The reason that they were in that situation was due to the Marxist's appeasement policy (they allowed demographic warfare). Årsaken til at de kom i den situasjonen var pga marxistenes appeasement politikk (de tillot demografisk krigføring). Marxists thought that they would get an extra special dhimmi status, which of course did not happen. Marxistene regnet med at de skulle få en ekstra spesiell dhimmi status, noe som selvfølgelig ikke skjedde. There are now fewer than 25% Christians in Lebanon and even the Christian Marxists living in a difficult situation. Det er nå færre enn 25% kristne i Libanon og selv de kristne marxistene lever i en vanskelig situasjon. Do you really think you will get a special dhimmistatus few decades in Western Europe when all the historical examples show that Christians Marxists being stabbed in the back end again and again? Tror dere virkelig at dere vil få en særskilt dhimmistatus om noen tiår i Vest Europa når ALLE historiske eksempler viser at kristne Marxister blir dolket i ryggen til slutt gang på gang?
It is strange why they never learn from historical examples? Det er merkelig hvorfor de aldri lærer av historiske eksempler? Kulturmarxister have much in common with Muslims, but at the end of the day the matter considered by the Ummah as gudshatende and gay-loving infidel, which is incompatible with Islam. Kulturmarxister har mye til felles med Muslimer, men på slutten av dagen blir de uansett sett på av Ummahen som gudshatende og homoelskende vantro, noe som er uforenelig med Islam. The result is that they once again will be betrayed by the Ummah. Resultatet blir at de gang på gang vil bli forrådt av Ummahen.
It is quite ironic that the Ummah has more respect for their opponents, the cultural conservative, than their allies, kulturmarxistene, they only see as "temporary" useful idiots. Det er ganske ironisk at Ummahen har mer respekt for sine motstandere, de kulturkonservative, enn sine allierte, kulturmarxistene, som de kun ser på som "midlertidige" nyttige idioter.
They get to enjoy the alliance as long as it lasts:) De får nyte alliansen så lenge den varer:)

2009-11-29 03:34:23 2009-11-29 03:34:23

The document was intended to be "approved" stamp by Lars M and yellow, they immediately become irrelevant. Om document hadde som formål å få "godkjent" stempel av Lars M og Gule hadde de øyeblikkelig blitt irrelevante. It is reasonably safe;) Det er rimelig sikkert;)
Most people here have nothing against Muslims in general, Muslims do not follow the Quran that is. De fleste her har ingen ting imot Muslimer generelt, Muslimer som ikke følger koranen vel å merke. It is the political doctrine of Islam is the problem. Det er de politiske doktrinene i Islam som er problemet.
The problem is that key Islamic concepts such as al-taqiyya and naskh (Quranic abrogation) makes it more or less impossible to distinguish "moderate Muslims" (individuals who do not follow the Quran) from orthodox Muslims. Problemet er at sentrale Islamske konsepter som al-taqiyya og naskh (quranic abrogation) gjør det mer eller mindre umulig å skille "moderate muslimer" (individer som ikke følger koranen) fra rettroende muslimer.
Who do you first introduced the concept of "War is deceit "?;). Hvem tror du først presenterte konseptet "War is deceit"?;).
Lars M. and Yellow, Lars M. og Gule,
What are your reflections on the political concepts of al-taqiyya and naskh? Hva er deres refleksjoner rundt de politiske konseptene al-taqiyya og naskh?

2009-11-28 18:04:44 2009-11-28 18:04:44

The document was intended to be "approved" stamp by Lars M and yellow, they immediately become irrelevant. Om document hadde som formål å få "godkjent" stempel av Lars M og Gule hadde de øyeblikkelig blitt irrelevante. It is reasonably safe;) Det er rimelig sikkert;)
Most people here have nothing against Muslims in general, Muslims do not follow the Quran that is. De fleste her har ingen ting imot Muslimer generelt, Muslimer som ikke følger koranen vel å merke. It is the political doctrine of Islam is the problem. Det er de politiske doktrinene i Islam som er problemet.
The problem is that key Islamic concepts such as al-taqiyya and naskh (Quranic abrogation) makes it more or less impossible to distinguish "moderate Muslims" (individuals who do not follow the Quran) from orthodox Muslims. Problemet er at sentrale Islamske konsepter som al-taqiyya og naskh (quranic abrogation) gjør det mer eller mindre umulig å skille "moderate muslimer" (individer som ikke følger koranen) fra rettroende muslimer.
Who do you first introduced the concept of "War is deceit "?;). Hvem tror du først presenterte konseptet "War is deceit"?;).
Lars M. and Yellow, Lars M. og Gule,
What are your reflections on the political concepts of al-taqiyya and naskh? Hva er deres refleksjoner rundt de politiske konseptene al-taqiyya og naskh?

2009-11-28 00:00:55 2009-11-28 00:00:55

I assumed that the attackers were Muslims immediately south Philippines was mentioned. Jeg regnet med at angriperne var Muslimer med en gang Sør Filipinene ble nevnt. Everyone knows that the Southern Philippines is one of the world's 40 Jihad Fronts. Alle vet at Sør Filipinene er en av verdens 40 Jihadfronter.
It makes little difference whether the victims were Christians or Muslims. Det spiller liten rolle om ofrene var Kristne eller Muslimer. Muslims in the continent is known to use very brutal methods. Muslimer i verdensdelen er kjent for å bruke svært brutale metoder.
There are a number of extremely brutal Islamist groupings in southern Philippines - Abu Sayyaf Islamists (Al-Harakat al-Ansar) are one of them. Det finnes en rekke ekstremt brutale Islamistgrupperinger i Sør Filipinene - Abu Sayyaf Islamistene (Al-Harakat Al-Islamiyya) er en av dem. They fund their organizations through kidnappings and avkapping of heads of civilian Christians are part of their methods. De finansierer organisasjonene sine gjennom kidnappinger og avkapping av hoder på sivile kristne er en del av metodene deres. Now, of course not kulturmarxistiske Euro / U.S. MSM attempt to find connections between these groups and attacked. Nå vil selvfølgelig ikke kulturmarxistiske Euro/US MSM forsøke å finne sammenhenger mellom disse gruppene og angrepet. Again, we ordinary citizens have to do journalistic work FOR them ... Igjen, blir vi vanlige borgere nødt til å gjøre journalistisk arbeid FOR dem...
Again, try European and U.S. MSM to lead his people deceived. Igjen forsøker Europeisk og US MSM å føre folkene sine bak lyset. I have not yet read a single place in the MSM that the attackers were Muslims. Jeg har enda ikke lest ET ENESTE STED i MSM at angriperne var Muslimer.
So what was it that happened? Så hva var det egentlig som skjedde? A more conservative Muslim clan that made an example out of a more secular clan for unknown reasons? En mer konservativ Muslimsk klan som gjorde et eksempel ut av en mer sekulær klan av ukjente grunner?
Here you can read more about the Abu Sayyaf and other Islamist groupings in Southern Philippines: Her kan dere lese mer om Abu Sayyaf og andre Islamistgrupperinger i Sør Fillipinene:
http://en.wikipedia.org/wiki/Abu_Sayyaf http://en.wikipedia.org/wiki/Abu_Sayyaf
For almost 30 years Various Muslim groups Have Been Engaged in an insurgency for an independent province in the country. For almost 30 years various Muslim groups have been engaged in an insurgency for an independent province in the country.
Abu Sayyaf-al Qaeda group Abu Sayyaf-Al Qaeda group
The group Received funding from Al-Qaeda in the early 1990s through Mohammad Jamal Khalifa, a brother-in-law of Osama bin Laden. [17] [18] Al-Qaeda Collaborator Ramzi Yousef operated in the Philippines in the mid-1990s and Trained Abu Sayyaf soldiers. The group received funding from Al-Qaeda in the early 1990s through Mohammad Jamal Khalifa, a brother-in-law of Osama bin Laden.[17][18] Al-Qaeda collaborator Ramzi Yousef operated in the Philippines in the mid-1990s and trained Abu Sayyaf soldiers. The 2002 edition of the United State Department's Patterns of Global Terrorism mention links to Al Qaeda. The 2002 edition of the United State Department's Patterns of Global Terrorism mention links to Al-Qaeda.
Abdurajik Abubakar Janjalani's first recruit were soldiers of the Moro National Liberation Front (MNLF) and the Moro Islamic Liberation Front (MILF). Abdurajik Abubakar Janjalani's first recruits were soldiers of the Moro National Liberation Front (MNLF) and the Moro Islamic Liberation Front (MILF). However, the MILF and MNLF deny HAVING links with Abu Sayyaf. However, the MILF and MNLF deny having links with Abu Sayyaf. Both officially distance restriction elves from Abu Sayyaf Because of its Attacks on Civilians and its supposed profiteering. Both officially distance themselves from Abu Sayyaf because of its attacks on civilians and its supposed profiteering. The Philippine military, however, ha claimed That element of bothering groups Provide support to the Abu Sayyaf. The Philippine military, however, has claimed that elements of both groups provide support to the Abu Sayyaf.

2009-11-26 20:47:00 2009-11-26 20:47:00

Sanobet, Sanobet,
Mini Nations such as Norway has never recognized an independent, sovereign foreign policy. Mininasjoner som Norge har aldri ført en uavhengig, suveren utenrikspolitikk.
They, however, has always followed the big three European heavyweights - France, UK, Germany, to the letter. De har derimot alltid fulgt de tre store Europeiske tungvektere - Frankrike, UK, Tyskland til punkt og prikke. In other words, Norway has always copied these heavyweights and will always do so. Med andre ord, Norge har alltid kopiert disse tungvekterne og vil alltid gjøre det.
It is like comparing Belarus and Russia. Det blir som å sammenligne Belarus og Russland. We will always be Belarus and Russia are our three tigers. Vi vil alltid være Belarus og vårt Russland er de tre tigere.
UK is no different from Germany and France have all chosen to multiculturalism. UK skiller seg ikke fra Tyskland og Frankrike som alle har valgt multikulturalisme. The fact that the UK is wary of the EU is not about multikulti but more that the UK will continue to have a special relationship with the U.S. (which is also 100% multikulti). Det at UK er skeptiske til EU dreier seg ikke om multikulti men mer om at UK vil fortsette å ha et spesielt forhold til US (som også er 100% multikulti).
The only "Western" nations that refused to implement multikulti were Japan, South Korea, Taiwan and partly Finland. De eneste "vestlige" nasjonene som nektet å implementere multikulti var Japan, Sør-Korea, Taiwan og delvis Finland.
Japan, South Korea and Taiwan have been protected from the EU / US 's witch hunt because they are not Europeans. Japan, Sør-Korea og Taiwan har sluppet unna EU/US sin heksejakt fordi de ikke er Europeere.
If they had been Europeans had been demonized as the Nazis, fascists and racists. Om de hadde vært Europeere hadde de blitt demonisert som Nazister, fascister og rasister.
Why Norway is "more European" than the EU has something to do with "Little Man Syndrome". Hvorfor Norge er "mer EU" enn EU har noe å gjøre med "little man syndrom". It can be likened to a "convert to Islam," which often is much more fundamentalist than even conservative Arab Muslims because they themselves feel they have much to prove ("Little Man Syndrome"). Det kan sammenlignes med en "konvertitt til Islam", som ofte er mye mer fundamentalistisk enn selv Arabiske konservative Muslimer pga at de selv føler at de har mye å bevise ("little man syndrom").

2009-11-24 07:33:49 2009-11-24 07:33:49

The main problem when cultural conservatives and kulturmarxister debate is that the perception of reality are too different. Hovedproblemet når kulturkonservative og kulturmarxister debatterer er at virkelighetsoppfatningen er FOR forskjellig.
Many kulturmarxister look at Israel as a "racist" state. Mange kulturmarxister ser på Israel som en "rasistisk" stat.
Cultural conservatives disagree when they believe the conflict is based on Islamic imperialism, that Islam is a political ideology and not a race. Kulturkonservative er uenige da de mener konflikten baserer seg på Islamistisk imperialisme, at Islam er en politisk ideologi og ikke en rase. Cultural conservatives believe Israel has a right to protect themselves against the Jihad. Kulturkonservative mener Israel har rett til å beskytte seg mot Jihad.
Kulturmarxistene refuses to recognize the fact that Islam's political doctrine is relevant and essential. Kulturmarxistene nekter å anerkjenne det faktum at Islams politiske doktriner er relevante og helt sentrale. They can never admit to or support this because they believe that this is primarily about a race war - that Israel hates Arabs (breed). De kan aldri innrømme eller støtte dette fordi de mener at dette primært handler om en rasekrig - at Israel hater arabere (rasen).
As long as you can not agree on the fundamental perceptions of reality are too naive to expect that one to come to any conclusion. Så lenge man ikke kan bli enige om fundamentale virkelighetsoppfatninger blir det for naivt å forvente at man skal komme til noen som helst konklusjon.
Before one at all can begin to discuss this conflict must first agree on the fundamental truths of Islam's political doctrine. Før man i det hele tatt kan begynne å diskutere denne konflikten må man først bli enige om fundamentale sannheter ved Islams politiske doktriner.
Most people here have great insight in key Muslim concepts that al-taqiiya (political deceit), naskh (Quranic abrogation) and Jihad. De fleste her har stor innsikt i sentrale Muslimske konsepter som al-taqiiya (political deceit), naskh (quranic abrogation) og Jihad. The problem is that kulturmarxister refuses to recognize these concepts. Problemet er at kulturmarxister nekter å anerkjenne disse konseptene.
They can not recognize these key Muslim concepts. De KAN ikke anerkjenne disse sentrale Muslimske konseptene. For if they do so erodes the primary argument that Israel is a "racist state" and that this is a race war (Israelis vs. Arabs) and not defense against Jihad (Kafr vs. Ummah). For hvis de gjør dette eroderer primærargumentet om at Israel er en "rasistisk stat" og at dette er en rasekrig (Israelere vs Arabere) og ikke forsvar mot Jihad (Kafr vs Ummah).
The fact that there are 40 different Jihad Fronts (wars) throughout the world chooses to ignore. Det faktum at det finnes 40 forskjellige Jihadfronter (kriger) rundt om i verden velger de å ignorere. For those do not exist Jihad. For dem eksisterer ikke Jihad. For them, this 40 ethnic fronts (40 race wars) that does not have anything to do with Islam. For dem er dette 40 etniske fronter (40 rasekriger) som OVERHODET ikke har noe med Islam å gjøre.
The Marxist theory is very poorly conceived. Disse Marxistiske teoriene er særdeles lite gjennomtenkt. F example, the so-called Bosnian Swedes are ethnic Serbs. F eksempel de såkalte Bosniakene ER etniske Serbere. The only thing that separates the two groups is Islam. Det eneste som skiller de to grupper er Islam. The examples are many. Eksemplene er mange.

2009-11-22 23:43:08 2009-11-22 23:43:08

Do not know quite where to take it up but our own Fjordman is about to be cut to 3 position among the most recognized / influential European intellectuals anti-Jihad/anti-multikulti/anti-Marxist / bloggers. Vet ikke helt hvor jeg skal ta det opp men vår egen Fjordman er i ferd med å bli kåret til 3 plass blant de mest anerkjente/innflytelsesrike Europeiske anti-Jihad/anti-multikulti/anti-Marxist intellektuelle/bloggere.
After Gates of Vienna (No. 1) and New English Review (2). Etter Gates of Vienna (nr. 1) og New English Review (2). Ovverraskende NOK Fjordman is actually possible to turn himself Brussels Journal! Ovverraskende nok ligger Fjordman faktisk an til å slå selveste Brussels Journal!
In other words. Med andre ord. Those who have not yet read Fjord Man's book, "Defeating Eurabia" has not been followed by an hour. De som enda ikke har lest Fjordmans bok: "Defeating Eurabia" har ikke fulgt med i timen. I know it's hard to be prophet in his own country but this is beyond all expectations. Jeg vet at det er vanskelig å bli profet i eget land men dette er over all forventning. Congratulations Fjordman:) Gratulerer Fjordman!;)
See the list here: http://infidelbloggerawards.blogspot.com/ Se oversikten her: http://infidelbloggerawards.blogspot.com/

2009-11-17 22:04:20 2009-11-17 22:04:20

New Muslim riots in Marseilles Nye Muslimske opptøyer i Marseilles
Check the youtube video:) Sjekk youtube videoen:)

2009-11-06 17:24:40 2009-11-06 17:24:40

January Hårstad. Jan Hårstad.
You have of course absolutely right. Du har selvsagt helt rett. What I was referring to were individuals Yellow (leader of the Humanist Association), which only attacks Christianity while ignoring the spread of Islam. Det jeg refererte til var individer som Gule (leder for Human-Etisk Forbund) som kun angriper Kristendommen mens han ignorerer Islams utbredelse.
It is tragicomic that an important NGO that NHA has been the coup of a cultural Marxist, then it should be led by a liberal anti-Jihadist-type Bruce Bawer. Det er tragikomisk at en viktig NGO som Human-Etisk Forbund har blitt kuppet av en kulturmarxist da den burde være ledet av en liberalistisk anti-Jihadist av typen Bruce Bawer.
The next 20 years, we must work hard to regain control of at least five major NGOs. De neste 20 årene MÅ vi jobbe hardt for å gjenvinne kontrollen av i alle fall 5 viktige NGOer. The fact that the Progress Party has been living clean makes this task easier. Det at FrP har blitt stuerent gjør denne oppgaven enklere.
It is wonderful to reflect that multiculturalism is a self-destructive ideology. Det er deilig å reflektere over at multikulturalisme er en selvutslettende ideologi. The European cultural conservative movement is small at the moment but we are growing every day. Den Europeiske kulturkonservative bevegelse er liten for øyeblikket men vi vokser for hver dag som går. And within 70 years, it's time for regime changes in Europe. Og innen 70 år er det duket for regimeskifter i Europa. At this point, the multi-cultural neo colonial regimes either imploded or become very Stalinist. På dette tidspunktet har de multikulturalistiske regimene enten implodert eller blitt særdeles stalinistiske.
Before that, we must focus on the following: Før den tid må vi fokusere på følgende:
1. 1. Creating a cultural conservative newspaper with national distribution Lage en kulturkonservativ avis med nasjonal distribusjon
2. 2. Regaining control of several NGOs Gjenvinne kontroll over flere NGOer
3. 3. Develop and consolidate the cultural conservative intellectual movement Utvikle og konsolidere den kulturkonservative intellektuelle bevegelse
4. 4. Build an "EDL" type of youth Bygge opp en "EDL" type ungdomsorganisasjon

2009-11-05 06:57:21 2009-11-05 06:57:21

Lars Gule, "This is simply unacceptable in a modern and democratic state, based on religious freedom and other human rights." Lars Gule: "Dette er rett og slett uakseptabelt i en moderne og demokratisk stat, basert på religionsfrihet og andre menneskerettigheter."
The problem is that many kulturmarxister actually cares very little about religious freedom and human rights. Problemet er at veldig mange kulturmarxister bryr seg faktisk svært lite om religionsfrihet og menneskerettigheter. They are kulturmarxister driven by contempt and hatred for the cultural conservatives, for European cultures, etc. Many are hiding behind the false allegations of human rights and religious freedom as it serves as the perfect obfuscation of their true motives. De er kulturmarxister drevet av forakt og hat for de kulturkonservative, for Europeiske kulturer etc. Svært mange gjemmer seg bak falske påstander om menneskerettigheter og religionsfrihet da dette fungerer som den perfekte tåkelegging for sine egentlige motiver.
Where have they been for the past 20 years with regard to criticism of Islam? Hvor har de vært de siste 20 årene med tanke på kritikk av Islam? Why have they been totally absent in this area? Hvorfor har de vært totalt fraværende på dette området? They have however, spent much of your time to attack Christian ... De har derimot brukt svært mye av tiden din på å angripe Kristendom...
It is very difficult to deal with individuals who deliberately use deception to advance their agenda. Det blir svært vanskelig å forholde seg til individer som bevisst bruker bedrag for å fremme sin agenda. Kulturmarxistene has for 40 years hiding behind the humanistic principles as their real agenda was to crush the European tradition, culture, identity and sovereignty of nations. Kulturmarxistene har i 40 år gjemt seg bak humanistiske prinsipper mens deres egentlige agenda har vært å knuse Europeiske tradisjoner, kultur, identitet og nasjoners suverenitet. All in the name of human rights ... Alt i menneskerettighetenes navn...
You can not have a dialogue if one side deliberately lying, again and again. Man kan ikke ha en dialog hvis den ene siden bevisst lyver, gang på gang.

2009-11-04 17:07:25 2009-11-04 17:07:25

National Socialism has always been an extreme left ideology then why are they trying constantly to strategically place it on the right side? Nasjonalsosialisme har alltid vært en venstreekstrem ideologi så hvorfor prøver de hele tiden å strategisk plassere denne på høyresiden?
If you hate capitalism and the free market, such as Marxists, Nazis and Islamists do, attained the left side, period. Hvis man hater kapitalisme og det frie marked, slik som Marxister, Nazister og Islamister gjør, tilhører man venstresiden, period.

2009-11-02 01:05:02 2009-11-02 01:05:02

Hate propaganda against Italy and Denmark is incredibly hypocritical. Hat-propagandaen mot Italia og Danmark er utrolig hyklersk. Norway's own violent "Marxist / Islamist Jugend" (Red Youth, SOS Racism, Blitz, in partnership with Jihad youth) that have harmed and terrorized hundreds of cultural conservatives in recent years in Oslo is not mentioned with one word ... Norges egen voldelige "Marxist/Islamist Jugend" (Rød Ungdom, SOS Rasisme, Blitz, i samarbeid med Jihad ungdommen) som har skadet og terrorisert hundrevis av kulturkonservative de siste årene i Oslo blir ikke nevnt med et eneste ord... It may be fine as long as multiculturalism seat control the violent mob? Det er kanskje greit så lenge multikulturalistene kontrollerer den voldelige mobben?
It is unacceptable that the Labour Party, Socialist Party, Left, SP, CDP financing these violent extremists. Det er uakseptabelt at AP, SV, Venstre, SP, KrF finansierer disse voldelige ekstremistene.
Funny to see every single European cultural Marxist "foam around the mouth" of hatred against Denmark and Italy. Komisk å se hver eneste Europeiske kultur-Marxist "fråde rundt kjeften" av hat mot Danmark og Italia. The only Western European countries that have a hint of wise leadership. De eneste Vest Europeiske landene som har et snev av klokt lederskap.
It is our duty to make sure to support the only anti-racist cultural conservative organization that has the guts NOK to walk the streets of Oslo - SIOE. Det er vår plikt å sørge for å støtte den eneste anti-rasistiske kulturkonservative organisasjonen som har guts nok til å ferdes i Oslos gater - SIOE. FpU is another anti-racist cultural conservative organization. FpU er en annen anti-rasistisk kulturkonservativ organisasjon. Unfortunately they have not the guts to demonstrate to other than tolls and high gas prices, etc. Dessverre har de ikke guts til å demonstrere mot annet enn bomringer og høye bensinpriser etc.
However, it is understandable. Det er dog forståelig. No one dares because they know they are being harassed and attacked. Ingen tør fordi de vet de blir trakassert og angrepet. But people are getting tired of this insecurity. Men folk er i ferd med å bli lei av denne utryggheten. The result is organizations such as the EDL and other forms of vigilante. Resultatet er organisasjoner som EDL og andre former for borgervern.

2009-10-31 09:43:58 2009-10-31 09:43:58

The problem is fairly under-analyzed. Problemstillingen er ganske under-analysert.
If we are working to "temporary secular" Islam in Europe by supporting individuals Kokkvold, it will be the same as shooting ourselves. Hvis vi jobber for å "midlertidig sekularisere" Islam i Europa, ved å støtte individer som Kokkvold, vil det være det samme som å skyte oss selv. The only thing that will be secular, the "visual aspect" of Islam while the destructive aspects - the demographic warfare will continue in silence. Det eneste som vil bli sekularisert er de "visuelle aspektene" ved Islam mens de destruktive sidene - den demografiske krigføringen får fortsette i det stille. This war is accepted as long as the "visual" is a factor. Denne krigføringen blir akseptert så lenge ikke det "visuelle" er en faktor.
Moderate multiculturalists who Kokkvold may thus prove to be even more destructive for Europe than the more extreme multiculturalists. Moderate multikulturalister som Kokkvold kan dermed vise seg å være enda mer destruktive for Europa enn de mer ekstreme multikulturalister.

2009-10-31 08:39:09 2009-10-31 08:39:09

What most people still do not understand is that the ongoing Islamization (secondary process) of Europe can not be stopped before taking a settlement with the political doctrines that allow this (and the individuals who fronts these doctrines). Det de fleste fortsatt ikke forstår er at den pågående Islamiseringen (sekundær prosess) av Europa ikke kan stoppes før man tar ett oppgjør med de politiske doktriner som muliggjør dette (og individene som fronter disse doktrinene). There must be more focus on multicultural doctrines (multiculturalism = kulturmarxisme) as it is this ideology that allows the political mechanisms that result in continued Islamization (Islamic demographic warfare). Det må rettes mer fokus på multikulturelle doktriner (multikulturalisme=kulturmarxisme) da det er denne ideologien som muliggjør de politiske mekanismer som resulterer i fortsatt Islamisering (Islamsk demografisk krigføring). People must learn what multiculturalism wonderful doctrines do with Europe: Folk må lære seg hva multikulturalistiske doktriner gjør med Europa:
Systematic breakdown: Systematisk nedbryting av:
- European Christianity - Europeisk kristendom
- European tradition - Europeiske tradisjoner
- European Cultures - Europeiske kulturer
- European (a national) identity - Europeisk (et lands) identitet
- Sovereigns - Nasjonalstater
Of course, it is known that kulturmarxistene and humanities in Europe think they are going to reform Islam but they will fail like all before them have done. Selvfølgelig, det er en kjent sak at kulturmarxistene og humanistene i Europa tror de skal klare å reformere Islam men de vil feile som alle før dem har gjort. We, for our part, the cultural conservatives and anti-Marxist liberal, must focus on the basic problem - multiculturalism (kulturmarxisme) and how to combat this hatideologien. Vi, for vår del, de kulturkonservative og anti-Marxistiske liberale, må fokusere på det grunnleggende problemet - multikulturalisme (kulturmarxisme) og hvordan vi skal bekjempe denne hatideologien. Multiculturalism can only be stopped through the continued consolidation of the cultural conservatives and accountability of individuals as fronts ideology. Multikulturalisme kan kun stoppes gjennom fortsatt konsolidering av kulturkonservative og en ansvarliggjøring av individene som fronter ideologien. We need to focus more on defending the "Feedback" option, and our doctrines. Vi må fokusere mer på å forsvare "vårt" alternativ og våre doktriner. A further consolidation of the cultural conservatives are the solution. En ytterligere konsolidering av kulturkonservative er løsningen. We need to awaken people and help more contribute through political activism (against specific targets). Vi må vekke folket og bidra til at flere bidrar gjennom politisk aktivisme (mot konkrete mål).
Four important tasks we have to work with the next twenty years are the following: Fire viktige oppgaver vi må jobbe med de neste tyve år er følgende:
1. 1. Have in place a cultural conservative newspaper with national distribution (which will be the only newspaper that will support the Progress Party in 4 years). Få på plass en kulturkonservativ avis med nasjonal distribusjon (som vil bli den eneste avisen som kommer til å støtte FrP om 4 år). For believe me, the Progress Party is going to be sabotaged and torpedoed by every choice (a voter base of 35% are "scared" down to 20%). For tro meg, FrP kommer til å bli sabotert og torpedert ved hvert eneste valg (en velgerskare på 35% blir "skremt" ned til 20%).
2. 2. Develop an alternative to the violent extremes Norwegian Marxist organizations Blitz / SOS Racism / Red Youth. Utvikle et alternativ til de voldelige ekstreme norske marxistiske organisasjonene Blitz/SOS Rasisme/Rød Ungdom. This can for example be done by supporting the development of SIOE. Dette kan f eksempel gjøres ved støtte til utvikling av SIOE. Conservatives dare not currently flagging their views on the street when they know that extreme Marxists clubs them down. Konservative tør i dag ikke flagge sine synspunkter på gaten da de vet at ekstreme Marxister klubber dem ned. We can not accept that Labour subsidize these violent "Stoltenberg Art" that systematically terrorize political conservatives. Vi kan ikke akseptere at Arbeiderpartiet subsidierer disse voldelige "Stoltenberg jugend" som systematisk terroriserer politiske konservative.
3. 3. Working to gain control of 10-15 NGOs (kulturmarxistene controls currently 10-15 while we only have 2-3). Jobbe for å få kontroll over 10-15 NGOs (kulturmarxistene kontrollerer i dag 10-15 mens vi kun har 2-3).
4. 4. Initiate a partnership with the conservative forces within the Norwegian Church. Initiere et samarbeid med de konservative kreftene innenfor den norske kirke. I know that the liberal forces within the European anti-Jihad movement (Bruce Bawer, among other things, and some other liberals) will have a problem with this but the conservative forces within the church is actually one of our best allies. Jeg vet at de liberalistiske kreftene innenfor den Europeiske anti-Jihad bevegelsen (Bruce Bawer blant annet og noen andre liberalister) vil ha et problem med dette men konservative krefter innenfor kirken er faktisk en av våre beste allierte. Our main opponents must not be Jihadists Jihadists but facilitators - namely multiculturalism seats. Våre hovedmotstandere må ikke bli Jihadistene men Jihadistenes fasilitatorer - nemlig multikulturalistene.
A nightmare scenario as I see it is if multiculturalism seats do a "Ataturk" in Western Europe. Et marerittscenario slik jeg ser det blir hvis multikulturalistene gjør en "Ataturk" i Vest Europa. The result in this case is a long and painful death for Europe's part, as in Lebanon. Resultatet i så fall blir en lang og smertefull død for Europas del, slik som i Libanon. Tykriaeksempelet prove that a Muslim population can restrain himself (no requirements) under an authoritarian regime, to demand Sharia 100 years (or longer) in the future as soon as it opens up a possibility. Tykriaeksempelet beviser at en Muslimsk befolkning kan beherske seg (ingen krav) under et autoritært regime, for å kreve Sharia 100 år (eller lenger) i fremtiden så snart det åpner seg en mulighet. This combined ability for continued Islamic demographic warfare is going to end in disaster. Dette kombinert mulighet for fortsatt Islamsk demografisk krigføring kommer til å ende i katastrofe.
It should be noted that the majority of the Christians in Lebanon were kulturmarxister who fronted multiculturalism wonderful doctrines from 1911 (there were too few who fronted nationalism and separatism of Muslims). Det bør nevnes at flertallet av de kristne i Libanon var kulturmarxister som frontet multikulturalistiske doktriner fra 1911 (det var for få som frontet nasjonalisme og separatisme fra Muslimene). As we all know that ended in tragedy: Som vi alle vet endte dette i tragedie:
Lebanon demographical development - (Christian / Muslim pop) [1]: Lebanon demographical development – (Christian/Muslim pop)[1]:
1911 to 21% Islam (79% Christian) 1911 - 21% Islam (79% Christians)
1921 to 45% 1921 - 45%
1932 to 49% 1932 - 49%
1943 to 48% 1943 - 48%
1970 to 58% (Civil War 1975-1990 started When Islam reached 60%) 1970 - 58% (Civil war 1975–1990 started when Islam reached 60%)
1990 to 65% (Christians lost the war) 1990 - 65% (Christians lost the war)
2008 to 75% 2008 - 75%
Worst of all is that there are more such examples that can be documented. Det verste av alt er at det finnes flere slike eksempler som kan dokumenteres. Western Europe is a Lebanon in effect ... Vest Europa er et Libanon in effect...
So please. Så vær så snill. Focus on the real evil - multiculturalism and not the result of evil. Fokuser på det faktiske ondet - multikulturalisme og ikke på resultatet av ondet. If there is a water leak then you have to focus on stopping the leak first, do not sweep up the water;). Hvis det er en vannlekkasje så må man fokusere på å stoppe lekkasjen først, ikke sope opp vannet!;).
Source: Source:
1. 1. Tomass Mark, Game Theory with instrumentally irrational players: A Case Study of Civil War and Sectarian Cleansing, Journal of Economic Issues, Lincoln, June 1997. Tomass Mark, Game theory with instrumentally irrational players: A Case Study of Civil War and Sectarian Cleansing, Journal of Economic Issues, Lincoln; June 1997.

2009-10-25 18:40:34 2009-10-25 18:40:34

Good post by the way, Fjordman. Bra innlegg forresten, Fjordman.

2009-10-25 15:24:16 2009-10-25 15:24:16

Yep. Yep. This case should not be underestimated! Denne saken MÅ ikke undervurderes! It helps to prove the following: Den bidrar til å bevise følgende:
Labour wants mass immigration two engineer multi-cultural UK, says Blair and Straw forms adviser. Labour wants mass immigration to engineer multicultural UK, says former Blair and Straw adviser.
Labour threw open Britain's borders two mass immigration two full socially engineer a "truly multi-cultural" country, a form Government adviser ha Revealed. Labour threw open Britain's borders to mass immigration to help socially engineer a "truly multicultural" country, a former Government adviser has revealed.
The shapes Labour adviser said the Government opened up the UK borders Mostly two humiliate Right-wing opponents of immigration. The former Labour adviser said the Government opened up UK borders partly to humiliate Right-wing opponents of immigration.
This proves therefore that some of the motivation for mass immigration is not based on humanism (cloak) but more due. Dette beviser således at noe av motivasjonen for masse-innvandring ikke er tuftet på humanisme (skalkeskjul) men mer pga. direct hatred of people with conservative values ​​as us, the cultural conservatives. direkte hat til mennesker med konservative verdier som oss, de kulturkonservative. A large part of them hate all European and want to destroy it through multiculturalism. En stor del av dem HATER alt Europeisk og ønsker å utslette dette gjennom multikulturalisme. Multiculturalism is an anti-European hate ideology designed to destroy a European culture / traditions, identity, Christianity and the Nations sovereignty. Multikulturalisme er en anti-Europeisk hat ideologi designet for a utslette Europeisk kultur/tradisjoner, identitet, Kristendom og nasjoners suverenitet. The goal is a utopian Marxistist superstate. Målet er en utopisk Marxistist superstat. To accomplish this, the first all European annihilated. For å kunne oppnå dette må først alt Europeisk utslettes. Of course there are genuine humanists (which is only suisidalt naive) but I suspect that a larger proportion of a previously thought are cultural Marxists (multiculturalists) direct hateful intentions. Det finnes selvsagt ekte humanister (som kun er suisidalt naive) men jeg mistenker at en større andel en tidligere antatt er kultur-Marxister (multikulturalister) med direkte hatefulle hensikter.
Possibly the following proportion: Muligens følgende andel:
Opponents of cultural conservative Doctrines: Opponents of cultural conservative doctrines:
Cultural Marxists: 30% (hateful Intentions) Cultural Marxists: 30% (hateful intentions)
Suicidal Humanist: 65% (naive) Suicidal Humanists: 65% (naiv)
Capitalist globalists: 5% (greed) Capitalist globalists: 5% (greed)
Has anyone tried to make an estimate of our opponent's intentions? Har andre forsøkt å lage et estimat over våre motstanderes intensjoner? This will be relevant to a possible future Nurnbergprosess. Dette vil være relevant ved en eventuelt fremtidig Nurnbergprosess. It is of course difficult to prove this, because almost everyone uses kulturmarxister humanistic tire alibis. Det blir jo selvfølgelig vanskelig å bevise dette da nesten alle kulturmarxister benytter humanistiske dekk-alibier.
Sources: Sources:


2009-09-15 00:33:34 2009-09-15 00:33:34

Norwegian journalists won the war against the Progress Party. Norske journalister vant krigen mot FrP. They managed to reduce the party by 6% over four weeks of intense warfare. De klarte å redusere partiet med 6% gjennom fire ukers intens krigføring.
Successful media blackout of the riots in France, Britain, Sweden sealed the fate and the cost of the socialist victory. Vellykket media blackout av opptøyene i Frankrike, Storbritannia, Sverige forseglet denne skjebnen og kostet de borgerlige seieren.
This is our own fault because we have failed to create a cultural conservative (pro-FrP) media channel with national distribution. Dette er vår egen skyld da vi har feilet i å lage en kulturkonservativ (pro-FrP) mediekanal med nasjonal distribusjon.

2009-09-14 23:11:14 2009-09-14 23:11:14

Aesop Aesop
Yep, the possibilities / solutions we create ourselves. Yep, mulighetene/løsningen skaper vi selv. F as independent bloggers who document and others can provide copies of the content / articles / essays of this new company, if they want extra security / screening. F eksempel uavhengige bloggere som document og andre kan levere kopier av innholdet/artikler/essays til dette nye selskapet, hvis de ønsker ekstra sikkerhet/skjerming.
There will be minimal risk to those involved, "content providers". Det vil bli minimalt med risiko for de involverte "innholdsleverandører". There is only upside for these suppliers when they actually get / will get well paid for a job they currently make no charge. Det er kun oppside for disse leverandørene da de faktisk får/vil få godt betalt for en jobb de i dag gjør vederlagsfritt. They will also have distributed their content to x3/x5/x10/x30 times more readers. De vil i tillegg få distribuert innholdet sitt til x3/x5/x10/x30 ganger flere lesere. Investors are taking all the risk (press is a bonus but not essential). Investorene tar all risikoen (pressestøtte er en bonus, men ikke en forutsetning).
This will start as an ideal project but depending on objectives, it is actually a good potential for earnings (if combined with "popular" content). Dette vil starte som et ideelt prosjekt men avhengig av videre målsetninger er det faktisk et godt potensiale for inntjening (hvis det kombineres med "folkelig" innhold). Earnings are however a secondary goal. Inntjening er dog en underordnet målsetning. The main aim is increasing political influence through unofficial support for the Progress Party / Conservative Party. Hovedmålet er økt politisk innflytelse gjennom uoffisiell støtte til FrP/Høyre.
Finance / business will most likely be the least problem. Økonomi/forretningsdrift vil mest sannsynlig bli det minste problemet. The challenge lies in whether they want editorial "content providers" dare to take the step. Utfordringen ligger i om de ønskede redaksjonelle "innholdsleverandørene" tør å ta steget.

2009-09-14 21:31:52 2009-09-14 21:31:52

With the necessary capital should be a realistic daily opplagsmål be at 50,000 by strategy 1 and 15,000 by strategy 2 within 5 years. Med den nødvendige kapital bør et realistisk daglig opplagsmål ligge på 50.000 ved strategi 1 og 15.000 ved strategi 2 innen 5 år. If we proceed correctly, it should be possible to bargain about. Hvis vi går frem riktig bør det være mulig å kuppe ca. 50% of Aftenposten's readers, 20% VG's readers, 10% of Dagbladet's readers in 10 + years (at 1, quite a bit smaller by 2). 50% av Aftenpostens lesere, 20% av VGs lesere, 10% av Dagbladets lesere + innen 10 år (ved 1, ganske mye mindre ved 2). This should be the goal. Dette bør være målet.
If you look at the logical steps (based on the desired readers and their sympathies / interests), there are two strategies, a choice we must make based on the catchment area: Ser man på den logiske fremgangsmåten (basert på de ønskede lesere og deres sympatier/interesser) finnes det to strategier, et valg vi må ta basert på ønsket nedslagsfelt:
Strategy 1 - Harry Model Strategi 1 - Harrymodellen
Estimated circulation within 5 years - 50,000 Estimert opplag innen 5 år - 50.000
Estimated circulation within 10 years - 50000-100000 Estimert opplag innen 10 år - 50.000-100.000
- Former political agenda (see other post) + - Nevnte politiske agenda (se annen post) +
- Low financial content - Lite finansielt innhold
- Regular news - Vanlige nyheter
- Many "harry themes" (including the erotic element, ref centerfold girls as found in some continental newspapers. - Mange "harrytemaer" (blant annet erotiske innslag, ref midtsidepiker slik vi finner i en del kontinentale aviser.
If we choose this model we can of course forget a large part of the conservative Christian readers. Velger vi denne modellen kan vi naturligvis glemme en stor del av konservative kristne lesere.
Strategy 2 - The conservative model Strategi 2 - Den konservative modellen
Estimated circulation within 5 years - 15,000 Estimert opplag innen 5 år - 15.000
Estimated circulation within 10 years - 15000-50000 Estimert opplag innen 10 år - 15.000-50.000
- Former political agenda (see other post) + - Nevnte politiske agenda (se annen post) +
- A lot of financial content - Mye finansielt innhold
- Regular news - Vanlige nyheter
- Minimal "harry themes" - Minimalt med "harrytemaer"
If we choose this model, we can expect many traders, financial interest, conservative Christian readers. Velger vi denne modellen kan vi regne med mange tradere, økonomisk interesserte, konservative kristne lesere. It will be a less "popular" appeal, and therefore significantly smaller circulation. Det blir en mindre "folkelig" appell og derfor nevneverdig mindre opplag.
Strategy 3 Strategi 3
A hybrid of 1, 2 En hybrid av 1, 2
It is possible I used the wrong estimates ang strategy 2 Det er mulig jeg brukte feil estimater ang strategi 2. If the financial content is solid, it is possible to steal MANY readers from DN, Finansavisen. Hvis det finansielle innholdet er solid er det mulig å stjele MANGE lesere fra DN, Finansavisen. This will have consequences for the investors / existing newsrooms, we can choose as strategic partners. Dette vil igjen få konsekvenser for hvilke investorer/eksisterende redaksjoner vi kan velge som strategiske partnere. Depending on the choice it will be a possible chance that we get financial feeds from existing editors. Avhengig av valget vil det være et en evt. mulighet at vi får finansielle feeds fra eksisterende redaksjoner. If the Progress Party is interested will be the only realistic option to be demerged Progress editorial (Arbeiderbladet / Times scenarion). Hvis FrP er interessert vil det eneste realistiske alternativet bli å fisjonere ut Fremskritt redaksjonen (Arbeiderbladet/Dagsavisen scenarion).
Most importantly, the newspaper will have an a board that does not allow the newspaper is infiltrated by kulturmarxistiske journalists (like Event was of 70-80 century). Viktigst av alt, avisen vil ha et et styre som ikke tillater at avisen blir infiltrert av kulturmarxistiske journalister (slik Aftenposten ble på 70-80 tallet).
Daily circulation figures - 2008: Daglig opplagstall - 2008:
VG - 284,414 VG - 284.414
Aftenposten's morning edition - 247,556 Aftenposten morgenutgave - 247.556
Dagbladet - 123,383 Dagbladet - 123.383
Aftenposten Aften - 124,807 Aftenposten Aften - 124.807
Bergens Tidende - 85,825 Bergens Tidende - 85.825
Dagens Næringsliv - 82,775 Dagens Næringsliv - 82.775
Adresseavisen - 77,044 Adresseavisen - 77.044
Stavanger Aftenblad - 66,343 Stavanger Aftenblad - 66.343
Fædrelandsvennen - 40,729 Fædrelandsvennen - 40.729
Drammen Tidende - 39,121 Drammens Tidende - 39.121

2009-09-14 20:38:39 2009-09-14 20:38:39

idag.no (Norway TODAY) is out of the picture as this is a Christian Democratic Party publication / agency. idag.no (Norge IDAG) er ute av bildet da dette er en KrF publikasjon/organ.
But I can set up a meeting with OBI and Geir Mo and present the solution. Men jeg kan sette opp et møte med Hegnar og Geir Mo og presentere løsningen. Investors are going to be the smallest problem. Investorer kommer til å bli det minste problemet.
The question is how Rust, Nyquist, Mohn and Hjerpset-Østlie views on this? Spørsmålet er hvordan Rustad, Nyquist, Mohn og Hjerpset-Østlie stiller seg til dette? I reckon you have other primary jobs? Regner med dere har andre primære jobber?
Putting together an editorial depends on many factors. Å sette sammen en redaksjon avhenger av mange faktorer. It is possibly a small team at the beginning and it is online based. Det blir evt. et lite team i begynnelsen og det blir online-basert. We must consider how we can coordinate online venture with any print. Vi må vurdere hvordan vi kan koordinere online satsningen med en evt. papirutgave.
Looking first to hear Rustads input in all cases:) Ønsker først å høre Rustads innspill i alle tilfeller:)
This election and its coverage proves once and for all that we can not live without a national spokesperson. Dette valget og dets dekning beviser en gang for alle at vi ikke kan leve uten et landsomfattende talerør. We are all agreed (Progress Party / Progress editorial board included). Dette er vi alle enige om (FrP/Fremskritt redaksjonen inkludert). This is all about will and a couple of people who take the initiative. Dette dreier seg kun om vilje og et par personer som tar initiativ.
I have the necessary contacts to ensure that this can happen. Jeg har de nødvendige kontakter til å sørge for at dette kan skje. But I lack total editorial experience, so I can only help to set up a team, a bridge between the relevant parties and help investors. Men jeg mangler totalt redaksjonell erfaring, så jeg kan kun bidra til å sette opp et team, som brobygger mellom de relevante parter og bidra til investorer.

2009-09-14 13:29:20 2009-09-14 13:29:20

Congratulations Christine!;) Gratulerer Christine!;)

2009-09-14 11:30:26 2009-09-14 11:30:26

I can also help in obtaining funding for this project from my lodge. Jeg kan også bidra med å skaffe støtte til dette projektet fra losjen min.
This is a national project, we seriously can not ignore. Dette er et nasjonalt prosjekt vi seriøst ikke kan ignorere. It is our duty as the intellectual culture conservative forces in Norway to cooperate on this:) Det er vår plikt som de intellektuelle kulturkonservative kreftene i Norge å samarbeide om dette!:)

2009-09-14 11:12:20 2009-09-14 11:12:20

Very well written:) Meget bra skrevet:)
We should immediately work towards joint establishment of a cultural conservative major newspaper (paper / online national distribution). Vi bør snarest jobbe felles mot opprettelsen av en kulturkonservativ storavis (papir/online nasjonal distribusjon).
I know many of the Progress Party and know that there are strong forces there that want to develop "Progress," Progress Party newspaper. Jeg kjenner mange i FrP og vet at det er sterke krefter der som ønsker å utvikle "Fremskritt", FrPs avis. I also know of several cultural conservative investors. Jeg vet også om flere kulturkonservative investorer.
What about working to consolidate the Progress of document (may idag.no?) + Get funding from strategic investors? Hva med å jobbe for å konsolidere Fremskritt med document (kanskje idag.no?) + få funding fra strategiske investorer?
Call the newspaper: "Conservative" as the only cultural conservative media company in Norway. Kalle avisen: "Konservativ" som det eneste kulturkonservative medieselskapet i Norge.
There is a chance that OBI will want to be part of such a project. Det er en sjanse for at Hegnar vil ønske å være med på et slikt prosjekt.
Primary Doctrines: Primærdoktriner:
Critical to multiculturalism (Anti-kulturmarxistisk) Kritisk til multikulturalisme (Anti-kulturmarxistisk)
Anti-racist Anti-rasistisk
Pro Progress Party (maybe right) Pro FrP (kanskje Høyre)
Pro Israel (+ support for Armenia, Christian Copts / Maronite / Assyriere, cultural conservative Indians, support for the establishment of a Christian state Biafra, Southern Nigeria and support to the establishment of a Christian state in Sudan, support for Russian / Thailand / Philippines / China + Fighting Jihad) Pro Israel (+ støtte til Armenia, kristne Koptere/Maronitter/Assyriere, kulturkonservative Indere, støtte til opprettelse av en kristen stat Biafra, Sør Nigeria og støtte til opprettelsen av en kristen stat i Sudan, støtte til Russlands/Thailands/Filipinenes/Kinas + kamp mot Jihad)
Anti-UN Anti-FN
Anti-EU Anti-EU
Critical to kulturmarxistiske media (all) Kritisk til kulturmarxistiske medier (alle)
Pro free market Pro fri marked
Pro Christian Pro kristelig
Some input? Noen med innspill?

2009-09-14 10:57:20 2009-09-14 10:57:20

Caper, Caper,
I did not say that the EDL in the present form, where we had wished it had been. Jeg sa ikke at EDL i dagens form er der vi hadde ønsket det hadde vært. But it is essential that the intellectual conservative forces gives (unofficial) political ideologist and training to our young people 15-25. Men det er helt essensielt at de intellektuelle konservative kreftene gir (uoffisielt) politisk og ideologist skolering til våre unge 15-25. Who else will do it? Hvem skal ellers gjøre det?
We can not despise the young people in society and refuse to approach them because they lack ideological training, then it just is OUR (the cultural conservative intellectuals) responsibility to ensure this. Vi kan ikke forakte de unge i samfunnet og nekte å nærme oss disse fordi de mangler ideologisk trening, da det nettopp er VÅRT (de kulturkonservative intellektuelle) ansvar å sørge for denne.
Bawer is NOK is not right person to work as a bridge builder. Bawer er nok ikke rette personen til å jobbe som brobygger. He is a liberal anti-jihadist and not a cultural conservative in many areas. Han er en liberal anti-Jihadist og ikke en kulturkonservativ på mange områder. I have my suspicions that he is too paranoid (in terms of its gays orientation). Jeg har mine mistanker om at han er FOR paranoid (med tanke på sin homofile legning). It seems that he fears that "cultural conservatives" are going to be a threat to gays in the future. Det kan virke som han frykter at "kulturkonservative" vil komme til å bli en trussel mot homofile i fremtiden. He refuses, therefore, to seize their opportunity to influence these in a positive direction? Han nekter derfor å gripe sin mulighet til å påvirke disse i positiv retning? This seems completely irrational. Dette virker helt irrasjonelt.
It should be noted that many organizations that VB has many "reforms" to complete before they are on our level. Det skal sies at mange organisasjoner som VB har mange "reformer" å gjennomføre før de er på vårt nivå.
In all cases, we are not in a situation where we can pick and choose partners. I alle tilfeller, vi er ikke i en situasjon der vi kan velge og vrake partnere. We must therefore make sure to influence other cultural conservatives to come to our anti-rasistiske/pro-homser/pro-Israel line. Vi må derfor sørge for å påvirke andre kulturkonservative til å komme på vår anti-rasistiske/pro-homser/pro-Israel linje. When they reach this line, one can take it to the next level. Når de når denne linjen kan man ta det til neste nivå.
The consolidation should continue, and people must not make a difference (rather than isolate). Konsolideringen MÅ fortsette og folk må heller bidra til å påvirke (istedenfor å isolere).

2009-09-14 09:18:03 2009-09-14 09:18:03

Jarle, Jarle,
Very good analysis. Meget bra analyse. You're absolutely right. Du har helt rett. I have not been present in the Norwegian debate until now when I have debated in English for several years / total material Compendium, which I once finished:) Jeg har ikke vært tilstede I den norske debatten til nå da jeg har debattert på engelsk i flere år/samlet materiale til compendiumet som jeg straks er ferdig med:)
I feel it is important to create a pan-European platform for rhetoric / objectives / policy analysis / research of historical factors relevant to so and transfer this knowledge to every nation. Jeg føler det er viktig å skape en pan-Europeisk plattform for retorikk/målsetninger/politisk analyse/research av historiske faktorer av betydning for så og overføre denne kunnskapen til hver nasjon. It pan-Europeiske/US environment Robert Spencer, Fjordman, Atlas, Analekta + 50 other EU / U.S. bloggers (and Facebook groups) is the epicenteret for policy analysis and has been for some years. Det pan-Europeiske/US miljøet rundt Robert Spencer, Fjordman, Atlas, Analekta + 50 andre EU/US bloggere (og Facebook grupper) er selve epicenteret for politisk analyse og har vært det noen år.
Much of this knowledge has already been communicated through "document" (are incredibly impressed with the level of knowledge here:)) indicating that it is going to shape a new pan-European "cultural conservative" intellectual movement that is agreed on the basic truths . Mye av denne kunnskapen har allerede blitt formidlet gjennom "document" (er utrolig imponert over kunnskapsnivået her:)) noe som indikerer at det er på vei til å formes en ny pan-Europeisk "kulturkonservativ" intellektuell bevegelse som er enige om de grunnleggende sannheter.
10/20/30 The next year we should focus on the following: De neste 10/20/30 år bør vi fokusere på følgende:
- Create a cultural conservative major newspaper (paper / online) in each country (our voice that reaches out to all of Norway). - Lage en kulturkonservativ storavis (papir/online) i hvert land (vårt talerør som når ut til hele Norge). The goal is obviously to raise more Norwegians up from the coma. Målsetningen er naturligvis å vekke flere nordmenn opp fra komaen.
- Provide funding for this project through cultural conservative investors. - Skaffe funding til dette prosjektet gjennom kulturkonservative investorer.
-Contribute to shape / develop a youth / action group that represents our ideological platform (anti-racist but critical of multiculturalism / Islamization etc) EDL / SIOE form outlines how such an organization would look like. -Bidra til å forme/videreutvikle en ungdomsorganisasjon/aksjonsgruppe som representerer vår ideologiske platform (anti-rasistisk men kritisk til multikultur/Islamisering etc) EDL/SIOE danner konturene til hvordan en slik organisasjon vil se ut. We can f as develop SIOE or create a new one. Vi kan jo f eksempel videreutvikle SIOE eller skape en ny. EDL has been racist stamp, and they work hard to get rid of this (all individuals who are racist / discriminatory speech will be from now thrown out). EDL har fått rasiststempel og de jobber hardt for å bli kvitt dette (alle individer som kommer med rasistiske/diskriminerende ytringer blir fra nå av kastet ut). It is difficult to start a grass roots / action group in Norway when the government pumps in insane amounts of everything to please everyone (except us;) Det blir vanskeligere å starte en slik gressrot/aksjons gruppe i Norge da myndighetene pumper sinnsyke summer in over alt for å blidgjøre alle (utenom oss;)
It's just for us to get started. Det er bare for oss å sette igang. The window opens up in the earliest 10 years, most recently about 70 years so we still have plenty of time. Vinduet åpner seg om tidligst 10 år, senest om 70 år så vi har fortsatt god tid. But we should not waste too much time to "confirm to each other that we have a problem." Men vi bør ikke kaste bort for mye tid på å "bekrefte for hverandre at vi har et problem". It is essential that we also focus on working specifically at these points. Det er helt essensielt at vi heller fokuserer på å jobbe spesifikt mot disse punktene.
Jarle, I will send you an e-mail:) Jarle, jeg sender deg en mail:)

2009-09-13 23:03:08 2009-09-13 23:03:08

Hårstad / Xebeche / Skaug Hårstad/Xebeche/Skaug
Yep, you're absolutely right. Yep, dere har helt rett.
Kulturmarxistene managed to bargain crucial popular platforms that secured them victory: Kulturmarxistene klarte å kuppe helt avgjørende populære plattformer som sikret dem seier:
- Sexual Liberation (weakening of the church / morals / patriarchy / nuclear family / birth rates) - Seksuell frigjøring (svekkelse av kirken/moral/patriarkiet/kjernefamilien/fødselsrater)
- Feminism - positive and negative effects (weakening of the church / patriarchy / nuclear family / birth rates) - Feminisme - positive og negative sider (svekkelse av kirken/patriarkiet/kjernefamilien/fødselsrater)
- Rights of workers - positive aspects - Rettigheter til arbeidere - positive sider
- Drug / alcohol / party of liberation (weakening of the nuclear family / moral / birth rates) - Narkotika/alkohol/party frigjøring (svekkelse av kjernefamilien/moral/fødselsrater)
- Multi-Cultural - sold in as the introduction of exciting offers / food / experiences (negative aspects: mass immigration, Islam, ghettofication-> enklavisering, crime-murder / rape / robbery / violence, weakening of the identity / culture / unit / nation etc.. ) - Multikultur - selges inn som introduksjon av spennende tilbud/mat/opplevelser (negative sider: masse-innvandring, Islam, ghettofisering->enklavisering, kriminalitet- drap/voldtekter/ran/vold, svekkelse av identitet/kultur/enhet/nasjon mm.)
Too much of these elements (with a few exceptions) will help to draw us towards a Marxist utopia (chaos). For mye av disse elementene (med et par unntak) bidrar til å dra oss mot et Marxistisk utopia (kaos).
The only pragmatic we can do is work on cultural conservative consolidation in the next 10/20/30/40 year so that we can avail ourselves of the window that will surely open up (Fjord Man scenario.) Det eneste pragmatiske vi kan gjøre er å jobbe for videre kulturkonservativ konsolidering de neste 10/20/30/40 årene slik at vi kan benytte oss av vinduet som garantert vil åpne seg (Fjordmans scenario.)

2009-09-13 18:24:47 2009-09-13 18:24:47

98% of all Norwegian journalists are now cultural Marxists / multiculturalists / politically correct (or sympathize). 98% av alle norske journalister er nå kulturelle marxister/multikulturalister/politisk korrekte (eller sympatiserer).
The problem is that the fundamental institutions in Norway as for example, Volda University College (School of Journalism) and University of Oslo has been infiltrated already several decades ago (and most other schools for that matter). Problemet er at de fundamentale institusjoner i Norge som f eksempel Høgskulen i Volda (journalist høyskole) og Blindern er blitt infiltrert allerede for flere tiår siden (og de fleste andre skoler for den saks skyld). These are today indoktrineringsleire for future generations of the cultural Marxists / multiculturalists / politically correct. Disse er i dag indoktrineringsleire for fremtidige generasjoner av kulturelle marxister/multikulturalister/politisk korrekte.
This was obviously not last year. Dette skjedde naturligvis ikke i fjor. The cultural Marxists have had the opportunity (when the AP never punished / imprisoned them) to infiltrate our institutions since 1945. De kulturelle marxister har hatt anledning (da AP aldri straffet/fengslet disse) til å infiltrere alle våre institusjoner siden 1945. In 1968, the first "litter" indoctrinated with Marxists are ready to implement their doctrines. I 1968 var det første "kullet" med indoktrinerte marxister klare til å implementere sine doktriner. The results we see today. Resultatene ser vi i dag.
I have no idea how we are to reverse this. Jeg aner ikke hvordan vi skal klare å reversere dette. It seems as if Islam can actually solve this problem for us in the course of 30-70 years, when the cultural Marxists will soon lose control over these forces. Det kan se ut som om Islam faktisk kan løse dette problemet for oss i løpet av 30-70 år, da de kulturelle marxister snart vil miste kontroll over disse kreftene.
I've always wondered, there was no cultural conservative intellectual and / or grass roots options in 1968? Jeg har alltid lurt på; var det ingen kulturkonservative intellektuelle og/eller gressrot alternativer i 1968?
One can see forever the cultural Marxists demonstrating in the streets of the images in 1968-1972, but where was the cultural-conservative forces? Man ser alltid de kulturelle marxistene demonstrere i gatene på bilder i 1968-1972, men hvor var de kulturkonservative kreftene?

2009-09-13 18:07:16 2009-09-13 18:07:16

4 weeks of Jihad in Gothenburg, Sweden. 4 weeks of Jihad in Gøteborg, Sweden. European media companies are refusing two report. European media companies are refusing to report. This case and the Muslim Riots in United Kingdom (also categorically ignored by 90% of journalists) could have influenced the Norwegian election. This case and the Muslim riots in United Kingdom (also categorically ignored by 90% of journalists) could have influenced the Norwegian election. How Can a democracy work When 98% of Western European journalist openly sympathize with "cultural Marxism"? How can a democracy work when 98% of Western European journalists openly sympathize with "cultural Marxism"? These Deliberate "media black-outs" are authoritarian in nature. These deliberate "media blackouts" are authoritarian in nature.

2009-09-12 12:18:50 2009-09-12 12:18:50

Muslim riots in London yesterday - 11.09.09! Muslimske opptøyer i London i går - 11.09.09!
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk/8251862.stm http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk/8251862.stm
I reckon this is going on Newsnight today! Regner med dette kommer på dagsrevyen i dag! (NOT). (NOT).

2009-09-08 17:08:03 2009-09-08 17:08:03

Yep, it's really bad (it can not possibly be worse than it is now?). Yep, det er virkelig ille (det kan umulig bli verre enn det er nå?).
I got the answers to two of my questions from the chief Communist in Aftenposten yesterday by the way: Jeg fikk svar på to av mine spørsmål fra sjefskommunisten i Aftenposten i går forresten:
http://www.aftenposten.no/nettprat/article3251899.ece http://www.aftenposten.no/nettprat/article3251899.ece
Aftenposten - interview with Hilde Scientist - Editor in Chief, came from Arbeiderbladet, many Aftenposten journalists are old AKP (ml) and SV sympathizers ... Aftenposten – intervju med Hilde Haugsgjerd – sjefsredaktør, kom fra Arbeiderbladet, mange Aftenposten journalister er gamle AKP(ml) og SV sympatisører...
What is the rationale for the Event, by 1972, gradually began to support multiculturalism (kulturmarxisme) and thus in practice no longer continued to be a cultural conservative media alternative? Hva er begrunnelsen for at Aftenposten, etter 1972, gradvis begynte å støtte multikulturalisme (kulturmarxisme) og dermed i praksis ikke lenger fortsatte å være et kulturkonservativt mediealternativ? Was it because of pressure from the labor movement? Var det på grunn av press fra Arbeiderbevegelsen?
Anders B Anders B
Aftenposten is an independent newspaper, with a liberal-conservative worldviews. Aftenposten er en uavhengig avis, med et liberalt-konservativt grunnsyn. Hilde Hilde
What do you think that Norway joins the ranks of countries that no longer have any major cultural conservative newspapers (newspapers that are critical of multiculturalism)? Hva synes du om at Norge føyer seg inn i rekken av land som ikke lenger har noen store kulturkonservative aviser (aviser som er kritiske til multikulturalismen)?
Anders B Anders B
I also think it is a problem that the Norwegian media are too similar in their analysis and views. Jeg synes også det er et problem at norske medier er for like i sine analyser og synspunkter. I think it is because the conflict in Norwegian politics really is not that great. Jeg tror det har sammenheng med at konfliktene i norsk politikk egentlig ikke er så store. Greeting Hilde Hilsen Hilde

2009-09-08 17:00:26 2009-09-08 17:00:26

Great that you found sources for the survey:) Flott at du fant kilder på den undersøkelsen!:)
This process (Marxist-infiltration in European universities) began in 1945 after the Communists won the war. Denne prosessen (marxist-infiltrasjon i Europeiske universiteter) startet allerede i 1945 etter at kommunistene vant krigen.
Europe's biggest mistake was that they allowed Marxists to operate freely after the war. Europas største tabbe var at de lot marxister operere fritt etter krigen. 45-50 generation of Marxists was learning champions to 68-generation that today manages everything. 45-50 generasjonen med marxister ble læremestrene til 68-generasjonen som i dag styrer alt.
Infiltration of Marxists in European universities (1945-1968) described in great detail here: Infiltrasjonen av marxister i Europeiske universiteter (1945-1968) beskrives svært detaljert her:
http://www.freecongress.org/centers/cc/index.aspx http://www.freecongress.org/centers/cc/index.aspx

2009-09-08 15:46:51 2009-09-08 15:46:51

Xebeche Xebeche
You argue very good for your eyesight. Du argumenterer meget bra for ditt syn. I have no doubt that you have good intentions. Jeg tviler ikke på at du har gode intensjoner. In all cases, we fundamentally disagree when it comes to goals. I alle tilfeller er vi fundamentalt uenige når det gjelder målsetninger. I wish it was possible to discuss it freely. Jeg skulle ønske det var mulig å diskutere dette fritt.
"When you said what you want, you must say what you want instead. If not, nothing happens." "Når du har sagt hva du ikke vil ha, må du si hva du vil ha i stedet. Hvis ikke skjer det ingenting."
The problem is that the assumptions for the discussion is not present in Norway and Western Europe. Problemet er at forutsetningene for diskusjon ikke er tilstede I Norge og Vest Europa. We, the cultural conservatives, is already being branded as fascists / racists / Nazis of the political and media establishment because we dare to criticize multiculturalism (cultural Marxism) which is totally unacceptable. Vi, kulturkonservative, blir allerede stemplet som fascister/rasister/nazister av det politiske og media etablissementet fordi vi våger å kritisere multikulturalisme (kulturell marxisme) noe som er totalt uakseptabelt. It is as bad as the persecution of the Jews for 30 years or under the Inquisition. Det er like ille som Jødeforfølgelsen i 30 årene eller under inkvisisjonen. No / very few thus wishes to share the solution-oriented ideas / concepts in an open forum at this stage as this can help to stigmatize people further in the future. Ingen/veldig få ønsker dermed å dele løsnings-orienterte ideer/konsepter i åpne forum i denne fasen da dette kan bidra til å stigmatisere personer ytterligere i fremtiden.
Fjordman, Fjordman,
I have worked full time in more than three years of a solution-oriented work (lecture notes written in English). Jeg har nå jobbet fulltid i mer enn tre år med et løsningorientert verk (kompendium skrevet på engelsk). I have taken a view to contributing in areas that are on the side of what has been the main focus. Jeg har tatt sikte på å bidra på områder som er på siden av det som har vært hovedfokuset ditt. Much of the info I'm sitting on is unknown to most, even for you. Mye av infoen jeg sitter på er ukjent for de fleste, til og med for deg.
If you send me an email at year2083@gmail.com I will send an electronic version when I'm finished. Hvis du sender meg en email på year2083@gmail.com så vil jeg sende en elektronisk utgave når jeg blir ferdig.
Norway has for me been absolutely no interest until now. Norge har for min del vært helt uinteressant til nå. The main focus should be on an intellectual platform consolidation of European cultural conservative organizations / individuals. Hovedfokuset bør gå på en intellektuell platformkonsolidering av Europeiske kulturkonservative organisasjoner/individer. This alliance should have as its main focus is to de-legitimizing multiculturalism (cultural Marxism) of the "European ideology of hate" it actually is. Denne alliansen bør ha som hovedfokus å de-legitimere multikulturalisme (kulturmarxismen) for den "Europeiske hat-ideologien" den faktisk er. Its purpose (or indirect result) is known to completely destroy western civilization, nation-states, Western culture / norms / traditions, Christianity - European / Norwegian identity. Dens formål (eller indirekte resultat) er som kjent å fullstendig ødelegge vestlig sivilisasjon, nasjonalstater, vestlig kultur/normer/tradisjoner, kristendom - Europeisk/Norsk identitet.
If this rough work is completed there is the basis for a Marxist superstate (EUSSR) without the necessary cultural conservative / nationalist components that could be stopped from Islam to dominate this new entity. Hvis dette grovarbeidet blir ferdiggjort ligger det til rette for en Marxistisk superstat (EUSSR) uten de nødvendige kulturkonservative/nasjonalistiske komponenter som kunne ha stoppet Islam fra å dominere denne nye entiteten.

2009-09-08 01:27:58 2009-09-08 01:27:58

Xebeche Xebeche
It seems like you're pretty unenlightened and naive, given the potential consequences of multiculturalism. Det virker som om du er ganske uopplyst og naiv med tanke på de potensielle følgene av multikulturalisme. I'm starting to wonder if you might be one of those who have not even studied the historical demographic surveys of countries that have had multiculturalism and where Islam has been involved?;) Jeg begynner å lure på om du kanskje er en av dem som ikke engang har studert historiske demografiske oversikter over land som har hatt multikulturalisme og der Islam har vært involvert?;)
Look at the Lebanese demographic trends. Se på den Libanesiske demografiske utviklingen. As we all know, Lebanon's demographic development has been marked that the Islamic demographic warfare (invandring + high birth rates) combined with an escape of the Christian population. Som vi alle vet har Libanons demografiske utvikling vært preget at Islamsk demografisk krigføring (invandring + høye fødselsrater) kombinert med flukt av den kristne befolkningen. Lebanon was once a Christian country. Libanon var en gang et kristent land. Thanks to multiculturalism as unexpected pleasures is Lebanon today is a very unstable Muslim country that is characterized by murder, persecution and torture of non-Muslims: Takket være multikulturalismens uante gleder er Libanon i dag et svært ustabilt Muslimsk land som preges av mord, forfølgelse og tortur av ikke-Muslimer:
Lebanon demographic development - (Christian / Muslim) [1]: Libanon demografisk utvikling – (Kristne/Muslimer)[1]:
1911 to 21% Islam 1911 - 21% Islam
1921 to 45% 1921 - 45%
1932 to 49% 1932 - 49%
1943 to 48% 1943 - 48%
1970 to 58% (1975-1990 Civil War began when Islam reached 60%) 1970 - 58% (Borgerkrig 1975–1990 startet når Islam nådde 60%)
1990 to 65% (The Christians lost the war) 1990 - 65% (De kristne tapte krigen)
2008 to 75% 2008 - 75%
What is your reasoning that you believe that no Western European countries will suffer the same fate? Hva er begrunnelsen din for at du mener at ikke Vest-Europeiske land vil komme til å lide samme skjebne?
Source: Kilde:
1. 1. Tomass Mark, Game Theory with instrumentally irrational players: A Case Study of Civil War and Sectarian Cleansing, Journal of Economic Issues, Lincoln, June 1997. Tomass Mark, Game theory with instrumentally irrational players: A Case Study of Civil War and Sectarian Cleansing, Journal of Economic Issues, Lincoln; June 1997.

2009-09-07 16:46:27 2009-09-07 16:46:27

Xebeche Xebeche
I encourage you to read books that explain the ideology multiculturalism, Frankfurt School and its origin. Jeg anbefaler deg å lese bøker som forklarer ideologien multikulturalisme, Frankfurt skolen og dets opprinnelse. You can for example start with the book "Defeating Eurabia". Du kan f. eksempel starte med boken "Defeating Eurabia".
The main problem in Western Europe is that there is only one accepted alternative, namely PC (PC = cultural Marxism / multiculturalism). Hovedproblemet i Vest Europa er at det kun er ett akseptert alternativ, nemlig PC (PC = kulturell marxisme/multikulturalisme).
Those who dare to criticize multiculturalism (and supporting cultural conservative views) are now branded as fascists / Nazis / racists. De som våger å kritisere multikulturalisme (og som støtter kulturkonservative synspunkter) blir i dag stemplet som fascister/nazister/rasister. The problem is that the doctrines which form the basis of political correctness will not or can allow alternative ideas and are thus very intolerant. Problemet er at doktrinene som danner grunnlaget for politisk korrekthet ikke vil eller kan tillate alternative oppfatninger og er således svært intolerante.
Progress Party is a victim of this intolerance. FrP er et offer for denne intoleransen.

2009-09-07 14:28:28 2009-09-07 14:28:28

Xebeche Xebeche
The question you should ask yourself is, if cultural differences were too great for the Christian Norwegians and Swedes Christians could live together, how can we expect the Norwegians and Somalis can live together peacefully? Spørsmålet du bør stille deg selv er; hvis kulturforskjellene var for store for at kristne Nordmenn og kristne Svensker kunne leve sammen, hvordan kan man da forvente at Nordmenn og Somaliere kan leve sammen på en fredelig måte?
Ideology of multiculturalism (cultural Marxism) is an anti-European hatideologi whose purpose is to destroy European culture, identity and Christianity in general. Ideologien multikulturalisme (kulturell marxisme) er en anti-Europeisk hatideologi som har som formål å ødelegge Europeisk kultur, identitet og kristendom forøvrig. I equate making multiculturalism with the other hatideologiene: Nazism (anti-Jewish), communism (anti-individualism) and Islam (anti-Kafr). Jeg sidestiller dermed multikulturalisme med de andre hatideologiene: nazisme (anti-jødisk), kommunisme (anti-individualisme) og Islam (anti-kafr).
Japan, South Korea and Taiwan refused to implement multiculturalism (like the three the only Western country that still has monokulturalisme). Japan, Sør-Korea og Taiwan nektet å implementere multikulturalisme (som de tre eneste vestlige land som fortsatt har monokulturalisme). They argued that "societal Cohesion" is synonymous with harmony within a society. De argumenterte for at "societal cohesion" er ensbetydende med harmoni innenfor et samfunn. They still see with amazement at this strange European experiment. De ser fortsatt med forundring på dette merkelige Europeiske eksperimentet.

2009-09-07 11:48:06 2009-09-07 11:48:06

The following blog documents the number of white South Africans who have been killed in what begins to resemble a systematic racism motivated genocide. Følgende blog dokumenterer antall hvite Sør-Afrikanere som er blitt drept i noe som begynner å ligne et systematisk rasismemotivert folkemord.
3,066 documented murders (the real numbers are much higher NOK). 3066 dokumenterte drap (de reelle tallene er nok mye høyere).
200 000-300 000 white Africans have already "escaped" from South Africa since the ANC took over. 200 000-300 000 hvite Afrikanere har allerede "flyktet" fra Sør-Afrika siden ANC overtok styringen.
http://sarahmaidofalbion.blogspot.com/2009/04/more-white-crosses-in-south-africa.html http://sarahmaidofalbion.blogspot.com/2009/04/more-white-crosses-in-south-africa.html

2009-09-07 09:23:59 2009-09-07 09:23:59

Such cases must be considered together with similar cases where the media consistently ignores issues related to Muslim riots. Slike saker må ses i sammenheng med liknende tilfeller der media konsekvent ignorerer saker relatert til muslimske opptøyer.
All remember the July riots in Marseilles and other French cities where the media were instructed not to report the news. Alle husker juli-opptøyene i Marseilles og andre franske byer der mediene ble instruert om ikke å rapportere nyheter.
http://atlasshrugs2000.typepad.com/atlas_shrugs/2009/07/media-blackout-violence-in-france.html http://atlasshrugs2000.typepad.com/atlas_shrugs/2009/07/media-blackout-violence-in-france.html
One can only wonder how many riots have been in France or other countries that we have never heard of. Man kan bare undres om hvor mange opptøyer det har vært i Frankrike eller andre land som vi aldri har hørt om. It is in the process of developing a trend in Western Europe where there is full acceptance that the media can suppressing such cases. Det er i ferd med å utvikle seg en trend i Vest Europa der det er full aksept for at media kan tie ihjel slike saker.
Estimated damage from the July riots in France: 800-1500 burnt-out cars, dozens of buildings burnt out, several people injured (including police officers). Estimerte skader fra juli-opptøyene i Frankrike: 800-1500 utbrente biler, titalls bygninger utbrent, flere personer skadet (inkludert politibetjenter). Not a single article in the MSM. Ikke EN eneste artikkel i MSM. I called both TV2 and NRK but they thought it was not "news worthy" ... Jeg ringte både TV2 og NRK men de mente det ikke var "nyhetsverdig"... Maybe not so strange when 90-95% of all European journalists are in favor of multiculturalism and do not want to contribute to the injury "integration process" by conveying the truth. Kanskje ikke så rart da 90-95% av alle Europeiske journalister er tilhengere av multikulturalisme og ikke ønsker å bidra til å skade "integreringsarbeidet" ved å formidle sannheten.
This is a very frightening development and document further how the media serves as propaganda machinery to multiculturalism seats. Dette er en svært skremmende utvikling og dokumenterer ytterligere hvordan media fungerer som propagandamaskineriet til multikulturalistene.
------------------------------ ------------------------------
The orders of the "media blackout" Have Been Strictly Applied. The orders of "media blackout" have been strictly applied. Le Monde refused two respond, citing "Ministerial instructions." Le Monde refused to respond, citing "ministerial instructions." "Yesterday morning, every journalist WHO overcame, even for the narrow-read piece of news, to the Firemen, or gendarmes or police, heard the same answer: 'No fires'. In fact, the truth is quite different. Some of Those we questioned admitted under Their Breath: 'We can not say anything about the fires. We garden Received orders. " "Yesterday morning, every journalist who came, even for the smallest piece of news, to the firemen, or gendarmes or police, heard the same answer: 'No fires'. In fact, the truth is quite different. Some of those we questioned admitted under their breath: 'We cannot say anything about the fires. We have received orders." In Lyons, the daily Le Progres reports the same blackout: "Orders Not to speak to the press were two pot Firemen, gendarmes and police." In Lyons, the daily Le Progrès reports the same blackout: "Orders not to speak to the press were given to firemen, gendarmes and police."

2009-09-07 09:23:03 2009-09-07 09:23:03

Such cases must be considered together with similar cases where the media consistently ignores issues related to Muslim riots. Slike saker må ses i sammenheng med liknende tilfeller der media konsekvent ignorerer saker relatert til muslimske opptøyer.
All remember the July riots in Marseilles and other French cities where the media were instructed not to report the news. Alle husker juli-opptøyene i Marseilles og andre franske byer der mediene ble instruert om ikke å rapportere nyheter.
http://atlasshrugs2000.typepad.com/atlas_shrugs/2009/07/media-blackout-violence-in-france.html http://atlasshrugs2000.typepad.com/atlas_shrugs/2009/07/media-blackout-violence-in-france.html
One can only wonder how many riots have been in France or other countries that we have never heard of. Man kan bare undres om hvor mange opptøyer det har vært i Frankrike eller andre land som vi aldri har hørt om. It is in the process of developing a trend in Western Europe where there is full acceptance that the media can suppressing such cases. Det er i ferd med å utvikle seg en trend i Vest Europa der det er full aksept for at media kan tie ihjel slike saker.
Estimated damage from the July riots in France: 800-1500 burnt-out cars, dozens of buildings burnt out, several people injured (including police officers). Estimerte skader fra juli-opptøyene i Frankrike: 800-1500 utbrente biler, titalls bygninger utbrent, flere personer skadet (inkludert politibetjenter). Not a single article in the MSM. Ikke EN eneste artikkel i MSM. I called both TV2 and NRK but they thought it was not "news worthy" ... Jeg ringte både TV2 og NRK men de mente det ikke var "nyhetsverdig"... Maybe not so strange when 90-95% of all European journalists are in favor of multiculturalism and do not want to contribute to the injury "integration process" by conveying the truth. Kanskje ikke så rart da 90-95% av alle Europeiske journalister er tilhengere av multikulturalisme og ikke ønsker å bidra til å skade "integreringsarbeidet" ved å formidle sannheten.
This is a very frightening development and document further how the media serves as propaganda machinery to multiculturalism seats. Dette er en svært skremmende utvikling og dokumenterer ytterligere hvordan media fungerer som propagandamaskineriet til multikulturalistene.
------------------------------ ------------------------------
The orders of the "media blackout" Have Been Strictly Applied. The orders of "media blackout" have been strictly applied. Le Monde refused two respond, citing "Ministerial instructions." Le Monde refused to respond, citing "ministerial instructions." "Yesterday morning, every journalist WHO overcame, even for the narrow-read piece of news, to the Firemen, or gendarmes or police, heard the same answer: 'No fires'. In fact, the truth is quite different. Some of Those we questioned admitted under Their Breath: 'We can not say anything about the fires. We garden Received orders. " "Yesterday morning, every journalist who came, even for the smallest piece of news, to the firemen, or gendarmes or police, heard the same answer: 'No fires'. In fact, the truth is quite different. Some of those we questioned admitted under their breath: 'We cannot say anything about the fires. We have received orders." In Lyons, the daily Le Progres reports the same blackout: "Orders Not to speak to the press were two pot Firemen, gendarmes and police." In Lyons, the daily Le Progrès reports the same blackout: "Orders not to speak to the press were given to firemen, gendarmes and police."